A Skorpió mitológiája

A görög mitológiában egész sor történet fűződik a Skorpió csillagképhez. A különös fénypompában ragyogó Skorpió, órión, bősz vadász volt, egy óriásalak, aki a barbár ősidőkből nyomult be a mitológiába.

ótosszal és Ephialtésszel együtt emlegették - a két óriás Alóeusz fiai, az olümposzi istenek ellenfelei - mert csak azok szépsége ért fel órión szépségével. Mégis egy egész csapat isteni leány menekült előle s végül kénytelenek voltak  a Pleiasok hetes csillagzatává változni.

Ennek ellenére, órión sokáig üldözte őket s tán csak egyetlen egy menekült meg, Pléióné. Más forrás szerint ezek csak vadgalambok voltak - görögül pleiades - akikre a bősz isten vadászott, de ugyanakkor istennők is, mint a medve, melyek óriónnal együtt kerültek fel az égre.