A babonás

A babonaság az a tévhit, amikor valaki bizonyos körülményeknek, cselekményeknek és eszközöknek titokzatos erőt tulajdonit, bizonyos jelenségeket természetfölötti erő megnyilvánulásának tekint.

A babonás ember hisz a babonákban. A babonás csodálat és félelemtelt tisztelettel  közeledik bizonyos dolgokhoz, bizonyos helyekhez, személyekhez, amikhez vagy akikhez valamiféle babona fúződik.

Egyszerűen felfogva, a babonaság az emberfeletti erőktől való félelem. Babonás pedig az,  aki különböző szertartásokat követ, hogy „megtisztuljon”. A babonás nem lép tovább, ha fekete macska fut át előtte az úton. Ha péntek van és 13., a babonás szinte megdermed félelmében, hogy „mi lesz, ha…” s inkább ki sem menne a házból.

Ha a babonás elejt egy poharat, azt mondja a cserepek szerencsét hoznak. De ha a babonás házába megjelenik valahonnan egy egér, ami szétrágja a ruháit, rossz előjelnek veszi és szalad a jósnőhöz. A jósnők szeretik a babonás embereket, mert azok hisznek nekik.

Ha este bagolyhuhogást hall, a babonás megrémül, hogy az halált jelent és máris siet a templomba, „megtisztulni”, holott az igaz vallás elítéli a babonaságot.
A babonás ember nem könyörületességből ad adományt a rászorulóknak, hanem azért, mert fél, hogy ha nem ad, valami rossz érheti. Ha álmában rossz képeket lát, a babonás máris rohan az álomfejtőhöz, hogy kikérje tanácsát. Sőt, a babonás maga is szívesen megtanul mindenféle jóslást, álomfejtést.

A babonás ember a templomba sem mély meggyőződésből jár, hanem megszokásból. A templomba járás számára rituálét jelent, mely által megtisztul a lelke.

A babonás ember gyenge jellem, nem lehet támaszkodni rá. Inkább próbáljuk segiteni, leszoktatni babonás cselekedeteiről és meggyőzni őt arról, hogy a babonás hiedelmei alaptalanok.