Oroszlán - Mérleg párhoroszkóp

Oroszlán és Mérleg páros két nyitott, férfias jellem találkozása. A Nap uralta Oroszlán és a Vénusz uralma alatt álló Mérleg jegy szülöttei mind érzelmileg, mind szellemileg összhangban állnak.

Érzelmileg az Oroszlán és a Mérleg viszonya jól megalapozott, sok egymást kiegészítő vonásuk van: az Oroszlán nagylelkű és melegszívű, a Mérleg tapintatos és figyelmes. Az Oroszlán kreatív, mindent eredményesen megold, a Mérleg megértő, mindenben a harmóniára törekszik.

A segítőkész Oroszlán és a kiegyensúlyozott Mérleg kölcsönösen kielégítik egymás igényeit és szükségleteit, magatartásuk kölcsönösen tetsző, így mind baráti, mind szerelmi és családi szempontbóltartós kapcsolatra számíthatnak.

Oroszlán - Mérleg szerelmi horoszkóp

A Nap védelmében álló Oroszlán jegy szülötte szereti, ha dicsérik, bár ezt sosem hangoztatja, nehogy széptevések áradatát zúdítsa magára. A Vénusz uralma alatt álló Mérleg ismeri a mértéket, ő maga az összhang, az egyensúly, az igazságosság jelképe. A Mérleg jegyben született udvarias, kedves, közvetlen, aki veleszületett tehetséggel képes kiegyenlíteni a konfliktushelyzeteket.

A szerelemben, amennyiben az Oroszlán kissé mérsékeli temperamentumát és nem túlságosan nyíltan fejezi ki nyilvánvaló szexuális vágyát, a Mérleg pedig igyekszik kevésbé kiszámíthatatlanná válni, valamint nem mulasztja el kifejezni csodálatát az Oroszlán rendkívüli tettei iránt, jó és tartós kapcsolatra számíthatnak. Oroszlán és Mérleg kapcsolata akár nagyon jó is lehetne, csakhogy a Mérleg hajlik arra, hogy mindig nagyon is őszinte legyen, az Oroszlán viszont nem tűri a kritikát, így felhők is képződhetnek fölöttük. Az alkalmazkodó és békés természetű Mérleg azonban képes azokat elűzni.

Oroszlán férfi és Mérleg nő kapcsolata

Oroszlán férfi és Mérleg nő között nagyon boldog viszony alakulhat ki, amennyiben az Oroszlán kissé hűségesebb marad. Ezt annál könnyebben megteheti, hogy a Mérleg hajlandó olykor átengedni a hatalmaskodó Oroszlánnak a központi helyet, ahol tündökölhet, hiszen ragyogásából maga is bőven részesül.

A Mérleg büszke Oroszlán - partnere sikereire, mindketten örülnek, ha csodálják őket, ha a társaságban sziporkázhatnak. Mind az Oroszlán, mind a Mérleg szeretik a szerelmet, a fényűzést, értékelik a művészeteket, így kapcsolatuk alighanem tartós lesz.

Oroszlán nő és Mérleg férfi kapcsolata

A tűz elemű Oroszlán és a levegő elemű Mérleg kapcsolata szép és tartós lehet. A tiszteletet parancsoló Oroszlán mindent megtesz, hogy meghökkentse környezetét, hogy észrevegyék és csodálják. A Mérleg is szereti a bókokat, élvezi, ha csodálják és dicsérik. De jól ismeri a mértéket, mindazt csak addig fogadja el, amíg őszinte. Szívesen vitatkozik, harcos természet, ám mindazt csakis a jóérzés határai között. A durvaság, a csúnya szavak sértik.

Mind az Oroszlán, mind a Mérleg szentimentális, mindketten szeretik a fizikai szerelmet, ám ha önzésük összeütközik, a Mérlegnek kell engednie. És ez nem is esik nehezére, mivel a Mérleg toleráns. Ahogy az Oroszlán, épp úgy a Mérleg is szereti a kényelmes, fényűző környezetet, melyet nemcsak megteremteni, de élvezni is tudnak.

