A Kakas kapcsolata a kínai horoszkóp többi jegyével

Kakas - Patkány

A Kakas - Patkány páros nehezen jön ki egymással. Általában kölcsönösen fárasztják egymást. A Patkány hajlamos a Kakasban csak a hibáit meglátni, ezért inkább elkerüli. Ám idővel felfedezheti, hogy a hiú és felületes Kakas magabiztos fellépése csak látszat, mely mögött számos olyan közös vonás létezik, melynek alapján a továbbiakban kettesben bírálhatnák környezetüket, már - már versengve az agresszivitásban. Csak nehogy egymás ellen fordítsák kritikai szellemüket és agresszivitásukat, mert akkor a harc elkerülhetetlen. Nem értenek a takarékossághoz sem, így előbb - utóbb szegénységbe döntik egymást, esetleg épp a sok pereskedés miatt. Jobb a helyzet, ha e párosban az asszony a Kakas, aki racionálisabb, könnyebben megoldja a mindennapi gondokat, még ha irtózik is a banális dolgoktól. Ha viszont a Patkány a nő, az összeomlás szinte elkerülhetetlen.

Kakas - Bivaly

Jó párkapcsolat. A Bivaly szigorú és mogorva, így áldásos mellé a könnyen barátkozó Kakas. Mindketten szabadságra vágynak, ezért kölcsönösen tisztelik is ezt egymásban. A folyton tevékenykedő Kakas a nyugodtabb Bivalyra hagyja a hétköznapi gondokat. Bár folytonos kukorékolással hírdeti, hogy ő az úr a háznál, magában tudja: a Bivallyal megtalálja a harmóniát. Még akkor is képesek közös nevezőre jutni, ha netán a szeles Kakas váratlanul vidám társasággal érkezik haza vacsorára, s Bivaly - párja előttük megbírálja őt, hisz bíznak egymásban. Szakmai téren is hasznosak egymásnak, kiváló szövetségesek: Bivalyé a vezető szerep, Kakasé a kapcsolatápolás.

Kakas - Tigris

Kakas és Tigris ritkán alkotnak párt. Bár csodálják egymást, nincs közös mondanivalójuk. Elképzeléseik, szándékaik is különböznek. Az érzékeny és lojális Tigris, aki a látszat után ítéli meg az embereket, nem képes felfedezni a szép és csillogó külsővel megáldott Kakas belső értékeit, s azt hiszi, belső ürességet takar a pompás külső. A Kakas nagyon csodálja a Tigris bátorságát, folytonos dícsérete eleinte hízeleg is a Tigris hiúságának, ám dicsekvései előbb - utóbb felidegesítik, mígnem az szigorúan bírálgatni kezdi. A folytonos kritika viszont nem Kakasnak való, végül megsértődik. Szenved, hogy társa nem érti meg, és sértettségében hamarosan másutt keres együttérzést. De az őszinte Kakas nem hazudtolja meg magát, távozása előtt mindennel kitálal a Tigrisnek.

Kakas - Macska

Két hatalomra vágyó jegyű találkozása. Ez megmutatkozik mind az üzleti életben, mind baráti körben. Még a szerelemben is csak viaskodnak. A türelmetlen Macska nem alkalmas hallgatóság a gyakran nagyzoló Kakasnak, aki már csak azért is tetézi bravúrjait, hogy próbára tegye társa tűrőképességét, ám ezzel csak kiváltja hirtelen agresszivitását. Pedig a Kakas nem rossz szándékból nagyzol, csak nem érti a Macskát. A Macska jegyű férj szeretné Kakas - feleségét háziasszonyként tartani, ám nem sejti, hogy amint elhagyja a házat, asszonya máris kimenekül a konyhából. Ha meg a férj a Kakas, a Macska ugyan bírálja, de tudja, mindaz nem ér fel egy Kakashoz!

