A Skorpió jellemzése

(Scorpio, október 24 - november 22)

A Skorpió csillagjegy az állatöv nyolcadik, a harmadik kvadrát második jegye. A skorpió halált hozó állat. Évszaka a késő ősz, November, amikor a természetben látható a halál folyamata. Jele a természetben végbemenő bomlást, erjedést jelképezi, valamint az emberek, a tervek, az eszmék és törekvések halálát, melyből főnixmadárként minden újjászületik.

A Skorpió eleme a víz. Szülötte egyrészt gonosz, a rombolás és a sötétség erőiből tevődik össze, másrészt el benne az emberi halhatatlanság, valamint minden anyagi dolog kényszerű elmúlásának a tudata. Mindez a lelki célok felé fordítja.

A Skorpió csillagjegy jele a nagy őszi csillagkép „m” szimbólumához  csatolt skorpió fullánkjával magyarázható, melyről a már ismertetett Szűz jegye kapcsán olvashatunk. A Skorpióban élő haláltudat féktelen életörömhöz, állandó belső vívódásokhoz vezethet, mikor minden értelmetlennek tűnik, de ugyanúgy elvezethet a felismeréshez, hogy amennyiben olyan eszméket szolgálunk, melyek túlvezetnek a személyes dolgokon, az egyén saját létén is, a halál legyőzhető.

A Skorpió sajátos gondolkodásmódja szerint a múlt mindig feléled benne és emlékképekként tér vissza. Úgy véli, hogy a történelem mindig ismétlődik, tehát követve az eseményeket, előre láthatja a jövőt. Mindig elégedetlen, idővel egyre inkább konzervatívvá lesz, mivel mindent a múlthoz viszonyít, melyre folyton vissza vágyik.

A Skorpió csillagjegy uralkodó bolygója Plútó, másodlagos uralkodója Mars. A Plútó meghatározza az általa patronált csillagjegyben született, így a Skorpió elképzeléseit, elgondolásait is, befolyásolja, hogy minek alapján ítélkezzék. Hatással van arra, hogy mennyire hajlik kevésbé objektíven, inkább az elképzelései alapján látni a fennálló valóságot. A Plútó felfedezése előtt Mars, a Kos jegy ura uralkodott a Skorpióban, ami jelentős testi erővel, sok-sok energiával és kezdeményezőkészséggel ruházza fel.

Fizikailag a Skorpió az emberi nemi szervnek felel meg. Rendszerint ez a jegyben született erogén övezete, valamint a comb.

A Skorpió princípium megfelelői, különféle területeken: a Skorpió az erős színeket kedveli, mint a vérvörös, méregzöld, a fekete és fehér, valamint a foszforeszkáló színek. Anyagai: a vas, a bőr, a kender, a láva. Drágaköve a topáz. Kedvenc ásványai az ónix, platina, gránát, plutónium. Szerencsés napja, kedd (Mars isten napja), szerencseszáma 3 és 5. Kedvenc tartózkodási helye a víz6part, a mocsaras és lápos vidék. Kedveli a vulkanikus tájat, a kráterek vidékét, a forró forrásokat, gejzíreket valamint a dzsungeleket.

A Skorpió csillagjegy szimbóluma

A mitológiában a skorpió állat a romboló erő szimbóluma. Az ókori Egyiptomban egyaránt féltek tőle és szentként tisztelték. Amikor Isis elindult megölt férje keresésére, útján skorpió kísérte. A görög mitológiában Skorpió a mérges életerőt jelentette: Orion, az óriás vadász meg akarta erőszakolni a király leányát, amiért az megvakította. Ezután Héphaisztosz tanácsára vezekelő útra kelt, hogy meggyógyuljon, de beleszeretett Artemisz, a vadászat szűz istennőjébe. Merészségéért annak bátyja, Apollón életét vette és csillagképként felsugározta az égboltra. A zsidóság a halál és a méreg szimbólumának tartja a skorpió állatot.  A Bibliában a gonoszságot és az árulást jelképezi.  A középkori kereszténység hite szerint a skorpió az eretnekség és a sátán szimbóluma, ugyanakkor a halálé. Európai keresztény kultúránkban Skorpió hava, november, a halottak hónapja, ekkor van Halottak napja és Mindenszentek napja, amikor áthatja az embert a komolyság, valamint a mély lelkiség, a túlvilág tudata, mely vezeklésre készteti az egyént.