A Mérleg jegy aszcendensei szerinti jellemzése

MÉRLEG jegy KOS aszcendenssel

A Mérleg szelíd, békés természete és a Bak mozgalmas szenvedélyessége között nagy az ellentét. E vegyes jegy szülöttének a jelleme tehát nagy felemelkedéseknek és bukásoknak van kitéve, ami melankóliában vagy boldogságban nyilvánul meg. De ez nem jár rossz következménnyel, megengedi e vegyes jegy szülöttének a legmerészebb tervek megvalósítását is, sőt a boldog szerelmet és a családi szeretetet. Az esetleges szerelmi bánat depresszióval fenyegetheti.

MÉRLEG jegy BIKA aszcendenssel

A Bika aszcendensű Mérleg szelíd természetű, társaság kedvelő, ami a Vénusz bolygó kettős hatásának köszönhető. A Bika sok szépséget, bájt hoz a Mérlegnek pedig a rá jellemző túlzott passzivitást kell ellensúlyoznia cserébe. A pihenés hasznára van egészségileg.

MÉRLEG jegy IKREK aszcendenssel

A Mérleg és Ikrek találkozása nagy ambícióval tölti el e vegyes jel képviselőjét, aki mindig az első helyre akar kerülni, nagyon magas társadalmi pozíciót elérni. Szerencsés helyzetben a Mérleg tapintata és diplomatikus magatartása csökkenti az Ikrek negatív hatását. Egészségi szempontból vigyázzon az idegrendszerére.

MÉRLEG jegy RÁK aszcendenssel

A Mérleg-Rák vegyes jegy szülöttének legfőbb feladata legyőzni az akarathiányát. Különben ez a személyiség szelíd, békés jellemű. Bizonytalansága és határozatlansága magába zárkózásra készteti, magányos szellemi tevékenységeket keres. A Rák aszcendensű szülött mit sem törődik a pénzzel, a mondén események nem érdeklik. Hajlamos az elhízásra, de egy esetleges fogíúkúra veszélyes lehet.

MÉRLEG jegy OROSZLÁN aszcendenssel

A Mérleg közvetlensége, tündöklési vágya, túlzott hajlama az érvényesülésre sérti az Oroszlán nyitott jellemét. E vegyes jegy szülöttet mély de rövid ideig tartó érzelmek érik, életét a bőség és szegénység közt éli, de élete második felére képes megtalálni bizonyos egyensúlyt. Egészségileg a mája okozhat szenvedést, ezért figyeljen a helyes étkezésre.

MÉRLEG jegy SZŰZ aszcendenssel

A Mérleg és Szűz csillagjegy találkozása kiegyensúlyozott, harmonikus személyiséget eredményez, gazdag de egyhangú érzelmi élettel, ezért harcolnia kell azért, hogy jobban kihasználhassa az élet szépségeit. Egészségi állapotát mozgással, sportolással tartsa rendben.

MÉRLEG jegy SKORPIÓ aszcendenssel

A Skorpió ellentétben áll a Mérleg jegyével, s ez az ellentét zavart, emotiv jegyet eredményez. A Mérlegnek minden erejét összeszedve le kell győznie a Scorpió nyugtalan természetét. A belső ellentét nincs jó hatással lelkiállapotára, depresszió áldozatává válhat.

MÉRLEG jegy NYÍLAS aszcendenssel

A Mérleg és Nyílas fúziója végtelenül előnyös. E vegyes jel képviselője nagylelkű, magasröptű szellemiségre törekszik, ami mind érzelmi, mind anyagi síkon sikerhez vezet. Fennséges vegyes jegy, mely boldogságot ad a szülöttének. Mégis, egészségét illetően figyeljen a veseműködése helyességére. MÉRLEG jegy BAK aszcendenssel A Bak aszcendens önkritikára készteti a Mérleget, elgondolkodóbbá teszi, ami eredetileg nem sajátja, így reálisabbá, kevésbé frivollá változtatja. E kettős jegy szülöttének a jelleme csak fokozatosan, felnőtt korára válik nyugodttá, derűsé. Addig úvakodjon a túlzott melankóliától.

MÉRLEG jegy VÍZÖNTŐ aszcendenssel

A Vízöntő aszcendens nagy hatással van a Mérleg csillagjegyű szülöttre. Ez a vegyes jel áthatja őt felebaráti szeretettel, emberséggel. A Vízöntőnek szüksége van egy ideálra, nem érdekli a pénz, a kicsinyes dolgok sem, s ez a Mérleg-Vízöntő kettős jegyben születettet személyiségben egész élete folyamán megnyilvánul. Vigyázzon idegrendszerére, altruizmusában ne hajszolja túl magát.

MÉRLEG jegy HALAK aszcendenssel

E két csillagjegy fúziója rendkívül finom és sebezhető személyiséget eredményez. Szenvedélyes, meghittségre vágyó, aki szükségét érzi az adakozásnak, olykor túlzásba is viszi. Számos anyagi kellemetlenséggel küzd, különösen fiatal korában, mivel képtelen meglátni másokban a rosszat, tehát nem tud védekezni sem. Áldozatkész, lelkét a szeretet és a jóság uralja. Ha e kettős jegyű személyiségnek döntenie kell valamiben, a bizonytalanság és habozás áldozatává lesz, ami nincs jó hatással egészségére, főleg az idegrendszere veszélyeztett.