A Bak csillagjegy - Jel és szimbólum

A Nap december 21 és január 19 között halad át a csillagjegyek tizedik, a Bak jegyén. Ezzel a tél első fázisába érünk. A Bak jegyében az évi ciklus egyik fő fordulópontjához ér, mikor a leghosszabb éj a legrövidebb nappal találkozik.

A hat hónappal előbbi Rák csillagjegy napfordulója az év nappalát, a fény győzelmét jelöli, a Bak csillagjegy a sötétségbe merült év éjszakája felét, a karácsonyi éjfélt jelöli, mikor a nap az újjászületés felé veszi útját: a belső fény felé.

(Bár a csillagjóslás eredetileg a papok tudománya volt, jómagam nem szívesen kapcsolom össze mindezt a vallásos érzülettel, melyet kizárólag személyes, intim szférának tartok az ember szellemi-lelki világában, de itt, a szép hasonlat miatt, megérte. Amennyire lehet, mégsem élek a keresztény hitből vehető példákkal, hisz már az elején megjegyeztem, a horoszkóp csak érdekes szórakozás, mely - a honlapom címének, Jellemrajzok, megfelelően - csak eggyel több lehetőség az emberi természet jobb megismerésére. A szimbólumok pedig sokat kifejeznek az emberről annak, aki előítélet mentesen, tárgyilagosan igyekszik megfejteni az üzenetüket.)

A Bak idején a természet az éj és a sötétség jegyében áll. Ekkor a Föld pihen, mintha azon elmélkedne, miként készítse elő a jövő tavaszi újraéledéshez szükséges életneveit. A Bak csillagjegyben a fák és a növényzet sötét, élettelen képet tárnak elénk, a rovarok báb alakban húzzák meg magukat, egyes állatok téli álomra vonulnak vissza s melyek a szabadban tanyáznak, lelassítják életritmusukat. A hosszú téli éjszakák idején az emberek sem sokat serénykednek, otthonukba zárkózva, meghúzódva a család melegében, s hajlanak a meditálásra.

A Bak csillagjegy a januári száraz, fagyott föld, a tél időszaka, melynek uralkodó bolygója, a szigorú Szaturnusz.

A Bak szimbólum

Az idők folyamán a Bak csillagjegy egyezményes jele különböző változásokon ment át, de jobbára kivehető az egymással összekötött három félkör, mely a téli napforduló témáját idézi.

A Bak időszaka az, amikor az éjszakák rövidülni kezdenek a nappalok pedig hosszabbodnak. Ez megfelel a Bak csillagjegyben kifejeződő belső hajtóerőnek, mely fáradhatatlan kitartással küzdi át magát az akadályokon, a sötétségből a fény felé. 

A Bak jegy szülötte, leküzdve a kezdeti nehézségeket, mindig képes megtisztulva felemelkedni.

A Bak szimbólum eredetileg egy fantasztikus alak, az un. kecskehal, melynek a feje bak, a törzse kígyó, a farka pedig hal. Ez az ellentéteket összefogó szimbólum kifejezi, hogy a vízből, a minden élet őstengeréből származunk, a káoszból, ahol nem létezik különbség, minden egységes, hiszen az egyéni még nem fejlődött ki. 

A fejlődés és érési folyamat azonban a fénybe, az égbe vezet, mely a mindenséggel való újraegyesülés szimbóluma.

A Bak csillagjegy szimbólumának a mondanivalója, hogy az anyagi és szellemi lét újraegyesüléséhez, a lelkiséghez vezető út nem az anyagi világ követelményeinek a megtagadásából, hanem épp ezen követelmények elfogadásából áll.

Horoszkóp