VizontoA Vízöntõ csillagjegy - Jel és szimbólum

Január 20 és február 18 között a Nap a Vízöntő, a tizenegyedik csillagjegy szakaszán halad át. Ez a tél második fázisa, melyet megelőzött a Bak, majd követ a Halak, a tél harmadik fázisát magába foglaló időszak.

A mi féltekénk ekkor áll a tél közepén: Szaturnusz bevégzi feladatát. A csupasz, fagyott földbe, ahol már minden élet kihalt, beszivárog a tél hava, az esővíz. Valamely belső vegyi akció beindít bizonyos titkos életfolyamot s a Bakba ágyazódott mag felveszi azon tápanyagokat, melyek új életre készítik elő. Mindaz ami az előző csillagjegyben csupán kezdet volt, itt már nem csak ígéret, hanem a földbe illeszkedett mag.

A Vízöntő írásos jele két hullámvonal, mely a víz hullámait szimbolizálja.

Ezt a gondolatot szimbolizálja a bölcs és nemes férfi alakja, aki a karján vagy a vállán egy vagy két megdöntött amforát hord, amiből nagy sugárban ömlik a víz. A latin aquarius, vízhordót jelent. A vízhordó képe viszont elsősorban az egyiptomi ábrákon jelenik meg.

Ezen kívül, az egyiptomi történetekben számos más történet is kapcsolatba hozható a Vízöntő jegyével. Az egyiptomi hieroglifák közt a két hullámos vonal a vizet jelenti.

Itt jegyzem meg, hogy a csillagjegyeket állatok, tárgyak és emberi alakok képezik. Ez utóbbiak közül a Vízöntő az ember egy bizonyos fokig jutott helyzetét szimbolizálja.

Míg az Ikrek serdülő fiatalokat a Szűz pedig egy ifjú hajadont jelképez, a csillagjegyek tizenegyedik jele, a Vízöntő egy bölcs vagy egy öreg képében az élettapasztalattal rendelkező embert, bizonyos tökéletességet szimbolizál.

Annak az embernek az alakját, aki a Bakban eljutott a siker, a társadalmi integrálódás és elismerés csúcsaira és most, a Vízöntő jegyében, szeretné tapasztalatait és ismeretét másokkal is megosztani, továbbadni, hogy egy jobb, igazságosabb világot teremtsen.

A Vízöntő szimbólumában szereplő alak „kiönti”, elénk tárja az anyagiságától megszabadult, eszményi világ ábrándképét.

Ez is kihangsúlyozza a Vízöntő jegy levegő jellegét, mely a konkrét és banális valóságból mindig szívesen siklik a magasztos eszmények álomvilágába.

és ezek az eszmények mindig feltételezik az épp érvényes és mindenki által elfogadott princípiumok megváltoztatását, a javítására való törekvést, annak a változtatás előtti válságnak a vállalását, mely a változáshoz, a haladáshoz vezet.

A Vízöntő egyfajta mozgatóerőt szimbolilál, mely mind az alkotást mind az eszmét magában hordja.

Horoszkóp