A jupiteri típus intellektusa

A jupiteri típusra a gyakorlatias gondolkodás jellemző. Szelleme egészséges, igazságos és jóindulatú. Ha valakit megfedd vagy megbírál, azt ellentmondást nem tűrő szigorral, de atyai jóindulattal teszi.

Van benne valami ami a kevésbé érzékeny emberből is kiváltja iránta tiszteletet. A jupiteri típus megérdemli, hogy másokat vezessen, mert képes önmagát is irányítani.
A jupiteri típus mindig előre meggondolja a tetteit, nem beszél megfontolatlanul és nem ad helytelen tanácsot.

Jóságos, okos és elővigyázatos. Az életörömök lovagja akit inkább az érdekel, hogy miként érhet el valamit, mint az, hogy valóban elérje is.

A jupiteri típus valósággal keresi a bonyodalmakat. Viszont meg is valósítja elképzeléseit és esetében nem ritka a gyors társadalmi felemelkedés.
Ha a jupiteri típus születésénél fogva, társadalmilag alacsonyabb környezetbe kerül, mindent elkövet felemelkedése érdekében, de sikerét inkább az eshetőségeknek mint az érdemeinek köszönheti.

A szerencse is sokszor mellé áll. Vállalkozásaiban, egyfajta lelkes törekvés révén, mindig eléri azt amit remél, mindig mindenben sikere van. és ez a lelkesedés áthat mindazokra akikkel kapcsolatban áll, akikkel megossza elképzeléseit, mintha ezáltal azok esélyeit is elősegítené.

A jupiteri típus jó humorú, vidámságot és örömet visz a társaságba. Okosan beszél, folyékonyan, anélkül, hogy mondanivalóját előkészítené. Természetes komolysága sosem gátolja, hogy előhozakodjon valamilyen kellemes históriával, némi illedelmes mondanivalóval, ami mindig kiváltja a jelenlevők nevetését.

A családja szeretetét a jupiteri típus felettébb fontosnak tartja, gyermekeit meghódítja a szeretetével.

Barátkozó szelleme összejövetelekre csábítja, ahol mindig elnyeri a tiszteletet s mind a társaságban mind az összejöveteleken a főhelyre, a figyelem középpontjába kerül. A jupiteri típus mindig ragyogó, gyakran felületes, gyors felfogású, merész és nyílt lélek, gyakran vakmerő, de mindig nagyon praktikus.

Nagyon alkalmas a morális és politikai tudományokra, jogra, közigazgatásra.