Oroszlán - Mérleg családi horoszkóp

Oroszlán és Mérleg házastársak családi élete érdekes, olykor viharok cikáznak át felettük, de a tapintatos Mérleg jó stratégiát eszel ki azok elhárítására, így házaséletük boldog lehet. A Mérleg nem tűri a veszekedést, az emelt hangot, mely lelki feszültségekhez vezethet, így a feszült helyzetek esetén mindig enyhíteni akar. A Mérleg a megtestesült türelem, ha a dolgok rosszra fordulnak, nyugodtan kivárja, amíg minden elcsendesül.

Hogy a határozatlan Mérleg kiegyensúlyozott maradjon, fontos számára a közvetlen kapcsolat, csak arra vigyázzon, hogy partnere érzelmeit ne értelmetlen vitatkozással tegye próbára, ahogy a végtelen gyengédségét is csak az örömszerzés céljával pazarolja társára és ne így akarja megvásárolni szeretetét.

Erre nincs is szükség, hiszen az Oroszlán érzelmei jobbára képzeletbeliek, a szexben viszont végtelen örömöt talál, amit, ha mértékkel közeledik, a Mérleg is szívesen fogad. Mindketten szeretik a társaságot, értékelik a művészetet. Oroszlán és Mérleg családi élete szinte tökéletes lehet, legalábbis addig, amíg a Mérleg hajlandó hízelgéssel körülzsongni az Oroszlánt, amit az folytonos udvarlással, ajándékokkal viszonoz, s így egyik büszkesége sem sérül meg.

Oroszlán - Mérleg páros viszonya a gyerekekkel

A nagylelkű, hűséges és odaadó Oroszlán mellett az alkalmazkodó és békés természetű Mérleg képes olyan meghitt családi hangulatot teremteni, hogy gyermekeik szeretetben, megértésben és békességben nőnek fel. A Mérlegnek ugyan nem erénye a házastársi hűség, de ha gyermekeik születnek, igen ragaszkodik társához, különösen az Oroszlánhoz, akiben megfelelő házastársat lát.

Az Oroszlán vele született lelkesedése szülőként is megmutatkozik. Szívesen foglalkozik gyermekeivel, könnyen felismeri adottságaikat és azok kibontakoztatásában következetes és kitartó. A Mérleg kedves, gyengéd és legalább olyan odaadó szülő, mint az Oroszlán. Amennyiben az Oroszlánnak arra kell figyelnie, hogy gyermekeitől ne várjon el túl sokat, ne a maga mércéjét követelje tőlük, hiszen a maga sokoldalúságát, féktelen lelkesedését nem minden csillagjegy szülötte bírja, a Mérlegnek attól kell óvakodnia, hogy kihasználva közismert engedékenységét, gyermekei nehogy túljárjanak az eszén.

Amennyiben a szülő, a béke és nyugalom kedvéért nem tart ki a maga véleménye mellett, könnyen elronthatja gyermekei nevelését, különösen a kedveskedéssel. Szerencsére az Oroszlán igényessége és megfelelő szigora helyre billenti ezt a bizonytalan helyzetet.

Oroszlán - Mérleg munkaviszony, hivatás

A kiváló vezető hajlamú Oroszlán mindig sikerre törekszik, mindig képes érvényt szerezni érdekeinek, ami szakmai szinten is megmutatkozik. Munkaviszonyukban az Oroszlán és a Mérleg között különös visszafogottság mutatkozik, alighanem hasonló elemző készségük és igazságszeretetük miatt, mikor egyik sem tudja, miként fogadja el a másikat. A saját, illetve a másik értékeinek az elismerése közötti határozatlanság zavaró lehet tevékenységükben.

Munkaviszonyuk akkor eredményesebb, ha a Mérleg alárendeli magát az Oroszlán akaratának és nem próbál egyenlő lenni vele. Míg az Oroszlán ez élet bármilyen területén képes munkát vállalni és annak mestere is lesz, mindenben a csúcsra ér, a Mérleg jegyben született válogatós, nem kedveli a durva munkát, csakis olyan állást keres, ahol érvényre juttathatja szellemi képességeit, kifejezheti művészi hajlamait.

Csakhogy az Oroszlán is mindig a figyelem középpontjában akar lenni, így jobb, ha az engedékeny Mérleg szabad utat enged a merev és ellentmondást nem tűrő Oroszlánnak. Annyi biztos, hogy a fényűzést és kényelmet szerető Oroszlán mellett, partnere is hasonló jómódban élhet. A Mérleg általában művelt, így mind szellemileg, mind üzleti partnerként méltó partnere az Oroszlánnak.