A Nap - Az Oroszlán jegy csillaga

A Nap jele egy kör s annak közepén egy pont. A kör a szellem, a pont pedig az egység, a középpont jelképe. Ebben a gondolatmenetben a Nap a naprendszerünk középpontja, az életet adó, a fény. A Nap az a központi független erő és autoritás, melytől minden függ, a körülötte forgó bolygók is.

átvitt értelemben a Nap szimbolizálja testünk középpontját, mely összefügg az életerőnkkel, az élniakarásunkkal, cselekvőképességünkkel.

A Nap, mint a fény forrása megadja nekünk a tisztánlátás lehetőségét: azt a fizikai, a szemmel való külső látáson túli képességet, hogy önmagunkba tekintsünk, és a megismerés fényében tudatosodva, teljes személyiséggé érjünk.

Asztrológiai szempontból a Nap szimbólum a legmélyebb a legbensőbb személyiség-magvunkat felezi ki, azt az imázst, amely felé értelmünk törekszik, a személyiségünk középpontja, melyhez az életünk elvezet. A Nap, a naprendszer önálló és független magjaként, az önálló és független egyéniség jelképe, mely teremtő módon kíván aktívvá lenni és kibontakozni.

A Nap asztrológiai üzenete

Asztrológiai szempontból a Nap arról ad felvilágosítást, hogy valaki mennyire önálló és független, mennyire cselekvőképes és mennyire képes megszabni a cselekvési területét; hogy pontosan mit akar és mennyire világos előtte a célja, milyen szinten akar valamit megvalósítani s hogy tényleg célratörő-e, döntőképes-e, képes-e az önmegvalósításra; hogy miként viselkedik, van-e önbizalma; hogy mi a súlypontja az életének, mely életterületeken bontakozhat ki a beteljesülésig; hogy milyen viszonyban áll a hatalom képviselőivel vagy a feletteseivel és hogy miként alakul az életritmusa, hogy egészséges, életerős, vidám alkat-e?