A haszonleső jellem

A haszonlesés egyfajta belső kényszer, hogy az egyén munka vagy kockázat nélkül mindenben megtalálja a saját nyereségét. Vágyakozás a tisztességtelen haszonra. Azaz, a haszonleső csak a saját érdekét és hasznát keresi. A haszonleséstől áthatott személy csakis azt hívja meg vacsorára, akitől valami hasznot remél.

Nyereséget, összeköttetést. A színházba, koncertre vagy más előadásra csak akkor megy, ha ingyenjegyhez jut. A haszonleső a szabóval azért barátkozik, hogy ingyen varrja meg a ruháit, az orvossal, hogy szívességből kezelje és így tovább, minden szakmában megtalálja a maga emberét. Ha valahol estélyt vagy valamilyen jótékonysági összejövetelt rendeznek, lelkesen vállalja a szervezést, csakhogy minden adomány hozzá fusson be. Számító magatartásában könnyen felismerhető a mondás, hogy az osztónak igazság szerint két rész jár.

Ha a haszonleső társasága valahová vidékre kirándul, mindig a másik autójával mennek, hogy ne a sajátját veszélyeztesse a rossz úton s még a benzinköltséghez sem járul hozzá. Ha pedig mégis a sajátját használja, csak azért teszi, hogy ő minden utastól külön megkérje az egész útra szóló benzinpénzt. Ha a haszonleső megneszeli, hogy valaki azért árulja a kocsiját, mert sürgősen pénzre van szüksége, potom áron megszerzi, s az illető még hálás is neki, pedig ő csak azért vette meg, hogy jó drágán továbbadja. Ha valaki házat keres, megvételre, menten közvetít, hogy aztán busás nyereséget zsebeljen be.

Kertes házban lakó barátaihoz akkor megy látogatóba, mikor érik a gyümölcs, hogy segédkezzen a szedésben, de amit leszed, azt haza is viszi. Ha valami szolgáltatásért fizet, mindig talál valami hibát az elvégzett munkán, csakhogy az árából levonhasson bizonyos összeget. Ha barátai napszámost fogadnak a ház körüli teendők elvégzésére, a haszonleső képes őt is kölcsönkérni, hogy aztán azok fizessék meg a nála végzett munkanapok bérét is. De olyasmit is elkér, amit nem szoktak kölcsönadni, ezért tudja, hogy nem is fogják visszakövetelni tőle ha elfelejtené visszaadni. Ha baráti vagy rokoni körében esküvő vagy keresztelő hírét veszi, jó előre elutazik, vagy legalább is nem felel semmiféle üzenetre, csakhogy ne kelljen ajándékot küldenie s mikor újból felveszi velük a kapcsolatot elvárja, hogy azok kérjenek bocsánatot, hogy nem hívták meg s engesztelésül méh ők halmozzák el ajándékokkal.

Sok hiszékeny ember esik a haszonleső áldozatául. De aki saját bőrén tapasztalja, hogy valaki nem őszinte rokonszenvből, hanem érdekből keresi a barátságát és mégis ragaszkodik hozzá, az megérdemli, hogy a haszonleső a maga tisztességtelen módján kihasználja.