Menelaosz és Agamemnón 

A trójai háború végeztével a görögök haza indultak a gazdag hadizsákmányukkal és a trójai rabnőkkel. Meneláosz, megilletődve Heléna ellenállhatatlan szépségétől, megbocsátott a hűtlen asszonynak és őt is a hajóra vette. Poszeidón elsöpörte nyomukban a hajótábor megerősítésére emelt falakat, a védőárkokat pedig betemette homokkal.

ám a hazatérő görögökre még nagyon sok veszedelem várt. Még mielőtt felszedték volna a horgonyt a görög vezérek, Atreusz két fia, Meneláosz és Agamemnón viszályba keveredett.

Meneláosz, hogy  Helénát felvette a hajójára, türelmetlenül hazavágyott, de Agamemnón azt tanácsolta, előbb mutassanak be engesztelő áldozatot Pallasz Athénénak.

Itt mellőzöm a sok-sok viszontagságot, a hosszú kerülőket, a könyörgéseket és jóslatokat, melyek a halandók vétkeiről és az istenek bűntető kezéről vallottak, mikor halálos veszélybe sodorták a görög hősöket, akik nem tartották be ígéreteiket és nem mutattak be áldozatot az isteneknek. Meneláosz is nyolc évi bolyongott hajójával, de őt mindenütt szerencse kísérte.

Már elérte Szunion hegyfokát, amikor a vihar Kréta szigetéig sodorta, onnan továbbhajózott, eljutott Ciprusra, Föníciába, Egyiptomba, Líbiába és mindenütt csak újabb kincsekkel gyarapította a Trójából magával hozott hadizsákmányát.

De Egyiptomban elfelejtett áldozatot bemutatni az isteneknek, ezért Pharosz szigetén húsz napig kellett tétlenkednie, mert nem kapott kedvező szelet a hajózáshoz.

Már az élelmük is elfogyott s hogy enyhítsék éhségüket a társai halásztak, de Meneláosz csak gondolataiba merülve, egymagában bolyongott a tengerparton. Ekkor megszánta őt Eidotheé, a tenger öreg istenének a leánya és megkérdezte, miért hagyja el ennyire magát, avagy épp örömét leli a bajban, ahelyett, hogy csatlakozva a türelmetlen társaihoz segítség után nézne?

Erre bevallotta, hogy nem tudja, melyik isten tartja vissza s azt miként engesztelhetné ki, de hátha ő segít rajta?