Jupiter-Zeusz mitosztörténetek

A Jupiter szimbólum kapcsán már szó esett Zeuszról, vagyis Jupiterről, de mert a Nyilas jegyéhez leginkább a görög Pantheon főistene kalandos élete illik, hadd álljon itt néhány epizód belőle:

A görög mitológiában, az istenek születéstörténetében Kronosznak és Rheiának három leánya születik: Hesztia, Déméter és Héra valamint három fia: Hádész, Poszeidón és Zeusz. De Kronosz folyton apja  átkára gondolt, mely kimondta, hogy őt saját gyermeke fogja legyőzni. Ezért amint megszülettek, sorra lenyelte a gyermekeit.

ám Rheia, amikor a legkisebbik fiát, Zeuszt a világra hozta, követ pólyált be a gyermek helyett és Kronosz azt nyelte le. Hogy miként nevelkedett a Kréta szigetén elrejtett Zeusz, s miként hálálta meg segítőit, az más mese.

Ide az tartozik, hogy Zeuszt Métisz, az ész istennője látta el tanácsokkal és ő adta neki azt a varázsszert, amellyel Kronoszt arra kényszerítette, hogy adja ki a lenyelt gyermekeit. Azok sorra ki is léptek a napfényre Kronosz gyomrából, de épp fordított sorrendben mint ahogy lenyelte őket: elsőnek a bepólyált kő, utolsónak pedig Hesztia, a házi tűzhely istennője, aki így lett egy személyben a legidősebb és a legfiatalabb istennő.

Hogy visszanyerte testvéreit, velük együtt küzdött meg Kronosszal a világ uralmáért. S hogy miként osztották fel a világot, miután letaszították a tróntól zsarnok apjukat, már olvashattuk.

A Nyilas alakjához a vadásztermészetű Zeusz mítosza tartozik. Zeusz, kalandos életében Hérát csak háromszáz éves udvarlás után vette feleségül, de még az után is számos szerelmi kalandba keveredik.

Zeusz közelében valahogy mindig felbukkan egy nőnemű lény, akire nyíltan vagy rejtetten „vadászhat”. Kalandjai mindig szűk időtartamúak, annál tágasabb viszont a kör, melyben megtörténhet: sorra szerelmei a nővérei, a leányi, de jó néhány halandó is.

Szűkebb rokonságában szinte nincs nő, akit ne csábítana el. Mikor a nyílt udvarlásának nincs eredménye, cselekhez folyamodok s különböző alakokat vesz fel. így jut például aranyeső formájában Danaé közelébe, Lédához hattyú képében, s így csábítja el Európát, a bika képében.

S történik mindez Héra folytonos féltékenykedése mellett, aki csillapíthatatlan gyűlölettel üldözi a riválisait, ugyancsak számtalan mítosznak szolgálva alapjául.

A Nyilas csillagjegyben rejlő Zeusz mítoszok, azt a megzabolázhatatlan szellemet szimbolizálják, mely nem hajlandó elfogadni a határokat: Zeusz, a vágyai és álmai elérését hajhászva földi határokba, a Héra iránti felelősségbe, ütközik.

Az asztrológus szempontjából ez a kettősség -  az egyén vágyai kielégítése, valamint a társadalmi és morális kötelezettség tudata - folytonos és dönthetetlen harcként jelentkezik a csillagjegy szülöttében.

A Nyilas, a lehetőségek teljes skáláját megjárva, minden szeretne lenni. Nyughatatlan szelleme a teljességre törekszik. A teljességre, melyet Zeusz-Jupiter szimbolizál.