Hold

A Hold szabályozza a hónapokat, az évszakokat. A legrégibb korok óta ismertek a Hold fázisai, s már az ókoriak is befolyást tulajdonítottak ezen égitestnek az emberi szervezetre. Szerintük minden egyén többé kevésbé alá van vetve a Holdnak, és így a lelki és morális különbözőségük összefügg a Hold különböző aspektusaival.

Fokozatosan felismerve, hogy ezek a jelelek - fázisok - időnként mindig azonosak, a mitológia is a Hold különböző fázisainak megfelelő holdistennőknek tisztelgett, mint például Szeléné, Diána és mások.

De ha jól megvizsgáljuk, kiderül, hogy a különböző asszociációk révén született lények egyetlen metatípust alkotnak. Ennek megfelelő gondolatmenetben tehát több holdi típus is létezik, de itt hadd álljon inkább a prototípus leírása.