Neptunusz - A Halak jegy bolygója

A Halak csillagjegy uralkodó bolygója  a Neptunusz, másodlagos ura pedig a Jupiter. Ezt a kékeszöld színű, kontúrok nélküli, elmosódó felszínű bolygót a római tengeristenről nevezték el. 

A csillagjegyeknek azon szakasza ez, ahol a realitástól való elrugaszkodás hajlama jelentkezik, ahol a szervezet bizonyos részei mintha ködbe vesznének, mellőzve az anyagi valóságot. A Neptunusz befolyása alatt álló csillagjegy szülötte az abszolút valóságot keresi, a teljes realitást, azt a tökéletes beteljesülést, mely túl van a megfogható, érzékelhetőn, ami nem evilági.

Az asztrológia nyelvén ez azt jelenti, hogy a tisztánlátás helyett, a Halak hajlamos idealizálni az embereket - tehát önmagát is. Kimenekülve a hétköznapok szürkeségéből, a Jótündért, a Megváltót, valamely felsőbbrendű erőt keres, mely minden bajból kisegítené.

Másrészt ugyancsak a Neptunusz az, mely magasabb szintű érzékelési készséget ad, mely megkönnyíti az összefüggések felfogását, de akik nem akarják átélni mindezen felismerések okozta válságot, nem fedezik fel a lehetőséget sem. 

A Neptunusz uralma alatt rejlik az együttérzés, az altruizmus és itt nyilvánul meg a gyógyító képesség valamint az általánostól eltérő igazság felismerésének és elfogadásának a hajlama.

A Neptunusz befolyása alatt a Halak képesek úgy elfogadtatni a realitást amint az van, feltárva a biztonságot a káoszban, a világosságot a nem egyértelmű, nem megfogható dolgokban.

A Neptunusz megtanít elfogadni annak a felismerésnek a vállalását, hogy mindenki felelős azért ami történik vele, hisz amennyiben egy kis rész változik, a nagy egésznek is változnia kell, jó és rossz értelemben egyaránt.

A Neptunusz asztrológiai üzenete

A Halak csillagjegyet uraló Neptunusz arról ad felvilágosítást, hogy mely ponton a legfinomabb az egyén érzékelő képessége, miben befolyásolható, miben áll a mindent átfogó szeretete és az altruizmusa; hogy miben hajlamos korlátozni a szükségleteit, a vágyait, az ösztöneit s ezt mennyire képes eltitkolni mások elől; mely életterületeken kell megküzdenie a bizonytalansággal, a csalódásokkal és mivel szemben érzi az áldozathozatal szükségességét vagy épp ellenkezőleg, mikor hajlamos a menekülésre, a dolgok elködösítésére, kikerülésére; képes-e egyértelmű, tiszta véleményt alkotni valamiről, szilárd állásfoglalást vállalni és hol nem tud különbséget tenni, körvonalat vonni valamiben; mely helyzeteken hajlamos az álmodozásra, az önámításra, légvárak építésére, a romantikus ábrándozásra s végül, hogy képes-e feloldódni, feladni az önkontrollt, hogy élvezze a valódi bizalmat és odaadást.

A Neptunusz ott őrködik az égbolton, ahol mély vágy lobog az emberben a föloldódás, a feledés iránt, hogy ledöntve a maga állította korlátokat, alternatívát találjon eddigi életformája megváltoztatására, és szellemi s lelki célok elérése révén lebbentse fel a bolygó kontúrok nélküli, elmosódó felszínéhez hasonló fátylat a mögöttes problémákról, s megszabaduljon a magánytól.