Párkapcsolati horoszkóp

A párkapcsolati horoszkóp érdekes része az évezredek során kialakult asztrológiának, mely a zodiákus alapján elemzve a különbözõ csillagjegyben született egyének jellemvonásait, természetük alapján feltételezhetõ tetteit, megkönnyíti a párkeresést. Az egyén magatartását kutatva, az optimális összeférhetõség érdekében, a párkapcsolati horoszkóp igyekszik kimutatni a személyiségekben rejlõ hasonlóságokat vagy épp lényeges különbözõségeket.

A párkapcsolati horoszkóp hozzásegít a jó és megfelelõ szerelmi, baráti és munkahelyi párválasztáshoz. Aki felfigyel a csillagjegye révén vele született tulajdonságokra, jobban kiismeri önmagát, elemezheti mind a hibáit, mind az erényeit, így másokban is tudja milyen fõbb jellemvonásokat keressen, ami hozzásegítheti a könnyebb kapcsolatteremtésre. A csillagjegy és személyiség közti összefüggések ismerete után, saját személyiségvonásai és mások jelleme hasonlósága vagy ellentéte alapján környezetében könnyebben rátalál a legmegfelelõbb partnerre, szerelemben, hivatásban vagy társasági életben egyaránt.

A kapcsolat horoszkóp következõ oldalain megtudható, hogy a csillagjegyek egyes jegyeiben született egyének miként viszonyulnak egymáshoz, mely csillagjegyek képviselõi a alkotják a legösszeférhetõbb párost, a leginkább összeillõ párkapcsolatot érzelmileg, a szerelemben, melyik csillagjegyek szülöttei alakulhat ki a legoptimálisabb baráti vagy munkatársi viszony.

A csillagjegyet uraló bolygók és elemek

A horoszkóp elkészítésekor, a zodiákos 12 különböző csillagjegyében született egyének közötti párkapcsolat összeférhetősége szempontjából, az egyes jegyekre jellemző vonások mellett fontos ismernünk az egyes csillagjegyet uraló bolygó hatását.

A zodiákus 12 csillagjegyét uraló más-más bolygó, a Mars, Jupiter, Neptunusz, Szaturnusz, Merkúr, Vénusz, Uránusz s főleg a Nap és a Hold hatására kialakult jellemvonások, valamint a hozzá tartozó négy elem: a Víz, Föld, Tűz vagy a Levegő hatása alapján felismerhetők az esetleges hasonlóságok vagy épp ellentétek, melyek alapján előrelátható az összeférhetőség lehetősége, egyes párkapcsolat kialakulása, érzelmi páros, baráti viszony vagy szakmai együttműködés jó esélye, avagy figyelmeztető lehet a bekövetkezhető veszélyekre.

Előfordulhat, hogy egy bizonyos csillagjegyben született személy olykor ellentétes leírásokra bukkan saját jellemét illetően, ez az egyén születési helyének a földrajzi helyzete, a születés pontos órája s főleg a folyton helyüket változtató bolygók befolyásának köszönhető.

A Házak rendszere

A bolygók helyzete az egyén születése pillanatában mérvadó szerepet játszik az asztrológiában. Különösen a Nap és a Hold befolyása jelentõs. A személyi horoszkóp, így a

szerelmi horoszkóp

pontosabb értelmezéséhez is, az adott csillagjegyet uraló bolygó állá;sa mellett, ismernünk kell a tábbi bolygó állását, az un. Házak pozicíóját is, melyet csak az egyén pontos születési időpontja, születése földrajzi helyzete alapján számíthatunk ki.

Az asztrológiában többféle házrendszer ismeretes, mely alapján felosztható a Földet körülvevő űr. A legrégibb és legegyszerűbb az Egyenlő Házak rendszere. Ebben mindegyik ház az emberi lét bizonyos szféráját képviseli. A Házak segítségével feltárható, hogy a bolygók helyzete az élet melyik szegmentumát befolyásolhatja.

A bolygók különféle indíttatással ruházzák fel az egyént, a csillagjegyek útat mutatnak, hogy ki miként élhet legoptimálisabban a vele született indíttatásokkal, a Házak pedig jelzik, hogy e hatás az egyén élete milyen területén hat. A bolygók állatövi és házrendszeri helyzete mellett, a köztük fennálló szögkapcsolatok, az aspektusok is szerepet játszanak a horoszkóp értelmezésében.

A csillagjegyek szimbólumai

A zodiákus, az állatöv szimbolikus jegyei csak hátteret jelentenek az asztrológiában, a személyi horoszkóp kiszámításában nincs szerepük. Hogy az idõ során miként kapcsolódtak bizonyos tulajdonságok egy-egy csillagjegyhez, ma már aligha lehetne kideríteni. Az évezredek során az emberiségben kialakult mély szimbolikus értékkel bíró alakzatok és a róluk elnevezett egy-egy csillagzat alatt született egyén közötti párhuzam viszont, a csillagjegyek szimbólumai révén lehetõséget nyújt az emberi jellemvonások plasztikus érzékeltetésére.