A holdi típus karaktere

A holdi típus nagyon befolyásolható, mozgékony és álhatatlan. Folyton bizonytalan, sosem kezdeményező, bizalmatlan és nincs önbizalma. Mindentől megijed, folyton a képzeletei hatása alatt áll, mindig izgatott és bármely próbálkozása sikeréért aggódik.

A holdi típus retteg a küzdelemtől, a fáradságtól, ha valamit el akar érni igazát hamar feláldozza a béke és nyugalom kedvéért. Ami a legfontosabb számára. Mert nagyon bizalmaskodó, a holdi típus könnyen kihasználható.

Mivel a holdi típus egyáltalán nem anyagias, nehezen viseli az élet anyagi gondjait s kétségbeesik. Természete fellázad minden következetesség ellen. Az előrelátás hiányában pillanatnyi érzelmei irányítják. A holdi típus rezignáltan, nyugodtan fogadja a sorsát.

Barátságos, szereti a társaságot, de csak ha szűk körű, mert iszonyodik a lármától és a tömegtől. Inkább titokban szerez magénak élvezetet, mint például egy koncert vagy előadás, egy-egy rövid utazás, amit mindennél jobban kedvel. A holdi típus mindig egyedül utazik, vagy egy szeretett emberrel, de sosem hajlik a szervezett társasutazásra.
A holdi típus szereti a fákat, az erdőt, a tavakat s valóságos élvezet számára hallgatni a természet neszeit, a szelet. Rajong az éjszakáért, melyet gyakran felcserél a nappallal, vagyis hajnalban fekszik le aludni, hogy este felébredjen. Szereti az éj titokzatosságát, a holdfényes tájat. A holdfény egyszerre zavarja és elbűvöli, de ihleti. A holdi típust a napfény fárassza, kimeríti. A hó és a vihar ijeszti.

Az asztrológia szempontjából a holdi típus olyan mint az asztronómiában: nincs saját fénye, de visszatükrözi az őt érő sugarakat. Nem törődik azzal ami volt, ami lesz, értelmetlenül váltogatja az útját és mindig másra vágyik mint amije épp van.

Saját ábrándozásain fellelkesülve, szexuális szempontból eléggé érdektelen. Kevésbé érzéki, a szerelemben passzív, hirtelen dönt, de mert állhatatlan természetű képtelen a hűségre, gyakran váltja szerelme tárgyát. A holdi típus szerelme mindenképp eszményi, mely csakis valamely képzeletbeli ideálnak szól.

A holdi típusú nő nagyon csinos, épp a sokféle megjelenési formája révén. Lelkes és kicsapongó lévén a holdi típus a legbolondosabb személyiség. Folyton érzelmi bonyodalmakba, hazugságokba keveredik. A holdi típusú asszonyra illik leginkább, hogy a szem a lélek tükre. Csillogó szeme mély érzékenységet tükröz. Ha fényes valamely szép ideálról vall, elárulja költőiségét, elgondolkodó készségét. Ha tekintete fénytelen, közömbös akár egy babáé, a bármely szellemiség iránti közönyét, fantáziája végességét tükrözi. Hajlamos a melankóliára, a neuraszténiára.

A holdi típus a családban sosem hadakozik az anyagi érdekekért, házában rend uralkodik, de ezt jobbára mások intézik, ahogy a gyermekei nevelését is a nevelőkre, a tanárokra bízza.

A hold típusú egyszerűen álmodja az életét, és tudja is élni az álmait. álmaiért feláldozza érdekeit és egészségét is, de mást sosem tesz boldoggá.
íme, a fellegekben járó típusa, melyre leginkább a reneszánszkori ártatlan angyalfejek szolgálnak példaként, de bizonyára mindenki felismeri a típust ma is, a környezetében lévő gyermekekben. Hogy felnőtt korukra milyenek lesznek, meglepően sok példa adódik. Olyannyira, hogy a képzőművészet, az irodalom alig tartja érdemesnek érzékeltetni, hisz mindig titokzatosabb valamely elérhetetlen, alig látszó csillag, mint a ma már szinte kézzel fogható, olykor tolakodó telihold.