Az Oroszlán férfi jellemvonásai

Az Oroszlán nőhöz hasonlóan, az Oroszlán férfi is szeret a figyelem középpontjába kerülni. Fejedelmi magatartása és gesztusai meg is szerzik számára ezt az örömét. Bár nagyhangú és mindig jókat nevet, nem szószátyár. Sosem hamis, sem magaviseletben sem tetteiben. élvezi a pompát, a szerencsejátékokat, de mindent eljátszik, a pénzt is, a szerelmet is.

De sosem bánja, mert nem fukar, sőt szeret nagystílű ajándékokat adni. értelmes és ügyes, mindenki pályázik a barátságára. A munkában hanyag, de képes olyan kockázatokat vállalni, melyek mást elriasztanának. De felszínes, csak a látszat, a csillogás érdekli. Bár megjelenése biztonságot áraszt, nem jó munkatárs. Modora nagyon természetes, de mindennek úgy kell lennie, ahogy ő akarja. Az ellenkezés, ha akár csak sejti is, kihozza a sodrából. S mivel lojális, a hűtlenséget nem tűri mástól sem. Igazságszeretete arra sarkallja, hogy mindig igazat tegyen.

Domináns természete pozitívan hat a hatalmasságokra, akik az Oroszlán férfit mindig igyekszenek megnyerni a maguk oldalára. A kudarctól fél, de ha bekövetkezik, sikerül minden kudarcot győzelemmé változtatnia. Hirtelen haragú és mérgében kegyetlen, de hamar megbocsát. Szereti az otthon biztonságát, a természetet, a napsütést. De szeret sportolni, vetélkedni, s ilyenkor, természetesen, nyerni is.

Az Oroszlán férfi temperamentuma

Az Oroszlán férfi élete nem túl mozgalmas. Bármit tesz, azt csakis a dicsőség kedvéért teszi. Szereti ha elhalmozzák babérokkal s ez sikerül is az Oroszlán férfiak, anélkül hogy túl sokat kellene küzdenie érte.

Az Oroszlán férfi érzelmi élete

Az örök szerelmes és folyton elégedetlen Oroszlán férfi tüzes természetű. Mivel egyszerű megjelenésével is vonzza a nőket, férfitársai irigyek rá. Szereti a szép hölgyeket, de hogy azok sikerrel járjanak, szépségük mellett elvárja, hogy intelligensek, ápoltak, jó modorúak s még szerények is legyenek. Elvből elítéli a könnyelmű asszonyokat. érzéki férfiként mégis hamar átlép a konvenciókon. úgy véli, hogy bármit akar is, az a helyes. Nincs tekintettel semmiféle társadalmi különbségre, minden nővel egyformán viselkedik s úgy véli, neki bárkihez joga van, ha kedve tartja. ám ha valaki hitegeti, nem jól jár az Oroszlán férfival. Nagyon féltékeny és nem tűr semmiféle megjegyzést. Az asszony, még ha szerelmes is, számára csak egy rabszolga, aki megtisztelve érezheti magát, hogy épp őt választotta.

Az Oroszlán férfi családi élete

Az Oroszlán férfi családjáért képes a legnagyobb veszélyeket is vállalni. Cserébe csak annyit vár el, hogy a felesége végtelenül csodálja. Ezzel együtt, a statisztikák úgy jelzik, hogy az Oroszlán jegyében született férfiak közt sok nőtlen akad.