Az Oroszlán jegy aszcendensei szerinti jellemzése

OROSZLÁN jegy KOS aszcendenssel

A Kos féktelensége hatással lehet az Oroszlán agresszivitására, aki épp oly logikusan meggondolt, erős személyiséget eredményezve, aki olykor elővigyázatos, máskor impulzív és nagyon féltékeny. E vegyes jegy szülöttének az érzelmi élet elsődleges. Esetében gyakran előfordul érdekházasság, mely valamelyik fél társadalmi felemelkedését hozza. A Kos a családszeretetet sugallja az Oroszlánnak, ugyanakkor komolyságot és mértékletességet, valamint a hagyományok szeretetét.Hajlamos a lázas állapotra, de erős szervezete leküzdi.

OROSZLÁN jegy BIKA aszcendenssel

A Bika nagylelkűségét mérsékeli az Oroszlán aszcendens érdekember jelleme, ami felébreszti a pénz iránti szenvedélyét. A Vénusz bolygó által patronált Bika hatására az Oroszlán számos érzelmi sikert arat, társadalmi szempontból sok siker és biztos pozíciót, boldog jövőt ígér szülöttének az Oroszlán-Bika vegyes jeg. Egészségie főleg a lelkiállapotától függ.

OROSZLÁN jegy IKREK aszcendenssel

Az Ikrek aszcendens nincs jó hatással az Oroszlán csillagjegy szülöttélre. Legalább is akkor, ha nem képes legyőzni az Ikrek kettős jellemét és hamisságra hajását. Érzelmi életét is befolyásolja az Ikrek aszcendens, olyannyira, hogy bosszantó és körülményes kapcsolatokhoz vezhethet. A túl sok erőfeszítés szívbántalmakhoz vezethet.

OROSZLÁN jegy RÁK aszcendenssel

Az Oroszlán nyitottsága a külvilág iránt jól illik a Rákhoz, jelentősen enyhíti helyzetét. Ennek a vegyes jelnek a képviselője nagy utazásokra, váratlan örökségre várhat, mind művészi téren, mind a magánéletben sok sikerre számíthat. Mivel előfordulhat, hogy gyermekkorában hiányolja a szülői szeretetet, a Rák aszcendensű Oroszlán nagy odaadással neveli, és sok figyelmmel veszi körül gyermekeit. Általában a Szűz és a Nyílas csillagjegy szülöttei iránt vonzódnak. Hajlamos a derékfájásra.

OROSZLÁN jegy SZŰZ aszcendenssel

Az Oroszlán és Szűz két komplementer jegy. Bár gyakran ellentétben állnak, mindig találnak közös nevezőt. Ennek a vegyes jegynek a szülötte számos anyagi nyereségre számíthat, de óvakodnia kell a spekulációktól, mely ellene fordíthatja a szerencsét. Számos házasságon kívüli kalandja azzal igazolható, hogy azokra nem valódi ragaszkodás, hanem a változatosság iránti vágy készteti. A túl intenzív élet veszélyezteti a szíve egészségét.

OROSZLÁN jegy MÉRLEG aszcendenssel

Az Oroszlán és Mérleg összefonódása növeli a szülött személyes presztizsét, segíti művészi tevékenységét, zenei készségét. Ennek a vegyes jegynek a képviselője érzéki szerető, aki első szempillantásra szerelembe esik, számos futó kalandja van. Ez a túlzott lobbanékonyság viszont sok kellemetlenséget von maga után, mind családon belül, mind a munka- vagy baráti körben. Egészségét ágyéki fájdalmak zavarhatják meg.

OROSZLÁN jegy SKORPIÓ aszcendenssel

E két jegy fúziója igen gyümölcsöző. Az Oroszlán eredetileg nyitott, mindenre odafigyelő jellemét a Skorpió hozzásegíti, hogy pontos, a munkában lelkiismeretes legyen. E pozitív befolyás ellenére, adódnak kis hibák, mivel az Oroszlán csökönyössége, felsőbbrendűség érzete zavaró. Lelki egyensúlya befolyásolja egészségi állapotát.

OROSZLÁN jegy NYÍLAS aszcendenssel

Szerencsés helyzet az Oroszlán és a Nyílas találkozása. Ez az aszcendensz segíti az Oroszlánt, hogy társaságkedvelőbb és jobb diplomata legyen, egfajta természetes rokonszenvvel ruházva fel a szülöttet. A kedvező hatás vállalkozási szinten is megnyilvánul, elősegítve az anyagi haszon megvalósítását. Mindez egészsége megőrzését is elősegíti.

OROSZLÁN jegy BAK aszcendenssel

Az Oroszlán és Bak találkozása a legjobb csillagzatot eredményezi, kiváló esélyeket biztosítva a szülöttnek. A Bak komolyságot és erős önbizalmat hoz az Oroszlánnak, ugyanakkor felelősségtudatot, mely az Oroszlány-Bak vegyes jegy találkozásának az eredménye. Erős alkata ellenére, a túlzott munka nincs jó hatással egészségére.

OROSZLÁN jegy VÍZÖNTŐ aszcendenssel

Az Oroszlán-Vízöntő vegyes jegyre elsősorban a művészi hajlam jellemző, a különös késztetés az ábrándozásra és önvizsgálatra, a túlzott töredkvés az elmélkedésre. Amennyiben a Vízöntő aszcendensű csillagjegy szülötte férfi, ez a fúzió még inkább kedvező. Hajlik a melankóliára.

OROSZLÁN jegy HALAK aszcendenssel

A Halak aszcendens mérsékelő hatással van a féktelen, csupa élet Oroszlánra. Fékezi fellángolását és elmélkedésre sarkallja, a természet iránti szeretetre, az állatok szeretetére és odafigyelésre az olyan kis semmiségekre, melyeket jelleménél fogva az Oroszlán észre sem vesz. A Halak érzékenysége ellensúlyozza az Oroszlán heves természetét, mivel képes másfelé irányítani erőszakosságát.