A Bika jegy aszcendensei szerinti jellemzése

BIKA jegy KOS aszcendenssel

A Kos csillagjegy mértékletességet, a pénz valúdi értékének felismerését hozza az impulzív Bikának, de több önzéssel is felruházza. Ez a kevert típus erősen egocentrikus, magabiztos, aki mindig az első helyet akarja elfoglalni. A Kos féltékenysége csökkenti a Bika családközpontú magatartását, aki így másra is odafigyel. A szerelemben a Bika-Kos nem valami hűséges, hajlik az érzelmi kicsapongásra, így aki elfogadja ezt a viszonyt, számolnia kell ezzel.

BIKA jegy IKREK aszcendenssel

A Bika csillagjegy egybeolvadása az Ikrekkel súlyos belső ellentétekhez vezethet. A becsületes Bika és az ingadozó Ikrek jelleme ellenkezik. Ennek a kevert típusnak a képviselője igen kötődik a pénzhez, bizonytalan ötletei vannak, hajlik a pézügyi spekulációkra, ugyanakkor túlzottan imádja a pénzt és el van telve saját szépségétől. A gyakorlatban az Ikrek, kiegyensúlyozatlansága révén rossz hatással van a Bikára, ezért jó ha e kevert jegy szülötte tisztában van ezzel, hogy eleve számoljon vele. Egészségi szempontból legyen mértékletes a táplálkozásban.

BIKA jegy RÁK aszcendenssel

A Bika és Rák asztrológiai egybeesése a legjobb eredményhez vezet. A családközpontúság, ami a Bika legfőbb értéke az életben, a Ráknál visszhangra talál. Ennél a kevert típusnál a külső nem igen számít, inkább a belső értékek. Ez esetben észlelhető az előrelátás és a spórolás szelleme. A Rák hatására a Bika visszafogottabb érzelmei kimutatásában, amit nagyon aktív érzelmi élettel, ragaszkodással kárpótol. A Rák aszcendenssel rendelkező Bika sokkal több rokonszenvet vált ki, mivel a Rák jelentős tartalékkal bír a barátság, a hódítás terén. Hajlamos az elhízásra.

BIKA jegy OROSZLÁN aszcendenssel

E két jegy találkozása együtt jár bizonyos ellentétekkel, de a Bika pozitív és biztos temperamentuma, ambíciója és önbizalma, a nagyobb szenvedély és az érzelmek és ösztönök kisebb ellenőrzése jó útra vezet. A Bika forradalmi lendületet nyer, beavatkozásában kevésbé racionális, de mindig erős és határozott. Amúgy is figyelemre méltó sármja méginkább növekszik, melynek folytán ragyogó sikereket ér el a szerelemben. Bár mértéktelenül űzi a gyönyöröket, erős alkata hamar kiegyensúlyozza, egészsége nem sínyli meg.

BIKA jegy SZŰZ aszcendenssel

Az álmodozó Szűz szelíden befolyásolja a Bikát. Gyengédebbé, elbűvolőbbé teszi, felébreszti a szellemiségre törekvését és a család iránti vágyát. Mindez kevésbé magabiztossá teszi a Bikas-Szűz jegy szülöttét, de kiegyensúlyozott és nyugodt marad. A Szűz fékezi a Bika szélsősőges hajlamait, sokkal diplomatikusabbá teszi, sőt, melankólikussá. Társadalmi felelőssége nő, önzését pedig kiegyensúlyozza a Szűz aszcendens magas röptű szellemisége. Keringési zavarok bántjatják.

BIKA jegy MÉRLEG aszcendenssel

A Vénusz bolygó által patronált két csillagjgy találkozása csakis kiváló lehet. A Mérleg jótékony hatására a Bika még vonzóbb, még magabiztosabb, igazi diplomata, kedves. Döntéseiben megfontolt, racionálisabb mint ahogy azt csillagjegye szerinti jelleme jelezné, de a Mérleg folyton jó hatással van rá, szelíddé, hozzáértővé teszi, ami alapjában nem tartozna a Bika jelleméhez. Arra is a Mérleg készteti, hogy néha szünetet tartson, amire magától szintén nem hajlana a Bika. Olykor felszökhet a vérnyomása.

