Jupiter - A Nyilas csillagjegy bolygója

A Nyilas csillagjegy ura a Jupiter bolygó. Egyezményes jele a félkör a kereszttel, mely a lélek felszabadulását, az anyagiság feletti győzelmet szimbolizálja. Vagyis, egy jobb világba vetett hit reménye képes fölülemelkedni a földhözragadottság keresztjén, megérezve, hogy a valós világ konkrét képei mögött van valami értelmes kormányzó erő, ezért örökérvényű értékeket keres. Társadalmi szempontból ez a gondolat a humanizmus és a szociális elkötelezettség forrása.

A mitológiában  Zeusz,  az ókori  görögök főistenének az alakja felel meg ennek a princípiumnak. Később, a római korban Zeuszt Jupiterrel azonosították. Elfogadva a nyelvészek fejtegetéseit, Jupiter az „ég atyja, fény atyja” kifejezésnek felel meg, Zeusz  pedig kezdetben a nappali égre vonatkozott.

De Zeusz volt az időjárás istene is, akinek ismertető jele a villám és a mennydörgés, fegyvere a mennykő. Lakhelye a felhővel borított Olümposz, ahonnan az esőt, a hót, a jégesőt és a zivatart is irányítja. Zeusz az istenek atya, az Univerzum és minden történés ura, „az istenek és emberek atyja”, miként Homérosz nevezi.

A mítoszokból tudjuk, hogy a jóslat előrejelezésének megfelelően, Zeusz, testvéreivel, Poszeidónnal és Hádésszel együtt, apjukat, Kronoszt, letaszítják a trónról és felosztják a világot egymás között.  Zeusz kapja az eget, Poszeidón a tengert és Hádész az alvilágot. Olümposz hegye közös tulajdonuk marad, de Hádész ritkán jelenik ott meg.

Zeuszt zabolátlan istenként ábrázolja a mitológia, aki mindig újabb és újabb szerelmi kalandokat keres. Számtalan gyermeket nemz, s ezért a felesége, Héra - Kronosz és Rheia leánya, latin nevén Juno, a házasság és születés istennője, aki Zeusszal egyenrangúan kormányoz - folyton féltékeny és mindig könyörtelenül megbosszulja a vetélytársnőit.

Héra magaviselete és Zeusz azon képessége, hogy gyakran ötletesen átváltozik más alakká, számtalan mítosz forrása.

Homérosz az eposzaiban Zeuszt az emberi és isteni élet szuverén, pártatlan uraként ábrázolja.

Zeusz alakjában megtalálható a kicsapongó férj szabadságszeretete, aki Héra haragja ellenére is folyton újabb kalandokat keres, de az istenek és emberek sorsát irányító isten képe is, mely egy magasabb szintű rendet, egy felsőbb etikát és morált, nagyobb autoritást képvisel.

A Jupiter asztrológiai üzenete

Asztrológiai szempontból Jupiter a bőség és növekedés, ugyanakkor a belátás ás felismerés bolygójaként ismert, hisz ellenfele a Szaturnusz, a határok és korlátok szimbóluma.

A Jupiter világosit fel arról, hogy milyen viszonyban állunk a társadalommal, vagyis, hogy van-e alkalmunk és esélyünk a sikerre, a személyes fejlődésre, s ha igen, miként bánunk a lehetőséggel; hogy az optimizmus és bizalom mely síkon nyilvánul meg bennünk s ez korlátlan és világos-e; hogy milyen területen remélhetjük leginkább a bőség, a terjeszkedés, a nagyság, a mindennapok fölé emelő legjobb lehetőségeket; és hogy milyen helyzetekben keressük az ésszerű összefüggéseket, a dolgok értelmét és célját.