Az Ikerek jegy aszcendensei szerinti jellemzése

IKREK jegy KOS aszcendenssel

A Kos pozitívan mérsékeli az Ikrek csillagjegy szülöttét. Élénk szellemet, értelmességet kölcsönöz neki, az Ikrek gyakran csalás szolgálatába állított rosszmájúságát szigorú lojalitássá, munkafegyelemmé változtatva. Mérsékeli az Ikrek féktelen ambícióját, hogy nemesebb célok felé irányítsa s azokat biztosan valóra is váltsa. Sőt, a Kos befolyása révén mérsékeli az Ikrek gőgjét, még akkor is, ha ennek hatására az Ikrek-Kos kevert típus képviselője bűntudatot érez, mély depresszióba esve, mely ugyanakkor hozzájárul az Ikrek csillagjegyben született típus jellemzőinek az enyhítéséhez.

IKREK jegy BIKA aszcendenssel

Félő, hogy e két jegy találkozása esetén fennáll a kettős személyiség lehetősége. Ez esetben két személlyel van dolgunk, akik ellenkező módon cselekednek ugyanazon az Ikrek jegyében született egyénben, ami komoly egyensúlyvesztést jelenthet. A Bika abszolút hűsége mérsékeli az Ikrekre jellemző, köztudott hűtlenséget. Az Ikrek szociális tevékenységre irányuló szelleme, társulva a lendületes nagylelkűséggel, ellentétben áll a Bika érdektelenségével. A föld jelű Bika és a levegő jelű Ikrek csak hosszú, nehéz periódus után képesek megérteni egymást, a nagyon élénk önköntrol segítségével. Mindez segítheti az Ikrek-Bika kevert típus képviselőjét, de mindaddig ellentétben lesz önmagával, amig nem találja meg belső egyensúlyát. Ezt pedig csak felnőtt korában éri el, amikorra végre kialakul a személyisége. Mindez nincs az egészsége javára.

IKREK jegy RÁK aszcendenssel

A Rák jegyét a Hold uralja, ami gyermeki jellemet kölcsönöz az Ikreknek. Hogy ezt kiküszöbölje, az Ikrek-Rák kevert típus képviselőjének javítania kell a jellemén, magabiztosabbá és racionálisabbá téve az Ikrek eredetileg kevésbé befolyásolható és előrelátó személyiségét. Főleg a túlérzékenységét kell kordában tartania. Törékenysége ellenére, erős neurótikus vitalitása révén, hosszú életre számíthat.

IKREK jegy OROSZLÁN aszcendenssel

E két csillgjegy találkozása az Ikrek javára szolgál. A féktelen Oroszlán jegy megadja az Ikreknek az esetükben annyira hiányzó nagylelkűséget, a biztonságot és a stabilitást. A szükséges jellembeli erőt. Az oroszlánban rejlő értelmesség, fontos dolgok megvlósításához vezethet. Érzelmi téren kevésbé nyilvánvaló a siker, mert a két jellem, nézőpontjuk és gondolkodási módjuk miatt e két jel állandó harcban van egymással: míg az Oroszlán nagyon érzéki jegy, mely boldogságot hoz magával, de azt a másiktól is megköveteli, az Ikrek elvárja, hogy inkább kapjon, mit sem hogy adjon is. Hajlamos a szorongásra, mely próbára teszi a bélrendszerét.

IKREK jegy SZŰZ aszcendenssel

A Szűz és Ikrek találkozásánál az Ikrek inkább gyakorlati téren kapnak segítséget az aszcendenstől, bár a Szűz szellemisége bizonyos részét is átadja a csillagjegy szülöttének. Ha az Ikrek emotív alkat növekszik idegessége, következésképp bizonytalansága az érzelmekben és határozatokban. Ez a fajta fúzió komoly önkontroll szökségességét eredményezheti. A bizonytalanságot határozott és szigorúan pozitív temperamentum kell ellensúlyozza, mely nélkül a Szűz nem kedvező, hanem folytonos belső konfliktusok gerjesztője. Egészségi szempontból ez idegzavarokat eredményezhet.

