A Vízöntő férfi jellemvonásai

Ő a nonkonformista, aki semmiként sem uralható. Tiszteli a tradíciókat, ebben látva a folytonosság eszközét. Az örök álhatatlan, aki mindenáron megvédi a függetlenségét. Analitikus gondolkodóként sosem vesztegeti idejét hosszas magyarázkodásokkal: röviden és velősem mondja ki azt amit akar. Mindig megoldásokat keres mindenre és feltétlenül ragaszkodik az igazsághoz.

Fatalista, aki azt hiszi sorsán nem változtathat. Különös keverék: egyszerre emotív és bizonytalan, kíváncsi és kitartó, félénk és barátkozó, de mindenként nyílt természetű, társaságszerető. A félreértések és kudarcok lehangolják, szenved miattuk. De hamar beleun mindenbe, folyton valami újat hajszol: új ismerősöket, új helyeket, új dolgokat s helyzeteket. A kihívásokra könnyen válaszol s szükség esetén tud színészkedni is. Kiváló vezető egyéniség, aki sosem siklik a rutinosságba.

Találékony és ügyes ember, akit sok zavaros helyzetből kiment az értelme. Valamin mindig változtatni akar, folyton modernizál mindent. élete során sokat örököl a rokonaitól. S minthogy a Vízöntő férfit két planéta is uralja, csupa ellentét: hol gazdag, hol szegény; hol sikeres, hol kudarcokkal küzd. De sosem csügged.

A Vízöntő férfi temperamentuma

A Vízöntő férfi nagy álmodozó, de gyakran inog az ábrándozás és a tett között. Hajlamos az álmok, a tervezgetések világába veszni, mégis megvan a kellő ereje ahhoz, hogy túltegye magát passzív hangulatán és munkához lásson. De mindent egyedül akar megoldani. Ritkán fordul másokhoz segítségért, holott folyton szüksége van valamiféle bátorításra, különben könnyen depresszióba esik. A Vízöntő szereti az idegen tájakat, sokat utazik.

A Vízöntő férfi érzelmi élete

Ez a férfi a női nem tisztelője. Mindig hagyja, hogy a hölgy tegye meg az első lépést, hisz látszólagos nyitottsága ellenére, a Vízöntő férfi félénk teremtés. Finom és fantáziadús, a szerelemben igen leleményes. Nála minden előre eltervezett, megálmodott. Találékonysága és játékossága a szerelem valóságos művészévé teszi.

A Vízöntő férfi családi élete

A Vízöntő férfi, akár az állatöv női szülötte nagy problémája az, hogy az igazi partnert keresi. épp ezért folytonos mozgásban van, mindig keresgél és csak halogatja a házasságot. Ha végül mégis elhatározza magát, hűséges marad a választottjához. élete során előfordulhat, hogy még imitt-amott flörtöl kicsit, de akkor is visszatér a családjához. Elvben jó férjnek számít.