Kakas - Sárkány

Ragyogó pár. Mindkét jegy szülötte szeret feltűnni. A Sárkány született hódító, a Kakas meg saját "kukorékolásából" merít önbizalmat. Fő gondja, hogy támogassa Sárkány - partnerét tündöklésében, hisz abból őrá is hull annyi dicsfény, hogy mellette büszke lehet önmagára. Arra, hogy a tündöklő Sárkány épp őt vette észre. A Sárkány pedig annál boldogabban ragyog mellette. Ám a Sárkány nem amolyan lelkiző fajta, a külsőre sokat adó Kakas meg épp attól tart, nehogy párja is csak a külseje után ítélje meg, anélkül, hogy felfedezné rejtett értékeit, ezért gyakran túlzásba viszi a széptevést. Közben meglehet, hogy a nem túl gyengéd és türelmetlen Sárkány mellett a Kakas másnál keres kis boldogságot.

Kakas - Kígyó

Az ázsiai állatöv ideális párja. Ez a kettős képviseli a harmonikus egységre törekvő szellemet és anyagot. Megértik egymást. Mindkettő elegáns, jó megjelenésű, mindkettő kitűnő érzékkel követi a divatot. Kölcsönösen elbűvölik egymást ruhatárukkal, olyannyira, hosz szívesen kölcsönöznek belőle saját gardróbjuk kiegészítésére. Persze, mindketten tudatában vannak annak, hogy küllemük csak látszat. A Kakas naphosszat tetszeleghet Kígyó társa mellett, mint kukorékoló kakas - király a baromfiudvar szemétdombján, mert már előre élvezi, hogy otthon mindent elmesélhet Kígyó - partnerének, aki képes mindazt humorosan kommentálni is. Az pedig meghitt biztonságban érzi magát a Kakas mellett, aki boldog, hogy valaki megérti s nemcsak a külleme után ítéli meg, hanem felismeri lelki értékeit s elfogadja olyannak, amilyen. Ez a meghittség és nyugalom pedig bebiztosítja az anyagi jólét és boldogság megteremtéséhez szükséges feltételeket is. Ha mégis adódna olykor némi szóváltás köztük, legfeljebb csak kis hűtlenség miatt - a hosszú, nyugodt párbeszéd mindig újra összehozza őket: ők ketten az éjszakákon át tartó fecsegést is élvezik.

Kakas - Ló

Nem a legideálisabb pár, mert mindketten uralkodni vágynak. Egyformán sokat adnak a külső megjelenésre. Mind a Kakas mind a Ló érvényesülni akar, elismerésre vár. Még akkor is, ha nagyon érzékenyen reagálnak mások véleményére. Nagyon gyanakvók, mégis folyton előre törnek, akár egymás róvására is. Persze, ez mindkettőben szorongást vált ki, mégsem képesek lebírni a jegyükre jellemző versengő hajlamukat. Annyira hasonlók egymáshoz, hogy együttlétük nem vezethet fejlődéshez. A feltűnő Kakas mellett a türelmetlen Ló szenved, nehezen tűri partnere nagyotmondásait mások előtt, de nem elég bölcs ahhoz, hogy ellenezze. Pedig a folyton párbeszédre hajló Kakasnak a vitatkozás többet érne, mnt a Ló szótlan rábólintása

Kakas - Kecske

A Kakas - Kecske párost összetartja a természetszeretet. Mindketten társaságkedvelők. Ezen túl viszont aligha akad hasonlóság köztük. A szabadságra vágyó Kecske elfogadja, hogy a folyton tevékenykedő Kakas helyette is dolgozzék, ám a Kakas hiába vár tőle bátorítást. De még megértésre, erkölcsi támaszra sem számíthat a Kecskétől, mivel az sajátos módon csak azt pártolja, csak annak nyitja meg belső világát, aki semmit se vár tőle cserébe. Persze, a Kakas rossznéven veszi magatartását, magába zárkózik s felölti a rá jellemző közönyös álarcát, mire a Kecske elkóborol. Ezt viszont a Kakas nem tűri, s a szakadék mélyül közöttük. Jobb a helyzet, ha a vezető szerep a Kakasnak jut, így a kölcsönös tisztelet alapján megérthetik egymást, sőt szakmailag is együttműködhetnek és tartós kpcsolatra számíthatnak.

