Az apollói típus külleme

Az apollói típus, hajlékony, érzékeny, mint a mitológiai Apollón lírájának a húrjai. Mitológiai tulajdonságait - jó íjász, kiváló muzsikus és a napfény árasztója - fizikai jellemvonásai is érzékeltetik: ő az életerős, örökifjú, szép és magas atlétatermet típusa.

Teste arányos, vonásai nemesek. Az apollói típus nyugodt, se szomorú, se nevetős, mindig nagyon komoly. Ritkán nevet, mégis mindig jóakaratúan mosolyog.
Járása ruganyos, könnyed, ritmikus. Mozdulatai lassúak és harmonikusak.

Az apollói típus arca olajbogyó formájú, homloka magas, széles és felül kidomborodó. Sasorra formás, középméretű. Szája kicsi, szépen kirajzolódott, álla finom, harmonikusan görbülő. Füle kicsi, formás. Haja világosbarna, szemöldöke szép ívű.

osszú szempillás nagy szeme sáfrányszínű, apró, csillogó pontokkal, tekintete nyílt, gyöngéd és szigorú egyszerre. Mereven néz, anélkül, hogy ez bántó lenne, mintha valami belső fény világítaná át, ahogy olykor gondolatokba merülve elnéz a messzeségbe. Valósággal elbűvölő.

Az apollói típus arcbőre rózsaszín. Mellkasa széles, de nem túl izmos, karja sem nagyon vastag, ujjai mozgékonyak, lába hosszú, ruganyos.