Borostyánkő és vas, a SKORPIÓ ásványa

BOROSTYÁN

A mind az ásványok, mind a növények körébe sorolható borostyán a féldrágakövek egyik legérdekesebb csoportjába tartozik. A sok millió évvel ezelőtt élt fák lassan szivárgó gyantacseppjei idővel megmerevedtek, s folyamatosan egymásra rakódva megkövesedtek. Az a gyanta, mely fáklyákban éghetett volna, kivételes esetekben megkövült, fosszíliává lett.

Az őskori fenyők megkövesedett, áttetsző gyantája az első ásvány, amit az ember ékszerként használt, már a paleolitikumban. Homérosz a borostyánt a nap termékének nevezi. A görög mitológiában ugyanis az istenek születése kapcsán arról van szó, hogy amikor Phaethón, Héliosz fia, elbizakodottan felhajtott apja szekerén az égboltra, gyönge kezével nem bírta a szárnyas lovakat kellőképpen fékezni s azok túlságosan közel ragadták a Földhöz a tüzes Nap-szekeret, hogy az majdnem lángra gyúlt, de ekkor Zeusz a villámával halálra sújtotta a vakmerő ifjút. Nővérei megsiratták s az ő könnyeikből keletkezett a borostyánkő, a nővérek pedig égerfákká változtak.
Az asztrológiában a régmúltból származó borostyánkő utal a múltbeli indulatokra és támogatja a régi kapcsolatot. Véd a nemi betegségektől és megóv a szerelmi varázslatokkal szemben.

VAS

A vas, ez a szürke, nagy fajsúlyú, magas hőfokon olvadó, jól alakítható fém már a bronzkort követő vaskortól fontos szerepet játszott az emberiség életében s még korunkban is egész modern iparunk alapját képezi. A vas feldolgozása jelentős fordulatot hozott az emberiség fejlődése szempontjából, nem csak gazdasági de főként szellemi szempontból. A vasfeldolgozás, miként a mezőgazdaság kialakulása is, hozzájárult az ember életkörülményeinek a javulásához s ahhoz, hogy új szemszögből lássa meg a világot, hogy felvetődjön benne a kérdés mi értelme a földnek és az égnek, ahonnan a vas ered? Annál is inkább, hogy a vasat eleinte égi formájában használták. Vagy másfél évezreden át csak a meteoritot olvasztották föl és öntötték ki, mígnem a hettitáknak sikerült a vasércet feldolgoznia, s így az ókori világ egyik jelentős hatalmává válnia. Aztán féltve őrzött titkuk csak kiszivárgott és az ércfeldolgozás elterjed az ókori világ más tájaira is. Azóta az ókorban ismert ércekhez újabb nevek, újabb lelőhelyek sorakoztak fel, de a vas napjainkig fontos fém maradt.

Az asztrológiában a vas sisakként óvja a titokzatos, tartózkodó és bizalmatlan Skorpió kiismerhetetlenségét s így növeli magabiztosságát.