A földi típus karaktere

A földi típus egyszerre szigorú és jóságos is. önmagával szemben is szigorú, hogy lenne hát elnéző mással szemben? A földi típust nem érdeklik sem a formaságok sem a konvenciók. Ha kedves és udvarias akar lenni, nehézkesen teszi, bizonytalanul, mintha angyal és ördög lenne egyszerre.

Van benne viszont bizarrság és valami élénk humor, különösen ha valami megzavarja a mindennapi bevett szokásait, és olykor komplikált és kellemetlen helyzetbe kerül.

De a földi típus mindig jó és lojális marad. Persze, a finom érzelmekből nem sokat ért, különösen a szívbéli gyöngédségből, de van benne valamilyen alapvető érzékenység, melyet sosem mutat ki.

éleslátású, jó munkás lévén, a földi típus tevékenységében az eredmény pótolja a hallgatagságát. Bármit elvállal, betartja a szavát. De jaj annak, aki becsapja! Ilyenkor kirobban rettenetes haragja.

A földi típus egyhelyben maradó alkat, ragaszkodik a környezetéhez, a házához, akinek egyetlen gondja, hogy folyton javítson az anyagi feltételein. Sok munkával, türelmesen gyűjtöget s olykor magával szemben is fukar, miként a parasztgazda, aki gyűjtögeti, csak gyűjtögeti a földet, hogy „javakat” hagyhasson az örökőseire, de míg mellettük élt, csak nyomorogtak.

A földi típus női változata belsőleg mindig is földművelő marad. Szereti a vidéki életet, a föld megmunkálását. Ha társadalmilag magasabb helyzetű, mindig szívesen kialakít magának egy kis kertet, szereti a szobanövényeket.

De a holdi típus mindenek előtt kiváló háziasszony. Spórolós, aki tökéletesen érti a vállalkozásai és a gazdasága menetét. Kimondottan családanyának született, aki kényezteti és jól neveli a gyermekeit, mégis kissé szigorúan.
A földi típus bátor és szorgalmas, húz a családjához és az otthonához. De kiváló vezetőkészséggel is rendelkezik, így képes eligazgatni egy gazdaságot, egy szállodát, vendéglőt és hasonló vállalkozásokat, hisz a hatóságokkal szemben igazságos és az emberekkel határozott.

Ha a holdi típus asszonya szeret utazni, a földi tipus - amennyiben valaki felajánlja neki az utazás lehetőségét -, mindig talál valami sürgős munkát, halaszthatatlan elfoglaltságot a ház körül, mely miatt nem utazhat.

A földi típus aligha jellemző a mai emberre. A kutatók is csak nagyon ritka esetben találkoztak ilyen alannyal. Még a mitológiában is eléggé elmosódott és nehezen érthető az alakja.

A Görög regékben Trencsényi-Waldapfel Imre így kezdi az istenek születéstörténetét:

„Kezdetben csak Káosz, a tátongó üresség létezett, belőle vált ki Erebosz, az alvilági Sötétség, és Nüx, a fekete éjszaka. Aztán megszületett Gaia. A széles mellű Föld, a világmindenség megingathatatlan alapja, s önmagából hívta létre Uranoszt, az Eget. Akkor már megjelent minden élet ősforrása, a Szerelem a világban, az ég a Föld után kivánkozott, s Gaia a százkezű Hekatonkheireket, az egyszemű Küklópszokat és a Titánokat hozta a világra.”

De Gaián kívül ismeretes Kronosz és Rheia három leánya - Hesztia, Déméter és Héra - akik valahogy mindannyian a Föld, az otthon istennői: Hesztia, latin nevén Vesta, a házi tűzhely őrzője. Déméter a földművelés istennője, aki a rómaiaknál Ceres néven vált a termékeny föld megtestesítőjévé, melynek megművelése révén az ember táplálékot nyer. Héra, Zeusz feleségeként mindenek felett uralkodik. Latin nevén Juno, a világ isteni anyja, aki mindenek felett uralkodik és az asszonyok patrónusa. De ismert  Kübelé is, akit Kis-ázsiában az istenek Nagy Anyjaként tiszteltek s akinek zajos kísérői valamikor Krétán Zeusz bölcsőjét táncolták körül  hangos fegyvertáncukkal, s akit a rómaiak Cibele néven a műveletlen föld  istennőjeként tiszteltek, aki képes fegyverrel is megzabolázni a világot… de mindez már máshová tartozik.
Itt csak érzékeltetni kívántam, hogy például Aphrodité/Vénusz egyértelmű testi-lelki szépségével ellentétben, a Földistenséget még a mitológia sem volt képes egyetlen alakban megtestesíteni. De a gyakorlatias Vesta, a termékeny és nagylelkű Ceres, a jóságos de féltékeny, az otthont minden csellel megvédő Juno avagy a szeleburdi Cibele mind-mind belefoglaltatik a földi tipus alkatába.

A tipológia megismerése - akár ilyen nagyvonalakban is - hozzásegít önmagunk és mások megismeréséhez.