Oroszlán - Oroszlán párhoroszkóp

A Nap uralma alatt álló, tűz elemű Oroszlán, a zodiákus legerőteljesebb jegye, mely a kozmikus erőt jelképezi, a maga teljes nagyszerűségében és nagylelkűségében. Mégis, Oroszlán az Oroszlánnal túlságosan hasonlók ahhoz, hogy tartós kapcsolat alakuljon ki közöttük. Az Oroszlán természetes adottsága, hogy minél jobban beilleszkedjék a társadalomba, hogy jól megértse magát az emberekkel. Az Oroszlán szívesen elvegyül a tömegben, de általában méltóbbnak találja, hogy ezt észrevétlenül, finoman tegye.

Ez a látszat azonban megtévesztő, mert az Oroszlán mindenütt felkelti a figyelmet, ahol megjelenik. Ha beszédbe elegyedik, megjegyzései találóak, legtöbbször tömör, mint aki máris levonja a következtetéseket.

Az Oroszlán szívesen magára vonja a figyelmet, bárhol legyen is. Lovagias, hajlamos érzelmi és romantikus lenni, nagy vonzerőt gyakorol az ellenkező nemre, de fontos, hogy partnere mindezért ne legyen féltékeny rá. Két Oroszlán esetén azonban mindez csak versengéshez vezet.

Oroszlán - Oroszlán szerelmi horoszkóp

Az Oroszlán és Oroszlán szerelmespár két féktelen, okos és büszke jellem találkozása. Kezdeti vonzalmuk, fizikai erejük, szépségük és okosságuk által hamar közel kerülnek egymáshoz, de ez csak addig felhőtlen viszony, amíg kezdeményezéseik, ötleteik spontán módon, gyorsan cikáznak egyiktől a másikhoz, s így észre sem veszik, ki van uralmuk köztük.

Amint tudatosul bennük, hogy kié is a hatalom, ki az, aki dönt és a sikerükért begyűjti a tapsokat, máris fellángol viaskodó kedvük. Ízlésük és felfogásuk viszont hasonló, különösen a szexualitásban jól megértik egymást és amennyiben hajlandók megegyezni, mikor kié legyen a dicsőség, esetleg együtt fogadják a dicséretet, a közös sikerükkel elért ragyogást, kapcsolatuk tartós lehet.

Oroszlán férfi és Oroszlán nő kapcsolata

A Nap oltalma alatt álló Oroszlán csillagjegyben született, tűz elemű férfi magabiztos, büszke, aki tudatában van annak, mennyire vonzó a nők számára. Általában számos szerelmi kalandba keveredik. Szereti, ha csodálják, gyakran enged a hízelgésnek is, amit sok nő kihasznál is.

Az Oroszlán férfi általában maga választja párját, akinek szerinte szépnek, kedvesnek, tisztelettudónak kell lennie. Főleg át kell engednie neki a vezetést. Ám az ugyanebben a jegyben született, Oroszlán nővel erre nem sok az esélye.

Oroszlán nő és Oroszlán férfi kapcsolata

Az Oroszlán jegyben született nő szenvedélyes, mély és igaz szerelemre vágyik, bár büszkesége gátolja, hogy kifejezze érzelmeit. Az Oroszlán férfi mellett rabságban érzi magát, amit nem képes sokáig elviselni.

Előfordulhat azonban, hogy enged hatalomvágyából, kevésbé én központúvá lesz. Különösen, hogy az Oroszlán lovagias és nagyvonalú partner, aki nemcsak erőteljes férfiasságával vonzza, hanem minden jóval, kényelemmel elkényezteti. Mindketten élvezik a fényűzést, szeretik az ékszereket, a bőséget. És ha az Oroszlán nő szerelmes, rendkívül gyengéd, mindenben támogatja szerelmesét. A széles látókörű, kreatív és sikeres Oroszlán férfi mellett, akár tökéletes társ is lehet.

Oroszlán - Oroszlán családi horoszkóp

Az Oroszlán a házaséletben odaadó, gondoskodó, de hitvestársától épp olyan őszinte odaadást és szeretetet vár el. Csakhogy az Oroszlán szeszélyes, hatalmaskodó, szereti éreztetni környezetével, hogy mindaz a bőség és jólét, melyben élnek, neki köszönhető. Családjától elvárja, hogy mindenben támogassa őt és mindazért, amit elért, csodálják, ugyanakkor családja is olyan kifogástalan legyen minden szempontból, hogy ő is büszke lehessen rájuk. Mindezért cserébe határtalan szeretetben és figyelemben részesíti a családját.

Ha otthona szépítéséről van szó, az Oroszlánnak sosem számít a pénz, sőt, kitűnő kézügyességével maga is folyton a háza rendben tartásán, esetleges javításokkal is szívesen foglalkozik. Ám mindez két Oroszlán esetén nehezen megvalósítható, mivel folyton az uralom megragadásán versengenek, azon, hogy kinek a karrierje a fontosabb, ki érdemel több figyelmet. Ám ismerve önmagukat, hogy mindketten egyformán érzékenyek és sértődékenyek, felülkerekedhet a Nap uralta jegyük szebbik oldala, az Oroszlán nagylelkűsége, és melegszívűsége. Amennyiben az Oroszlán elkötelezi magát, hűséges és odaadó.

Oroszlán - Oroszlán páros viszonya a gyerekekkel

Az Oroszlán jó szülő, akár férfi, akár nő.  Bár általában az Oroszlánnak nem lesz sok gyermeke, amennyiben gyermeke születik, azt nagy szeretettel kényezteti. Az Oroszlán gyakran kérkedik gyermekeivel, ám ha ezt túlzásba viszi, a kicsik joggal érezhetik azt, hogy tárgyként bánik velük.

Túláradó szeretetében azonban az Oroszlán - szülő inkább a jóléttel, a fényűzéssel, mit sem alapos függetlenségre, önállóságra való neveléssel.  Csak óvakodják attól, hogy gyermekeitől ne követeljen a saját sokoldalúságához és tettrekészségéhez mért elvárásokat. Szerencsére az Oroszlán - szülő hamar felismeri a kicsik képességeit, és megtalálja módját is, hogy azokat idejében kibontakoztassa.

Oroszlán - Oroszlán munkaviszony, hivatás

Oroszlán és Oroszlán között szakmai szinten nagyszerű kapcsolat alakulhat ki, mivel életmódjuk és felfogásuk között itt állnak legközelebb egymáshoz. Az Oroszlán jegyben született őszinte, nyíltszívű ember, csak néha naiv. Különösen, amikor nemes és magasztos célok hevítik. Ezeket viszont el is éri. Az Oroszlán általában sokra viszi, mindig kitűnik a közösségből, bármilyen közegben tevékenykedne is, szervezőkészsége vezető szerepbe juttatja, még ha módszerei nem is épp mindig a legbecsületesebbek.

Lehet jó orvos, de akár krupié is egy divatos kaszinóban. A sportos életet kedveli, általában olyan sportot űz, melyben legelőnyösebben érvényre juttatja testalkatát. Szépérzéke a művészhetek felé is elvezetheti, ahol mindenként kiválót alkot, de lehet kiváló katona is, ám akkor a legmagasabb rangot is eléri. Az Oroszlán jegyben született, akár férfi, akár nő, mindent mer vállalni, ami akaraterőt, erőfeszítést, kezdeményezőkészséget és munkát igényel, és azt képes is csúcsra juttatni.