A Kos jegy aszcendensei szerinti jellemzése

KOS jegy BIKA aszcendenssel

A Kos jegy féktelenségéhez jól illik a Bika alkotóképessége és mértékletessége. Ez a kettős típus dolgos, lelkiismeretes alkat, aki megvalósításában mellőzi az ösztönösséget, a rend és érthetőség javára. A Kos szülöttet a Bika aszcendens mérsékeli érzelmi megnyilvánulásaiban, nyugodtabbá, visszafogodtabbá teszi. Egészségét illetve figyeljen a vérnyomására.

KOS jegy IKREK aszcendenssel

Az Ikrek kettőssége nincs jó hatással a Kosra, fokozatos bizonytalansággal tölti el. Az Ikrek aszcendenssel rendelkező Kos szülött gyakran kerülhet ellentétbe önmagával, ami megzavarja következetességben. Az Ikrek túlzott fukarsága bántja, mozgékonysága örökös tevékenységre készteti a Kost. Az élet konkrét dolgai iránti viszonylagos felületességet mutató Ikrek határozottan kellemetlenséget okoz a nyugodt és családszerető Kos lelkében. Egészsége megőrzése érdekében ne hajszolja túl maagát.

KOS jegy RÁK aszcendenssel

E két csillagjegy egyesüléséből egyfajta belső minőség keletkezik. Az intimitást kedvelő, gondolkodó és magába forduló Rák kénytelen küzdeni a Kos kitárulkozó és féktelen magatartásával. A két jellemvonás egymásratevődése mélyebb intuicióra vezeti a Kost, már-már tólzott szakmai tevékenységre sarkallja, ami meggátolja, hogy valamely döntés esetén önmagára figyeljen. Ebben a kettős jegyben a Kos bizonyos kettősségnek van kitéve a tevékeny és gondolkodó állapot, a pezsgő tettvágy és meditálás, a közöny és a családszeretet között. Óvakodjon a lelki túlterheléstől.

KOS jegy OROSZLÁN aszcendenssel

Kiváló eredménnyel jár e két csillagjegy egymásratevődése, mert ebben a Kos nagyon lelkes, több rokonszenvvel van mások iránt, érzelmileg nyitottabb mint az eredetileg csillagjegye jelezné, melynek következtében politikai és társadalmi szinten is nagyobb presztizst nyer, elutasítja a középszerűséget és képes megoldásokat találni. Az Oroszlán aszcendensű Kos, akarata, függetlensége és ereje révén, tevékenységében gyors és rendkívül termékeny. Gyermekkorában hajlamos lázas betegségre, de szervezete hamar legyőzi.

KOS jegy SZŰZ aszcendenssel

A Szűz igyekszik enyhíteni a Kos jellemvonásait, nagyobb alkotói tevékenységre késztetve s még érzelmi szinten is több értelemmel telítve. De negatív értelemben e két jegy keveredése súlyos depresszióhoz is vezethet, túlzott aggályosságot, gátlásokat és súlyos kiebbségi érzetet keletve, mintha a Szűz jegye fékezné a Kost. A Kos erős kezdeményezőkészsége kénytelen küzdeni a Szűz passzivitásával, megpróbálva kiválasztani a pozitív dolgokat, hogy jobb belső harmóniához jusson, szilárd megegyezéshez. Óvakodjon a neurotikus depressziótól.

KOS jegy MÉRLEG aszcendenssel

A Mérleg aszcendens nagyon nagy fontossággal bír a Kos csillagjegy esetében. Megnemesíti jellemét, felruházza azzal a minimális diplomáciai tehetséggel, mely szükséges az életben de a Kosban eredetileg nincs meg. Ez az egymásratevődés, amennyiben az ellentétek nem annyira nagyok, hogy kihozza a Kost sodrából, nagyon jó eredménnyel jár, mert a legnagylelkűbb indíttatások radikálisan megváltoztatják a Kos eredetileg önző jellemét. Ez esetben a toleráns szellem is fejletté válik, ami a másokkal való viszony, a család iránti törődés javára van. A Mérleg jókedvűvé, társaságszeretővé, kétégtelenül rokonszenvesebbé teszi a Kost. Egészsége is jó.

