A Halak mitológiája

Az emberi civilizáció fejlődése során számtalan mítosz született. Ezek közül leginkább a tengerről szólók mutatják be a Halak lényegét. A görög mítoszokban a tengeri istenségek valamennyien rendelkeznek az átváltozás készségével, így sosem jelennek meg kizárólag egyetlen alakban.

A legrégebbi, istenekről szóló törtlnetekben szó van Eurübiáról, Sztüxről, Hekatéról és Szkülláról, Lámiáról, Empuszáról, de nem bizonyos, hogy mindezen elbeszélések nem ugyanazon „az erős istennő”-t illetik ennyi névvel, akinek a hatalma az égre, Földre, Tengerre de még az Alvilágra is kiterjedt.

A Téthüsz, Thetisz, Eurünomé megnevezésekről legalább ennyire kérdéses, hogy ugyanazon istennő különböző megnyilvánulási formái-e, a különböző helyeken és különböző időkben használt nevek, avagy egyazon tengeri istennő.

Orpheusz szent könyvei szerint az őstojás alsó és felső feléből kialakult égnek és Földnek, Okeanosz és Téthüsz volt a gyermeke, ezek legidősebb gyermekei pedig Phorküsz, Kronosz és Rheia voltak. De ugyanitt van más elbeszélés is, Gaia és Unánosz gyermekeiről, a hét titánról és hét titánnőről, aki közül Phorküsz és Dióné van megemlítve név szerint.

Mindezt azért sorolom, mert Hesziodosz szerint Phorküsz és Gaia fia volt. Ennek felesége pedig a széparcú Kétó. A görögben kétosz a „tengeri szörny” nőnemű alakja.

Homérosz pedig ezzel a szóval jelöli a „tengeri öreg”-et, akivel Héraklész birkózik s közben különféle alakokat ölt fel. De még ez sem egyértelmű, mert az átváltózóképességet inkább Próteusznak és Néreusznak tulajdonítják a kutatók, mint Néreusznak, akivel Héraklész  birkózott.

Alapjában véve azonban mindig ugyanarról a tengeri istenségről van szó, melyet Homérosz a tenger öregjei gyűjtőnéven említ. Közülük egy Próteusz nevéhez kötődő epizód illik a Halak jegyéhez. Görög nyelvismeret hiányában, csak más véleményét idézhetném, így nem is bogozom a szó eredetét, de egy régies szóalak, a „Protogonosz” ismert kifejezés: „az elsőszülött lény”-t jelenti.

A mitológiában nincs szó Próteusz szüleiről, arról, hogy honnan ered, a róla szóló elbeszélésekben csak a vizek vannak megnevezve, ahol találkozni lehetett vele. A mítosz szerint különösen Pharoszra, Egyiptom egyik homokos szigetére szokott ellátogatni.

Homérosz állítólag ezekből a hajóstörténetekből merített, mikor az Odüsszeiában elbeszéli Próteusz történetét.