IKREK jegy MÉRLEG aszcendenssel

A Mérleg csillagjegy reális szépérzéket, összhangra vágyást, a zodiákus többi csillagjegye szülötteivel való jobb megértést hozza az Ikreknek. A Mérleg jegy szülötte boldog és derűs, akinek sikerül legyőznie az Ikrek borongós temperamentumát. A nézeteltérések, családi perpatvarok elhárítása a Mérleg aszcendensnek köszönhető, mely a rá jellemző jó diplomáciai érzékkel befolyásolja az Ikreket, akinek meg kell próbálnia engedni, követve az őt irányító ösztöneit, mitsem, hogy önző módon csak hadakozzon. Egészségileg a légutak veszélyeztetettek.

IKREK jegy SKORPIÓ aszcendenssel

E két jegy találkozása korántsem derűs, hajlamossá teszi szülöttét az idegeskedésre. A Skorpió rossz hatást gyakorol az Ikrekre, aki már eleve bizonytalan alkat. Főleg érzelmileg adódnak komplikációk, valamint nehézségek családon belül. Különösen, ha az Ikrek házastársa valamely ellentétes jegy szülötte, például a Bak szülötte.

IKREK jegy NYÍLAS aszcendenssel

A Nyílas aszcendensű Ikrek jegy bizonytalan és határozatlan. Az Ikrek született kettőssége, intrikussága, hamisságra hajlása ez esetben kihangsúlyozódik, de mérsékelhető, ha igyekszik lojális lenni, ha enyhíti a másokhoz való viszonya feszültségét. Másrészt az Ikrek és a Nyilas fúziója pozitív hatással is van: nagyon kihangsúlyozza az Ikrek művészi érzékét. Érzelmi viszonyai körülményesek ha nem keres olyan partnert, aki a csillagjegyéhez nagyon jól tud alkalmazkodni. Egészségileg a tüdejével adódhat problémája.

IKREK jegy BAK aszcendenssel

Az Ikrek bizonyos hsznot húzhat a Bak aszcendenstől, még akkor is, ha belső ellentmondásai nagyon is súlyosakká válhatnak. Amennyiben a Bak uralkodik a szülött jellemén, az Ikrek biztonságra talál, érzelmeiben ragaszkodóbbá és őszintébbé válik. Ám ha az Ikrek jegy a dominánsabb, érzelmi és anyagi téren fennáll a bizonytalanság veszélye, a hibák és veszekedések lehetősége. Ígyhát e kevert típusnak élénk figyelemmel kell meggátolnia a negatív aspektusokat, igyekezve társítani a Bak pozitív oldalait. Hisz tudjuk, e két jel egymással formálisan ellentétben helyezkedik el a zodiákusban. Szorongása kihat egészségére, de képes leküzdeni.

IKREK jegy VÍZÖNTŐ aszcendenssel

A Vízöntő aszcendens, a maga szabad szellemével, nagyvonalúságával, mások megértésével, fejlett művészi érzékével és mélységes becsületével jó hatással van az Ikrekre. Mindez fokozot függetlenségi vágyat kelt benne, felébreszti művészi hajlamait, a divat és más hasonlók iránti érdeklődését. Az Ikrek-Vízöntő vegyesy jel tehát kiegyensúlyozott, mely egészségére is jó hatású.

IKREK jegy HALAK aszcendenssel

Az Ikrek és Halak fúziója bizonytalan és zavaros jellemet eredményezhet. A lelkesedés, a becsvágy hiányát. E kevert jegy szülötte erősen hajlik a képzelgésre, s önbizalom hiányában betegesen féltékeny. Gyakran gyötri a lelkiismeret furdalás. Nagy szüksége van a pihenésre, az alvásra, a tiszta levegőre, a magányra. Hajlik a neurózisra.