IkrekAz Ikrek csillagjegy - Jel és szimbólum

Mikor a Nap, május 21 és június 21 között, áthalad a zodiákus harmadik, az Ikrek jegyén, a tavasz utolsó fázisába ér. Innen a Rák felé halad, mely felavatja a nyár időszakát. Mivel a nyári napfordulóba torkollik, átmeneti időszaknak számit.

Ezt a zodiákust az Iker csillagkép két szép csillaga jelképezi, melyek arra vártak, hogy a Nap útja legmagasabb pontjára érkezzék.

A természetben ez a szakasz, mikor a Nap a legmagasabban áll a tavaszi napforduló és a nyári napéjegyenlőség közti szakaszában s majd a Rák felé halad, új és eredeti szakasz. A növényzet, mely a Kosban elérte a Tűz próbáját s életre serkent, a bimbó kipattant, a Bikában a Földdel birkózott meg, gyökeret vert s új erőkbe anyagiasult, az Ikrek jegyében kifejlődik: a hajtások, az ágak magasra törnek, hogy új elemet, a Levegőt érjék el.

A csillagjegy egyezményes jele két oszlop. De gyakori a más formában ábrázolt Ikrek szimbólum is.
A régi Egyiptomban két növény képében ábrázolták az Ikrek jegyét s csak később stilizálták a mai Ikrek egyezményes jelére, mely a római kettes számra emlékeztet.

Létezik viszont olyan ábrázolási mód is, melyen az Ikrek jegye templom kapu alakjában szerepel, ahol az egyik oszlop világos, a másik sötét - nappali és éjszakai oldal.

Az Ikrek jegye az emberi tudat kettősségének, a belső és külső ellentéteinek a szimbóluma. Az eredeti egység kettéválik: fény és sötétség, jó és rossz, férfi és nő, ég és föld - megannyi összetartozó ellentétpár. De tudatunk épp ezen ellenpont párokra irányul: hidegnek tartunk valamit, mert tudjuk, van meleg is. Tudjuk, hogy nappal van, mert ismerjük az éjszakát. Jó korban élünk, mert átéltünk már rosszabbat is.

Ez a kettősség viszont nem csak ellentétes, hanem két egymást kiegészítő párosként is hat. Például, a Bibliából ismert Káin és ábel testvérpáros ellenséges, de a görög mitológiában szereplő, Kasztór és Polüdeukész, Zeusz két ikerfia, a Dioszkuroszok, vagyis a Sötétség és a Fény, a két elválaszthatatlan gyermek.

Egyik Apolló líráját, a másik Héraklész buzogányát tartja a kezében, a sötétég és a fény harmóniájának, valamint az erő és hatalom szimbólumát. Iapetosz fiai, Prométheusz és Epimétheusz titánok, vagyis az „előre megfontolt” és „utólag megfontolt”, szintén kiegészítik egymást.

Az Ikrek kettős jegy. Ez a kettősség, e bipolaritás kétségtelenül az Ikrek alapvető jellege. A sokféle ábrázolás ellenére jobbra mindig két serdülő fiatal képében jelenítik meg.

Ebben a szép ember-zodiákus szimbólumban teljes nagyszerűségében kibontakozik a jegy légiessége. A két emberalak mindig egy-egy függőlegesen álló vesszőt tart a kezében, amik vízszintesen össze vannak kötve. Ez kihangsúlyozza, hogy a jegy a légzőrendszer, a légzés funkciójának a helye. A két vonal, vagy oszlop, a tüdő két lebenyét jelenti, aminek kettős funkciója van: a kilégzés és a belégzés.

Míg az állatöv első szakasza a Kos ösztönös tudatával áll kapcsolatban, olyan reakciókkal melyek a külvilág hatására jönnek létre, a második szakasza, a Bika, érzelmi tudatot hoz létre, mint az alapvető érzetek, az öröm, a vágy, a düh, vagyis olyan érzetek, melyeket nem lehet akarattal irányítani, az állatöv Ikrek szakaszában megjelenik az a képesség, hogy az ösztönös vagy érzelmi indíttatástól elvonatkoztatva, tetteit alárendelje akaratának és a szellemének.

Ilyen értelemben az Ikrek jegye az intellektuális tudat fejlődését jelképezi.
Jáva Szigetén az Ikrek jegyét pillangóként ábrázolják. Az Ikrek eleme a levegő. Változó jegy, mégpedig olyan mely közvetít, átad valamit, vagyis átmenetet képez. A széles érdeklődési körű, mozgékony és kötetlen jegy sajátosságát nagyszerűen kifejezi a pillangó könnyedsége, ide-oda libegése.

Európában  sokkal ismertebb ábrázolási mód a két gyermek, vagyis egy ikerpár, mely az egység kettéoszlására, az egymást kiegészítő ellentétpárra, a belső emberi kettősség küzdelmére utal. Egyrészt azt a vágyat fejezi ki, hogy a szellem győzedelmeskedjék az ösztön felett, másrészt, hogy értelmével legyőzze vagy legalábbis megértse a világot.

Horoszkóp