KOS jegy SKORPIÓ aszcendenssel

Mindkét csillagjegyet a Mars bolygó uralja, ami érthetővé teszi, a nagyobb rámenősséget, a szélsőséges megoldásokat, a saját érdek ádáz védelmét. De vigyázat, mert ez az önpusztító szellem rossz útra is vezetheti a Kost, súlyos meggondolatlan tettek vagy akár anyagi veszteségekhez is. Érzelmi szempontból e két jel egymásratevődése szenvedélyes magatartást eredményez. A Kos-Skorpió érzéki szerető és nagyon féltékeny. Kezdeményezéseiben bátor, energikus, akire fontos feladatokat bízhatsz, olyanokat is, amelyeket mások visszautasítanak a nehézsége miatt. Ez a típus lelkes, nagylelkű, aki hősiességre is képes. Egészségi szempontból a torka érzékeny

KOS jegy NYILAS aszcendenssel

A Nyilas aszcendenssel rendelkező Kos sokoldalú és eredeti ötletekkel rendelkezik, Vállalkozókedvű, vonzódik a mechanika és elektronika iránt. A Nyilas hatására értelme nyílt, sokoldalú szellemiségű, temperamentumában élénkebb, beszédesebb, tehát boldogabb és elégedettebb önmagával. Ugyancsak a Nyilas hatására lelkesebb, exaltáltabb és fogékonyabb az érzelmek iránt. Egészségileg esetleg szemüvegre lehet szüksége.

KOS jegy BAK aszcendenssel

Nagyszerű e két jel összeötvöződése. Ez esetben a Kosban kialakul az a belső harc, melynek folytán kitartóbb, következetesebb tervei megvalósításában, ugyanakkor elmélékedőbb, következetesebb valamint erősebb és bölcselkedőbb mint eredeti jellemének megfelelően lenne. A Bak csillagjegy hatalmas ambícióval, türelemmel ruházza fel a Kost, még akkor is ha megvalósításaival kissé megkésik, ám annál inkább tartósabbakk maradnak, mivel a Bak a földön jár és szereti az élet valós értékeit. Ez a Kos nem annyira izgatott és hirtelenharagú, mely következtében a mindennapi életben megtalálja az egyensúlyt egy jobb érzelmi életben.

KOS jegy VÍZÖNTŐ aszcendenssel

A Vízöntőre jellemző tettvágy és eredeti ötletesség életerővel tölti el a Kost, idealizmusra serkenti, arra csábítja, hogy tudományos spekulációkba merüljön, hogy ne legyen földhözragadt és anyagias. A Vízöntőtől kapott találékonyság, merészség, a kutatási és felfedezési vágy a zodiákus egyik legérdekesebb személyiségévé teszi a Kos-Vízöntőt. A szerelem terén, a Vízöntő természetes varázsának köszönhetően, a Kos életében a vonzódás és az érzelmi élet fő helyre jut és számos sikert ér el. Olykor fejfájás kínozhatja.

KOS jegy HALAK aszcendenssel

A vízjelű Hal és a tűzjelű Kos összeolvadása belső kettősséget eredményez, mely a Kos-Halak kevert típusát állandó ellentétbe hozza önmagával és köznyezetével. A halak aszcendenssel rendelkező Kos gyakran függ a környezetétől, befolyásolják az események, úgyhogy kevésbé kezdeményezők, ugyanakkor nem annyira passzívak sem, mint eredetileg lenne a Kos. A felebaráti szeretet viszont, mely a Kosnál nem annyira nyilvánvaló, ez esetben sokkal nagyobb, ahogy az érzelmek is több fontosságot nyernek. A látszólagos keménysége és csökönyösége ellenére, a Kos-Halak jobban megérti mások problémáit és lelkiállapotát. Csak ne hajszolja túl magát.