A Halak jellemzése

(Pisces, február 19 - március 20)

A Halak az állatöv tizenkettedig jegye. Jelképe két félkör, melyet egy vonal köt össze. A két félkör a két ellenkező irányba úszó hal szimbóluma: egyik a világegyetemmel, az eredeti Egységgel való újraegyesülés felé tart, melyből minden származott s melyben az egyén feloldódik, hogy ismét az Egész része legyen. A másik hal az egyén újjászületése felé úszik, mely egyedi részként válik ki az Egészből, hogy megélje önállóságát,
A Halak évszaka a tél vége, február 19 és március 20 között.

A Halak jegy uralkodó bolygója Neptunusz, másodlagos uralkodója Jupiter. A Neptunusz erősíti a szülöttben az ihletet, az érzékenységet, a képzeletet, ugyanakkor elhomályosít bizonyos negatív vonásokat. A Halak jegy minősége nőies-befogadó. A víz elem harmadik, utolsó, és a változó minőség negyedik, szintén utolsó jegye. Eleme, a víz hatására labilis, változékony, hasonuló jegy. A víz elemhez társított érzelmeket felerősíti a változó minőség – jelentős erő, melyet az eredményes tevékenység érdekében formálni, ellenőrizni kell.

Legfőbb jellemvonása a kedvesség, ám néha csalfának, megtévesztőnek is bizonyulhat. Gazdag képzelőerővel rendelkezik, mozgékony, változó és sokoldalú, együttérző, de érzékeny, sérülékeny, befolyásolható is. Alkalmazkodó, de passzív, hagyja, hogy a dolgok elfolyjanak mellette. Vágyódik a megváltás és a mindent egyesítő végső igazság után. A földi lét korlátai legyőzésére törekszik, hogy elvesszen a világmindenségben.

A Halak jegyben a biztonság és az életről alkotott általános meggyőződés csak illúziók sorozata. A Halak nem éli az életet, hanem elszenvedi.
Halak jegy a misztikumot és az odaadást jelképezi.

A Halak princípium megfelelői, különféle területeken:
A Halak talizmánköve a rubin, féme a bizmut, a titánvasérc.
Szerencsenapja a csütörtök (az északi Mennydörgés-isten, Donar napja – németül Donnerstag napja, illetve Zeusz-Jupiter napja.)
Szerencseszáma 5 és 9.
Kedvenc színei általában a pasztellszínek, a tengerzöld, a kékeszöld.
Kedvenc tartózkodási helye a vizek környéke, szigetek, magányos területek és tágas, nyílt terek.
A Halak erogén övezete a lábikra, a sarok, a talp.