Samuel Hahnemann aktualitása

Oldalam nem orvostudománytörténeti próbálkozás, mégis meg kell említenem, hogy morfológiai szempontból már S. Hahnemann, a természettudományos irányultságú kiváló német orvos is csoportosította az emberi viselkedésformákat. Fő műve, az „Organon der rationellen Heilkunde”. érdekes, hogy az 1755-ben, Meissenben született és nevelkedett, majd Lipcsében tevékenykedő kiváló orvos nézetei mennyire aktuálisak napjainkban is.

Például, Hahnemann volt az, aki először vetette fel és tartotta fontosnak a kórlap vezetését, hogy a betegség kialakulása és a gyógyulás folyamata pontosan követhető legyen. Hahnemann szerint az orvos egyetlen és legfőbb feladata meggyógyítani a beteget - de ehhez ismernie kell a szervezetet, melyben egy-egy betegség felléphet. Ha az orvos megérti, mi az, amit gyógyítania kell, vagyis ismeri a betegséget, ha pontosan érti egy-egy gyógyszer hatását, s hogy az milyen mértékben a legeredményesebb, mindezt figyelembe kell vennie a gyógyszer elkészítésekor is, hogy pontosan tudja, milyen hatóanyagot milyen mértékben és milyen módon keverjen össze, mennyi ideig adminisztráljon, mikor mennyit ismételjen az optimális adag elnyerése érdekében. Vagyis, ha az orvos ismeri a gyógyulás útjába álló akadályokat és tudja azokat úgy eltávolítani, hogy a gyógyulás állandó maradjon, akkor valóban tudja miként gyógyítson igazán, alaposan és értelmesen, s akkor valóban a gyógyítás művészetét gyakorolja.

íme, a homeopátia lényege! Manapság, sajnos, a homeopátia hívei közül olykor erről megfeledkeznek azok, akik „ipari” mennyiségben, személytől és annak életritmusai figyelembe vétele nélkül előállított homeopátiai gyógyszereket ajánlanak és forgalmaznak.

Hahnemann főműve, az Organon napjainkban is aktuális kézikönyve lehet nem csak a szakértőknek, a homeopátia híveinek, de minden, a saját szervezete működése iránt érdeklődő embernek is.

Nos, itt csak azért említem Hahnemannt, mert ő volt az, aki felismerte, hogy az emberi jellemvonások, érzések vagy tulajdonságok váratlan és gyors megváltozása az orvos számára olyan rendellenességet jelent, mely valamely kór előrejelzője lehet. Nekünk pedig, akik szeretettel közeledünk a családunkhoz, a barátainkhoz, a világhoz, az ilyen hirtelen magatartásbeli változás eggyel több ok az odafigyelésre.

így például az ember lehet lassú, puhány, izgatott, dühös, szelíd, kedves, gyöngéd, agresszív, féltékeny, szomorú, jókedvű stb. - de amennyiben magatartása váratlanul sokban eltér az alaptermészetétől, az csak ösztönös jelzés, segítségkérés a környezete felé.