A nagyzoló jellem

A nagyzolás nemtelen törekvés a tekintélyszerzésre. Törekvés a nem valós erényekkel és érdemekkel kiérdemelt helyre a társadalmi ranglétrán. Olyan cselekvés, melyet elnézően úgy is vehetünk, hogy valamiféle lelki sérelemből fakadó kisebbségérzetből fakad. A nagyzoló folyton előkelőnek, gazdagnak igyekszik látszani. Érdekesnek. Magatartása nem bántó, inkább nevetséges.

Ha a nagyzolót lakomára hívják, titokban arra vágyik, hogy ő üljön a házigazda jobbján. Ha színházba megy, igyekszik megszerezni a legjobb helyet. Ha megházasodik, fényűző lakomát rendez, többször is átöltözik, azzal dicsekedve, hogy az ő kedvéért maga a leghíresebb divatkirály is házhoz jön, holott kölcsönpénzből költekezik.

Ha a nagyzoló városában megfordul valamelyik épp divatos híresség, mindent elkövet, hogy vendégének mondhassa vagy legalább annak szállásán találkozzék vele, s aztán a közös fényképeket otthon a főfalra akassza, hadd lássa minden belépő, ki az ő barátja! Ha a nagyzoló jótékonysági ünnepségen vesz rész, ő az aki a legtöbb pénzt ajánlja fel, de ezt nagy hangoskodással teszi. A nagyzoló a legdrágább ruhákat és játékokat szerzi be a gyermekeinek, de ugyancsak bankkölcsönből.

A nagyzoló különféle egzotikus állatokat tart a házában, messzi földről beszerzett különlegességeket, s ha netán kimúlik valamelyik pompázatos síremléket állít neki villája kertjében, holott az nem is a sajátja, csak béreli. A fő, hogy aki elhalad a kerítés mellett, meglássa az elvesztett állat képével és naponta friss virággal díszített halmot. Munkahelyén a nagyzoló harsányan eldicsekszik házastársa érdemeivel, sikereivel és ősi eredetével, holott az a szép ruhákba csomagolt, de iskolázatlan és buta teremtés nem is tudni honnan került a városba, épp a házasságuk előtt. Otthon pedig, a maga lelkes modorában, ugyanolyan túlozva meséli el, hogy a munkahelyén vagy a klubban milyen kitűnő napja volt.

A nagyzoló annyira el van telve igyekezetével, hogy többre tartsák mint amennyi ő valójában, hogy aligha marad ideje és energiája másoknak rosszat tenni, ezért nem kell tartani tőle. De folytonos tekintélyéhségre valló magatartása, nagyzoló meséi,  fárasztó társsá teszik. Legjobb kitérni előle, s ha nem lehetséges, legalább nem komolyan venni.