A szaturnuszi típus karaktere

A szaturnuszi típus komoly, szigorú alkat, a kötelesség rabja. Keveset beszél, mintha nem akarná elpazarolni a gondolatait. Született diplomata, aki megtartja az észrevételeit, elfojtja az érzelmeit és a kellemetlenségeit, terveit szilárdan eltitkolja. Törekvései kifürkészhetetlenek, mindent csak hosszas fontolgatások után dönt el, de ha már döntött, kitart a terve mellett és csökönyösen valóra váltja elképzeléseit. Ritkán ígér meg valamit, de amit megígért azt feltétlenül betartja, a legszigorúbb szabályok és törvények szerint.

A szaturnuszi típus magányos, megelégszik a saját társaságával, óvakodik a zajtól, az emberektől. Egyfajta felsőbbrendűség érzetében hallgatag, mogorva, szeptikus minden rosszal szemben, üldözöttnek véli magát, akit nem értékelnek. A szaturnuszi típus önző és fukar, rosszkedvű és gyanakvó, kínosan pontos és mániákus. Szinte árassza a szomorúságot maga körül, jelenléte elsöpör bármily jókedvet, vígságot, örömöt.

A szaturnuszi típus embergyűlölő, aki nem felejt, nem bocsát meg semmi sérelmet és gyakran szarkazmussal felel. A szerelem és érzékiség kevésbé érdekli, inkább tiszteletre és méltóságra vágyik, titokban önállóságra törekszik, érvényesülni akar.

Rendkívül szorgalmas, kitartó, aki képes a legigényesebb munkát is elvállalni. A szaturnuszi típus közül kerülnek ki a kiválóan képzett tudósok és nagy filozófusok, a nagy vallásalapítók, akik meggyőzőerejükkel és szervezőkészségükkel képesek megváltoztatni a társadalmat.

A szaturnuszi típus jó antikvárius és kedveli a régiségeket. Hangulata, a szomorúság és a pesszimizmus, tökéletesen megfelel e kedvteléseinek és viselkedésformájának.

Mindig sötét szint visel, jobbára feketét. A lakása rideg, teli régi, sötét fájú és ócska huzatú bútorokkal, a falakat díszítő festmények szomorú, borult eget vagy vihart ábrázoló jelenetek, ablakain a nehéz függöny, drapéria elzárja a fényt. A szaturnuszi típus környezete komor, félhomályos, fülledt. A tárgyakkal szemben mániákus, csökönyösen ragaszkodik pontos helyükhöz, mindig ugyan abba a fotelba ül, bizonyos dolgokat csakis ugyanabban az órában végez el, változatlan szigor szerint él.
A szaturnuszi típus hajthatatlanul tradicionalista, vagy épp ellenkezőleg, forradalmár, aki semmit sem hagy fenn a múltból, hogy uralja a jelent és bevezesse az új rendet.

A szaturnuszi típus női változata hűséges és makulátlan, a rend ura, aki tudja kormányozni a házát. önfeláldozó, de féltékeny gyengédsége, alapossága, beosztása kétségbeejtő. A szaturnuszi asszony bizalmatlan, mindig elővigyázatos, semmit sem hagy függőben, minden kulcsot maga őriz. Minden iratot eléget ami valami árnyékot vethetne rá, ami  valami gyanút kelthetne vele kapcsolatban.

Kiváló intellektusa révén a férfias géniuszok sorába tartozik, aki felismeri, hogy bármily női varázserő hiányában teste úgysem okozhat sok örömet neki. Mintha már eleve vénlánynak születne, még serdülőkorában hajadonságra ítéltetik.
Szomorú, de csökönyös, domináns és kitartó, aki éleselméjűsége ellenére is nehezen elviselhető személyiség marad.
Példaként hadd álljon itt Harpagon alakja, Moliere Fösvényéből, vagy De Sade hősnője, az erényesség szerencsétlenségeitől meggyötört Justine Putet, de gondolatvilága alapján akár Schopenhauer is ide sorolható.