Püthón, az Omphalosz őre

A régebbi történetekben két sárkány szerepelt, de Apollón csak az egyiket ölte meg. Apollón tulajdonképpeni ellensége nőnemű volt, egy nőstény sárkány, görögül „drakaina”, a Delphyné nevezetű. Ennek neve az anyaméh régi elnevezésével függ össze, miként a Delphoi helységnév is, melyet latinosan Delphinek mondanak.

Delphyné mellett lakott egy Typhón nevű hím is, akit Héra haragjában a férje nélkül szült. A két rosszat egymásra bízta, hogy egyik nevelje fel a másikat. Arra sehol sincs utalás, hogy Apollón Héra fiát is megölte.

A szakértők szerint az elbeszélők bizonyára összetévesztették a delphoibeli hím sárkányt Püthónt, a Tüphónnal vagy Tüphóeusszal, Zeusz ellenfelével. Végül Püthón Apollón kígyójává lett. Róla nevezték el Püthiának a papnőt, aki Delphoiban az isten jóslatait közvetítette.

Több ábrázoláson is látható, hogy Püthón sárkány barátságban él Apollón mellett és oltalmazza az Omphaloszt, a szent köldök-követ, mely egyben a Föld középpontja és ott volt az isten templomában.

Apollón a görögök - és a rómaiak - egyik legnagyobb istene lett. Napisten, de a jóslás és a költészetek főistene is. Az embereket úgy menti meg a bajtól, hogy elűzi a sötétséget, vagyis az éjszakát, melynek ő az ellensége, és megajándékozza őket a tudás fényével, a megismerés képességével.

és íme, itt rejlik az Oroszlán útja! Itt nem arról van szó, hogy az oroszlán az általános csodálat és figyelem központja, hanem, hogy az Oroszlán jegy védnöke a Nap, mely az önálló személyiség felé vezető utunkat szimbolizálja s ez megmutatkozik a cselekedeteinkben is.

Az Oroszlán szabad, független, individuális személyiségre törekszik, melynek belső autoritása, növekvése és kisugárzása révén, elnyeri az elismerést és a társadalmi hatalmat. Ez az önismereten alapuló tudatosodáshoz vezető út az, amelyre a delphói jósda felirata ösztönöz.