Kakas - Majom

Szép párt alkotnak. Mindkettő társaságkedvelő, szeretnek szórakozni, de folyton civakodnak, mert mindkettő uralkodni akar a másik felett. Örökösen versengnek egymással, de még viaskodásuk is szép, látványos. A Kakas őszinte és becsületes, de távolságtartó, mert tudja, közeledése csak vitákhoz vezet. A Majom gyanakvó és ravasz, de mert felsőbbrendűnek érzi magát a Kakasnál, folyton bírálgatja, felületesnek, naívnak tartja. A Kakas eleinte csodálja a Majom ügyes ténykedéseit, ám hamar ráébred arra, hogy Majom - párja épp olyan felületes, mint ő. Ám ha elfogadják egymást olyannak, amilyenek, tartós viszony alakulhat ki közöttük. Különösen szakmai szempontból lehet jó a kapcsolatuk, mivel egyenlő esélyeik vannak.

Kakas - Kakas

Mozgalmas kapcsolat. Kakas a Kakassal folyton viaskodik. Még ha megszeretik egymást, akkor is feszült marad viszonyuk, csak okra várnak, hogy civakodhassanak. S erre bármely külső ok alkalmas. A kakas saját hibáit is nehezen tűri, ám mindazt látni párjában is, elviselhetetlen számára. A két Kakas észre sem veszi, s máris új és újabb kakasviadalba keverednek. A Kakas - párnál hamar kiéleződik az ellentét. Szülő - gyermek viszony esetén viszont inkább cinkossá válnak a külső hatásokkal szemben, mivel a látszólagos megvetés tulajdonképpen kölcsönös csodálatból ered.

Kakas - Kutya

Két krtitikus szellem találkozása. Barátokká válhatnak, de lelki kapcsolat nemigen alakul ki Kakas és Kutya között. A folyton kukorékoló Kakas nyíltan kimondja amit gondol, bírál, dícsér, megnevetteti társait, anélkül, hogy észrevenné, olykor ezzel mennyire megbántja környezetét. A mindig tudatosan cselekvő Kutyát kihozza sodrából a folyton fecsegő és dicsekvő Kakas felületessége. A mindig szorongó Kutya szinte személyes sértésnek veszi Kakas - társa gondtalanságát s mert mindketten érzékenyek, csak szenvednek egymás mellett. Pedig ha a Kakas engedne gunyoros stílusából, a Kutya pedig merev erkölcsiségéből, jól kiegyezhetnének. Azaz, ha kölcsönösen segítenék egymást tartós kapcsolat is szövödhetne köztük.

Kakas - Vaddisznó

A Kakas és a Vaddisznó jobbára megértik egymást. De inkább testvéries viszony, mint szenvedélyes szerelem vagy szellemi cinkosság alakulhat ki közöttük. A türelmes Vaddisznó nem egykönnyen sértődik meg a Kakas csipkelődéseitől, ezen felől, a kevesek közé tartozik, akik a Kakas ragyogó külleme mögött képesek meglátni a belső értékeit is: a jóságát, kedvességét. S mivel megérti, képes megnyugtatni és mérsékelni is a Kakas harciasságát. A Kakas pedig sosem akarja kihasználni vagy kijátszani a Vaddisznót. Kölcsönösen hagyják szabadon élni egymást, de a bajban azonnal egymás segítségére sietnek. A Kakas - Vaddisznó páros olyan kiegyensúlyozottan él, hogy olykor nem árt kis serkentő, valami külső elem, váratlan esemény, hogy felrázza őket.