OroszlanAz Oroszlán csillagjegy - Jel és szimbólum

Az Oroszlán az állatöv ötödik jegye. Július 23 és augusztus 22 között, mikor a Nap az Oroszlán jegyén halad át, a nyár második fázisába érünk - utolsó szakasza a Szűzben következik.

Attól eltekintve, hogy milyen mértékben hasonlít ez a csillagzat az oroszlánhoz, s hogy eredetileg nem is tartozott a zodiákushoz, ez a szakasz az, amikor a Nap egyenlő távolságra áll a nyári napéjegyenlőségtől és az őszi napfordulótól. Ez a nyár kellős közepe, mikor a növényzet eléri fejlődési foka maximumát. A természet elénk tárja minden gazdagságát, s elérünk a beérett termés évszakába, a teljesség, a nagyság korába.

Ezért választották jelének az állatok királya, az oroszlán jelét, mely a szuverén hatalom, a nemes erő szimbóluma. Az oroszlánt számtalan ábrázoláson megtalálhatjuk, a híres mükénéi Oroszlánkapu díszétől, a nemesi és lovagrendek heraldikáján át, a modern művészeti alkotásokig.

Az oroszlán a Nap jelképe is. A Nap egykori szimbóluma a kígyó. Az Oroszlán egyezményes jelében mindkettő fellelhető. A feljegyzések szerint, Athanasius Kircher jezsuita természettudós és nyelvkutató Oedipus Aegyptus c. művében a földön lapuló oroszlán hátára simuló farkának látja az Oroszlán szimbólumát. De létezik régebbi értelmezés is, mely szerint az Oroszlán szimbólum a már a kőkorszakban is alkalmazott kígyó jelből ered.

A Nap, mint ősi állatszimbólum a hatalmat, a kiválóságot jelenti. Egyiptomban például az uraeus, vagyis a felegyenesedett kobra a fáraó hatalmának a jelképe volt. Számos ábrázolás szerint ezt a kígyót a homlokukon viselték a fáraók, mint védő és uralkodó szimbólumot.

A mitológiában az oroszlán szimbólum is igen elterjedt. Mint az állatok királya, az oroszlánnak a Naphoz hasonló jelentést tulajdonítottak, szoros összefüggésbe hozva azt a fénnyel. Az oroszlán hatalmas ereje, a szőrének aranysárga színe és sugárzón ható sörénye valamint az a különös, ennek az állatnak tulajdonított sajátosság, hogy sosem hunyja be a  szemét, indokolja a fénnyel való összehasonlítását.

Az oroszlán nem csak uralkodói szimbólum, hanem ő a templom őrzője is. Különösen az egyiptomi, az asszír és babiloni templomok ábrázolásain fedezhető fel, a Távol-keleti vallásokban pedig sárkényként szerepel. A Biblia is szól arról, hogy Isten hatalma és igazságossága az oroszlánéhoz hasonló. De hasonlít az ördögéhez is, melyet a ragadozó oroszlán jelképez.

A királyok és fejedelmek aranykoronája a Napisten tiszteletére vezethető vissza, miként a szentek glóriája is. A fény, a fénykoszorú által kifejezett oroszláni erő az autoritást, a hatalmat és uralmat, a ragyogást, de ugyanakkor a bölcsességet és igazságosságot is szimbolizálja.

A zodiákus szerkezetében az állatöv ötödik jegyének megfelelő, a Nap által uralt Oroszlán pontos szakaszt jelöl az emberi sikerekben. Szimbolikusan kifejezve: amennyiben a Kos a sperma, a Bika a pete, s az Ikrek ezek egyesülése, a Rák pedig a terhesség, az Oroszlán a születés, a napvilágra jutás, valami újnak a megjelenése.

A Rákban az embert még anyjához fűzi a köldökzsinór, az Oroszlánban függetlenné válik, önálló személlyé. Személyisége az öntudatával egyszerre jelenik meg, az akaratot és a személyes szabadságot eredményezve. Ez a pillanat, amikor az ember társaslénnyé válik.

Horoszkóp