A fukar

A fukarság nem dicséretes jellemvonás. A fukar betegesen takarékos, fösvény ember. A fujar annyira  túlzásba viszi a takarékosságot, hogy még a szükséges kiadásokat is százszor meggondolja.

A fukar a kedvesének is olcsó virágot vesz. Ha nyilvános adakozásról van szó, a fukar sosem teszi közhírré a potom összeget, mellyel hozzájárul. Ha esküvőre hívják, a fukar nem udvariasságból teszi borítékba a pénzt, hanem hogy ne lássák, milyen keveset adott.

Ha fukar asszony háztartási alkalmazottra bízza a háztartását, a kosztját beszámítja a fizetésébe. Ha a fukar gyermekét a barátai meghívják egy születésnapra, nem engedi el, hogy ne kelljen ajándékot vennie. Ha a fukar bevásárlóközpontba megy, sosem vesz zacskót, hanem otthonról cipel magával kosarakat.

Ha meghallja, hogy valamelyik ismerőse segítségre szorul, fukar módon kikapcsolja a telefonját és az ajtót sem nyitja ki, nehogy neki kelljen segítenie.

A fukar férj, bár a felesége kocsit vagy épp házat is kapott hozományként, sosem lepi meg őt valami szép ajándékkal, hanem fukar módjára csak valami hasznosat vásárol, ami a háztartásban neki is javára van.

De a fukar még magának sem enged meg semmi kiváló minőségű árut vagy drága kedvtelést, inkább kopott ruhát s lyukas cipőt visel és nem jár szórakozóhelyre.

Peches ember az, aki fukar alakba lesz szerelmes, de ha valóban szereti, türelemmel és pozitiv példával kigyógyithatja őt e kellemetlen “betegség”-ből.