A Kos férfi jellemvonásai

A Kos férfi igaz barát, ideális férj és kiváló szerető. Bárhol lenne is, jelleme révén azonnal kitűnik a tömegből. Uraló személyiség, aki könnyedén átlép a formaságokon, a bevett szokásokon. Meggyőződése, hogy neki mindent szabad, ezért nem is tűr semmiféle ellenmondást, mindennek úgy kell lennie, ahogy ő akarja. Környezetétől, a barátaitól mindent elvár, nem tűri a félhangokat. Nagyon szereti ha dicsérik, de csak módjával, különben hízelgésnek veszi, s ez sérti önbecsülésében.

Legkellemesebb a szellemes humora. örökös kutatási hajlama révén, bármily hamisságot hamar felfedez. Impulzív természete miatt sok ellenséget szerez magának, olykor összekap a feletteseivel, de természete másik oldala, rokonszenvessége miatt azok mindig elnézők a Kossal szemben. Fantasztikus hajlama van a sok pénz megkeresésére de  sosem képes maximálisan kihasználni anyagi helyzetét. Végtelenül bőkezű, és különösen sokat ad a becsületre és a tisztességre. Ha téved valamiben, büszkesége sosem engedi, hogy elnézést kérjen. Sajnos, nem tud tanulni más hibáiból, s a sajátjaiból még annyira sem.

Amit tett, azt megtette, sosem változtatja meg a döntéseit, nem hajlandó újraértékelni a tetteit. Annak ellenére, hogy szentimentális síkon nem kitartó, képtelen a végleges szakításra, hisz szerinte ez a legyőzöttségét jelentené. Saját útját járja, a maga elbűvölő módján képes határozottan felépíteni egy olyan álomvilágot, melyben jól érzi magát. S értékes tulajdonsága az, hogy kényszer nélkül képes másokat is maga után vonzani. De mivel semmi gyakorlatiasság nincs benne és nagyon impulzív, a Kos férfi egész élete folyton váltakozó szárnyalások és zuhanások sora. A Kos az óriási feszültségek és a feltartóztathatatlan viharok embere, akinek örökösen pezsgő közellétét csak kevesen képesek megtűrni. Ez az örök pezsgés a végletek közti sodródásának az eredménye, hisz a Kos egyszerre nagylelkű és fukar, jó és rossz, reális és álmodozó. Mindez hihetetlen eseményekbe sodorja, élete során sokszor kell kockáztatnia, fantasztikus, előreláthatatlan helyzetekkel megküzdenie. Vagyis, nem csak képletes a kifejezés, hogy aki vele indul útnak, sosem tudja hol köt ki. Természete miatt sok kár érheti az életben.

A Kos férfi temperamentuma

A Kos női változatához hasonlóan, a Kos férfi is nagyon rámenős természetű, feszül benne az energia. Rendkívüli dinamizmusa nem tűri a korlátokat. Miként az igazi kos, a Kos jegy szülötte is csupa szeszély, szinte szikrákat vet amerre jár, hisz egyetlen cél lebeg előtte: homlokegyenest, teljes erővel előre törni. Ez a magatartás felettébb fárasztóan hat a környezetére. De mivel a Kos férfi sosem fárad el, nem is képes elfogadni, hogy más elfáradhat. élete örökös tűzijátékhoz hasonlítható, melyben hol itt, hol ott  robban szét valamely látványos fényáradat. Ha valaki megpróbálja visszafogni, meggátolni valamiben, kötekedővé válik, így inkább nem is törődik más véleményével. Fergeteges iramát majd csak az öregség mérsékeli.

A Kos férfi érzelmi élete

A Kos férfias megjelenése vonzza a nőket. Partnere a legnagyobb gyönyöröket és legszebb örömöket élheti meg mellette. A Kos férfi egyaránt vonzódik az értelmes és a szép asszonyokhoz. Ha igazán szerelmes lesz, őszinte, gyöngéd és nagyon figyelmes. Különös vonzóereje épp az, hogy a nőben egyszerre keresi a hűséges barátnőt, a rendkívüli szeretőt és az önfeláldozó anyát. ám ha a partnernője ellenszegül hirtelen született ötleteinek, makaccsá válik. A szerelemben pedig végképp nem tűri, hogy az orránál fogva vezessék. Ha a Kos megkíván egy őt, azt meg is szerzi, de sosem lehet tudni, hogy meddig jut el vele. Ha valaki megígér neki valamit, azt feltétlenül be is kell tartania, különben szóba se álljon egy Kossal. Mindenben hirtelen dönt, anélkül, hogy számba venné a következményeket. Bár meghallgatja mások véleményét, mindig a saját szeszélyei szerint cselekszik. Excentrikus ötleteivel néha meghökkenti  környezetét, de a Kost nem lehet nem szeretni.

A Kos férfi családi élete

A Kos férj nagyon féltékeny. Annak ellenére, hogy tőle senki sem követelheti, az élettársától tökéletes hőséget vár el. épp ezért a Kos felesége, ha nem hajlandó ezt megérteni, gyakori családi perpatvaroknak van kitéve. Annak ellenére, hogy a Kos férfi nem zsarnok, ő uralja a családot. Igaz, ezt szelíden és igazságosan teszi.