BIKA jegy SKORPIÓ aszcendenssel

A Scorpió csillagjegy energiát, akaratot, a határozott döntések lehetőségét hozza a Bika jegyébe. A Skorpió aszcendens férfiak esetében növeli a virilitást, nők esetében több vonzerőt adományoz. Meghatározza a Bika pontos jellemét, erősíti céljai valóra váltásában. A Skorpió hatására a Bika olykor kevésbé biztos, rizikós vállalkozásokba kezd, de mindig megfontoltan, ami biztos sikerhez vezet, amit különben sosem lenne képes elérni. Ez a kevert típus kevesebb diplomáciát de több akciót jelent. Kerülje a mértéktelenséget mind az étkezésben, mind az ivásban.

BIKA jegy NYÍLAS aszcendenssel

A Nyilas szerencsés hatással van a Bikára. Sok jókedvet, vidámságot hoz, de elővigyázatot, rendkívüli tapintatot is. A Nyílas aszcendens pozitív hatással van a Bika csillagzat szülöttére, spontánabbá teszi, ugyanakkor hajlamossá a mély elmélkedésre is. Ennek a kevert típusnak a képviselője erősebbnek érzi magát, és jövője biztos alapokon nyugszik.

BIKA jegy BAK aszcendenssel

A Bak aszcendens türelmet és kitartást kölcsönöz a Bika csillagjegyben születettnek, visszatéríti tévelygéseiből, gondolkodásra, megfontolásra bírja, érettséget hoz érzelmeibe és tetteibe, segít esetleges nehézségeit túllépni. A Bak kitartása és türelme szinte a Bikát is saját szférájába vonzza, annyira befolyásolja jellemét. Egészségi szempontból a mértéktelensége megzavarhatja az emésztést.

BIKA jegy VÍZÖNTŐ aszcendenssel

E két csillagzat szülőtte között, különböző temperamentumuk miatt, gyakran lehet nézeteltérés: a Bika birtoklási vágya és érzékisége ellentétben áll a Vízöntő intellektualizmusával, mely szellemi tevékenységek felé irányul. Azonban gyakran, amikor a két csillagjegy harmóniában van, a Bika tökéletes jellemű, teljessé válik, mert érzékisége a Vízöntő szellemiségében fejeződik ki és egységük jó. A Vízöntő rokonszenvessé, társaság kedvelővé teszi, boldogságot és derűt, valamint olyan ideálokat hoz a Bika életébe, melyekkel az eredetileg nem bír. A Bika és Vízöntő egybeolvadása teremti meg leginkább a kedvező feltételeket a legszebb érzelmi találkozásokhoz, a kalandokhoz, az utazásokhoz. A Bika-Vízöntő kevert jegynek sok pénzt és szerencsét ígérnek a csillagjósok.

BIKA jegy HALAK aszcendenssel

E két jegy sokban különbözik egymástól. Ebből ered a sok meglepő helyzet, mely befolyásolja a Bika jellemét. A halak aszcendens arra kényszeríti a Bikát, hogy fektessen némi erőt saját érzelmei ellenőrzésére, ami lustálkodáshoz vezet. Ennek a kevert típusnak több pihenésre van szüksége, mint eredetileg a Bika csillagjegyben születettnek. Ez viszont lehetővé teszi, hogy magasabb szellemi szférákba emelkedjen, ami még varázslatosabbá teszi, s személyiségével meghódítson másokat. Ugyancsak a halak aszcendesnek köszönhető, hogy a Bika rafináltabb külsőt nyer, jobbá válik, ami olykor önfeláldozásban és hősiességben nyilvánul meg. Egészségileg: fáradtságát hamar leküzdi.