Az Oroszlán jellemzése

(Leo, július 23 - augusztus 22)

Az Oroszlán csillagjegy az Állatöv ötödik jegye. Uralkodója a Nap. Évszaka a körülbelül július 22. és augusztus 22. közötti szakasz, a nyár dereka. Ez a beteljesülés, a növényi világ fejlődésének a csúcspontja, amikor a természet elénk tárja minden gazdagságát, s elérünk a beérett termés évszakába, a teljesség, a nagyság korába.

A Nap uralma alatt álló Oroszlán jegy az egyén érése, a független személyiség fejlődése, a belső tekintély és autonómia megtapasztalásának az ideje. A Oroszlán a bőség, az egyéni személyiség, az ego csúcspontjának a jegye. Az Oroszlán legfontosabb motivációja az önmegvalósulás, a szabad, korlátok nélkül élet vágya. Meghatározó tulajdonsága a vezetés és a sikervágy.

Az Oroszlán erogén övezete a hát, a hátgerinc. Talizmánköve a rubin, féme az arany. Szerencsés napja a péntek, szerencseszáma az 5 és a 8. Az Oroszlán kedvenc színe a levendulakék. Kedvenc tartózkodási helye a széles, nyitott terek.

Az Oroszlán csillagjegy szimbóluma az állatok királya, az oroszlán, ami a szuverén hatalmat, a nemes erőt jelképezi. Az oroszlán számtalan ábrázoláson megtalálható, a híres mükénéi Oroszlánkapu díszétől, a nemesi és lovagrendek címerein át, a modern művészeti alkotásokig.

Az oroszlán a Nap jelképe is, innen a Naphoz fűződő mitológiája. A Nap ősi szimbóluma a kígyó, egyes értelmezések szerint az Oroszlán szimbóluma a már a kőkorszakban is alkalmazott kígyó jelből ered. Az Oroszlán csillagjegy egyezményes jelében mindkét ábra fellelhető.

Az állatok királya, az oroszlán hatalmas ereje, aranysárga színű szőre, szinte sugárzó sörénye, főleg az állatnak tulajdonított sajátosság, hogy sosem hunyja be a szemét, indokolja társítását a fénnyel. Az oroszlán nem csak uralkodói jelkép, hanem a templom őrzője is. Különösen az egyiptomi, az asszír és babiloni templomok ábrázolásain fedezhető fel. A Bibliában is olvasható, hogy Isten hatalma és igazságossága az oroszlánéhoz hasonló. De hasonlít a sátánéhoz is, melyet a ragadozó oroszlán jelképez.

A királyi aranykorona a Napisten-tiszteletre vezethető vissza. A képeken ábrázolt szentek glóriája is a fénnyel kapcsolatos. A fény, a fénykoszorú által kifejezett oroszláni erő a tekintélyt, a hatalmat és uralmat, a ragyogást, de ugyanakkor a bölcsességet és igazságosságot is szimbolizálja.