HalakA Halak csillagjegy - Jel és szimbólum

A Nap február 19 és március 20 között ér a csillagjegyek tizenkettedik s egyben utolsó jegyébe, a Halakba. Egyezményes jele két félkör, melyet egy vonás köt össze.

Az egymáshoz ellenkező irányban közeledő két hal, a felemelkedő és a lemerülő, amiket egy szájukban tartott zsinór köt össze a külső ellentétek belső megoldását szimbolizálja.

A természetben két hal vízszintesen, egymás mellett vagy egymással szemben haladna, de itt egyrészt lemélyül a világegyetem, az eredeti egész felé amelyből minden származik s amellyel a egyén eggyé olvad, másrészt felemelkedik, hogy ismét egyként váljék ki az egészből, az újjászületést, az önálló individuum kialakulását szimbolizálva.

A természetben a Halak idején kezdődik a hóolvadás, ez az utolsó téli esők, az áradások ideje, mely fellazítja a földet, mint egy megtisztító vízözön. Egyfajta láthatatlan, belső életvágy hatalmasodik el, mely a Halak nedves jegyében megfoganva, hamarosan a Kos jegyében kirobbanó életerőben jut kifejezédésre.

A Halak hegyben szereplő két félkör a lélek szimbólumaként is értelmezhető, mint a reális világ, a földi dolgok felé való odafigyelés, azon érzelmek és vágyak kifejeződése, melyeket a Kos Ascendens kezdete hord magában, ugyanakkor egyfajta visszafordulásként az isteni felé, az ősforráshoz, ahonnan minden élet származik és ami emberi szóval nem fejezhető ki. (Innen a latin religio, vagyis vallás kifejezés - egyféle visszacsatlakozás. A keresztények üldözése idején a hal volt a titkos jelük.)

A Halak a termékenység és nemzőerő egyik szimbóluma. A legtöbb civilizációban a víz és a benne élő hal minden élet kezdetét és az élet fennmaradását szimbolizálja. A szerelem és termékenység istennőinek is hal áldozatot mutattak be. 

A mélypszichológiában a víz a tudatalattit szimbolizálja. A Halak jegy a személyiség mélységes rétegeinek a tartalmát jelképezi, mely csak az álmok, a meditációk révén vagy olyan sajátos pillanatokban érzékelhető, amikor a normális emberi érzékelés „elillan” valamely okból.

A régi hit szerint a hal hidegvérű állt, mely azt szimbolizálja, hogy a Halak csillagjegy szülöttét nem kínozzák forró szenvedélyek. Ugyanakkor a hal a szerencse szimbóluma is, mely határtalan lehetőséget rejt magába.

Más magyarázat szerint a Halak egyezményes jelének a kettőssége a testi és földi örömökbe merülő élveteg embert, valamint a földi lét szenvedéseitől és korlátozottságától szabadulni vágyó, a megváltásra vágyakozó hivő lelket szimbolizálja.

Horoszkóp