Hold - A Rák csillagjegy égiteste

A Rák csillagjegy uralkodója a Hold. Szimbóluma egész egyszerűen az égről mintázott Hold-sarló, mely egyben a lélek és az érzelemvilág félköre is. A Hold a legtöbb nép mágikus és vallási hiedelmeiben  jelentős szerepet játszik. Ehhez az is hozzájárult, hogy olyan élőlénynek tűnik, mely folyton változtatja a formáját. Sőt, az arca is feltételezhető. A keleti népek a Holdat a Napnál is fontosabbnak tartották.

A Hold mozgása és a Föld életritmusa nyilvánvaló. Nem csak az ár-apály jelenség, de minden olyan folyamat, mely a születés és a halál ciklusán belül mozog, kapcsolatba hozható a Holddal. 

A Hold fázisai megegyeznek az élővilág - legyen az ember, állat vagy növény - számos biológiai ritmusával. A női szervezet ciklusára különleges hatást gyakorol a Hold: a termékenységre, a nemzésre és terhességre, valamint a vegetatív növekedésre, a fejlődésre. De a Hold befolyással van a testnedvekre is, mint például a nyirokkeringésre, s minden nedvességre, mint például az éltető esőre. Mindez megmagyarázza, hogy miért lett a Hold a termékenység és az anyaság szimbóluma.

Az ember természetére vonatkoztatva, elképzelhetjük, hogy miként a tenger vize emelkedik és apad az ár-apály szerint, úgy változik a hangulatunk, a kedélyünk is. A Hold váltakozó ábrája, annak ciklikus hullámzása, meghatározza az életet és az emberi érzéseket.

A Nappal szemben, mely világító égitest, a Hold visszatükröző. Az asztrológia ebből az élet női oldalára vonatkozó analógiát származtat - a Napnak aktív- férfiúi és önfenntartó vonásokat tulajdonít, a Holdnak pedig támaszra szoruló, passzív, befogadó jelleget.

A női princípiummal való szoros kapcsolata ellenére, a Hold nem azonos a nővel. Mind a férfiban, mind a nőben egyaránt megvan a női és a férfiúi minőség. A Hold, mint a nőiség ősprincípiuma, csak egy részt szimbolizál, mely mindkettőben fellelhető.

Pszichológiai szempontból  a Hold érzelmi hozzáállásunk alapját, lelkivilágunk kezdeti állapotát, az alaphangulatunkat szimbolizálja. Ebben találjuk meg azokat a tudattalan, ösztönös érzeteinket, azokat az érzelmi modelleket, melyek eligazítanak a mindennapi életben. A Hold „ablakán” keresztül láthatjuk meg, hogy világunkat barátságos, kellemes, biztonságos helynek tartjuk-e, avagy fenyegetőnek, bizonytalannak.

S mivel ezek az első modellek, e lelki reagálások gyermekkorban lépnek életbe, a Hold intenzív kapcsolatban áll a gyermekkorral és az anyával - vagy azzal, akit az egyén anyjának tekint - meghatározva az anya-imázsunkat.

Mivel az anya a csecsemő számára a világot jelenti, imázsát egy életre magával viszi mint alapvető tapasztalatot, mely meghatározza a világhoz való viszonyát.

A bennünk élő anya-imázs és az ősi-női princípium határozza meg az önfeláldozási készségünket, a ragaszkodást, a saját anyaságvágyunk, az altruizmusunk fokát, valamint azt, hogy mennyire vagyunk képesek kitárulkozni mások előtt s mennyire vagyunk befolyásolhatók. (lásd az Imász c. oldalt)

A Hold asztrológiai üzenete

A horoszkópban arra ad választ a Hold, hogy miként érzékeljük a világot s mi az alapvető világnézetünk, hogy milyen képet őrzünk a gyermekkorunkról és anyánkról, hogy mennyire vagyunk készek befogadni az új benyomásokat és szabadjára engedni az érzelmeinket, hogy mekkora igényünk van a biztonságra, a védettsége, és hogy milyen hozzáállásunk van az anyasággal, a családdal szemben.