A Bak jegy aszcendensei szerinti jellemzése

BAK jegy KOS aszcendenssel

A Bak és Kos találkozásakor mindig fennáll az ingadozás a Kos szenvedélyes lelkesedése és a Bak kitartó következetessége között. A reális lét minden feszültsége és a lelki élet minden befolyása ellenére e vegyes jegy szülötte sosem esik heves ellentétek áldozatául. Hajlamos kiegészíteni és tökéletesíteni a fellelkesült korszakaiban szerzett ismereteit. Jó egészségnek örvend, de azért vigyázzon az étrendje rendszerességére.

BAK jegy BIKA aszcendenssel

A Bak és Bika föld jelű jegyek találkozása hatalmas koncentráló képességet biztosít a szülött értelmében, szinte a normális fölé helyezi. Olyan személyiség, aki korlátok nélkül akar élni, mellőzve bármily kritikát, mely a környezetéből eléri. Hála szorgalmának és kifogyhatatlana erőfeszítésének a Bika aszcendensű Bak irigylésre méltó társadalmi helyzetnek örvend. Egészségét csak a tétlenség zavarja meg.

BAK jegy IKREK aszcendenssel

A Bak és Ikrek jegyek találkozásakor a nemesség és könnyedség egyesül a szigorral és fegyelemmel. A szülött társadalmi helyzete megengedi, hogy jelentős befolyással legyen a közügyek intézésében, különösen a jog, a politika valamaint a pénzügyi és gazdasági szervezetek esetében. Egészségi szempontból a májbetegségek lehetnek zavarók.

BAK jegy RÁK aszcendenssel

A Rák aszcendenssel rendelkező Bak kitűnik emotív, gyengéd, már-már gyermekes természetével, ugyanakkor hajlik a hidegségre, a szigorra. Ez esetben a Rákra jellemző fantázia csupán a családtagok, valamint barátok és munkatársak iránti morbid gyanakvásokra serkent, hogy tán valamely rosszindulatú tettet követtek el ellene. Gyakra a családi nem-egyezések áldozatául esik. Ilyenkor passzívan várja, hogy a gondok maguktól elintéződjenek. Egészségi szempontból évtágytalanság jellemző a szülöttre, mely elfojtott idegfeszültségéből ered.

BAK jegy OROSZLÁN aszcendenssel

A Bak és Oroszlán egymásratevédése ambíciót kelt e vegyes jegy szülöttében. Az Oroszlán aszcendens arra ösztönzi a Bakot, hogy határtalan ragyogásra vágyjon, különösen társadalmi szinten. A Bak-Oroszlán vegyes jel szülötte hajlamos a gyűjtögetésre, mely egyfajta fukarságban nyilvánul meg. Egészsége jó, kiváló ellenállóképessége is, hosszú eletre számíthat.

BAK jegy SZŰZ aszcendenssel

E kettős csillagzat alatt született egyén nagyon ambíciózus, ami mind anyagi, mind szellemi síkon sikerre juttatja, még akkor is, ha eredetileg hajlamos az egyszerű életvitelre. A Bak szülötte hajlik az egocentrikusságra, mely addig juttathatja, hogy semmitúl sem riad vissza célja elérése érdekében. Egészségi szempontból szívbaj és a gerincvelő-bántalmak fenyegethetik.

BAK jegy MÉRLEG aszcendenssel

Érdekes találkozás. A Mérleg aszcendensű Bak nagyon eredeti egyéniség: a könnyed, frivol és felületes jellem ötvöződése a komoly, ambíciózus és fegyelmezett jellemmel. Kiváló erényei magasabb szellemi fejlődést biztosítanak a szülöttnek, mely azonban gőgössé teszi, rendszeresen eltávolítva maga mellől a hozzá közel álló személyeket, vagy akikkel épp találkozik. Egészségi szempontból a depresszió áldozatául eshet, valamint vesebántalmak állhatnak elő.

BAK jegy SKORPIÓ aszcendenssel

A Bak és Skorpió fúziója egyesíti a józanságot a szenvedélyességgel és bátorsággal, valamint a felelősségtudattal. A Skorpió aszcendenssel rendelkező szülött számító a kitűzött céljai elérésében, hogy eredeti környezete fölé emelkedjen. Ez a jelleg sikerre juttathatja a tudomány majdnem minden területén. Magasfokú kötelességtudat és önfeláldozás jellemzi. A Bak és Skorpió vegyes jel szülötte harca egy jobb életért nagyon kemény, de annál nagyobb sikerrel jár. Egészségi szempontból a torka érzékeny.

BAK jegy NYÍLAS aszcendenssel

A kitartó Bak és a nagyratörő Nyílas vegyes jegyében születettnek szüksége van a szenvedélyes, mozgalmas életre, hogy törekvéseit célja elérése szolgálatába állítsa. Ez a szülött nem épp jó ember, gyakran alaptalan gyanakvások gyötrik. Egészségi szempontból súlyos betegség foszthatja meg erejétől. Hogy felépüljön, komoly elfoglaltságra van szüksége.

BAK jegy VÍZÖNTŐ aszcendenssel

Ez az asztológiai szövetség sötét létbe vagy lemondáshoz és elkülönüléshez vezeti a szülöttét. Kedvenc foglalkozása a technika és tudomány területére irányul. Egészségi szempontból gyakran előfordul, hogy a Bak-Vízöntő vegyes jegy szülötte hosszadalmasan szenved a tüdeje miatt, de miután felgyúgyul ez nemigen lesz hatással tövábbi egészségi állapotára. Érdemes odafigyelnie az anyagcsere műkődésére is.

BAK jegy HALAK aszcendenssel

Ez esetben a Bak komolysága és szakmai lelkiismeretessége egyesül a Halak hanyagságával, kölcsönösen hatva egymásra. A Halak aszcendenssel rendelkező Bakot az áldozatkészség jellemzi. A spekulációra hajlás ennél a szülöttnél jelentősen enyhül, amit valamely kezdeményezés sikeréhez való hozzájárulással pótol, mivel kitartó tevékenységre van szüksége. Egészségi állapotát megzavarhatja, hogy negyven éves kora után reumatikus fájdalmak jelentkezhetnek.