A Kecske kapcsolata a kínai horoszkóp többi jegyével

Kecske - Patkány

A kínai hagyomány szerint a Kecske - Patkány nem szerencsés párkapcsolat. Annyira ellentétesek, hogy aligha születhet köztük harmónia. A Kecske túl megfoghatatlannak tartja az érdeklődő, de túl kritikus Patkányt. A Patkány pedig túl józan ahhoz, hogy a gondtalan és fantáziadús Kecskét sokáig megtűrje. Bár van némi szépérzéke, a Kecske igényeit idővel nem tudja követni, ezért folyton bírálni fogja. Így a Kecske meg nem értett félként szenved a Patkány mellett, aki szereti a biztonságot és csodálja azokat, akik képesek azt meg is teremteni maguknak. A Kecske viszont nem képes erre. Még jó, hogy egyik folyton az égben jár, másik a földön, így aligha fognak találkozni.

Kecske - Bivaly

A Kecske - Bivaly páros kezdeti esetleges barátsága teljes közönnyé alakulhat. Túl különbözők ahhoz, hogy jól megértsék egymást. A kínai horoszkóp szerint a Kecske - Bivaly páros valódi ellentét, így kölcsönösen hasznukra válhatnának egymásnak, mégis ritkán sikerül. A Kecske támaszkodhatna a Bivaly praktikusságára, a Bivaly pedig meríthetne a Kecske végtelen képzelőerejéből, mégis ellenlábasok maradnak. Ha netán csak megszeretnék egymást, kölcsönösen jó hatással lehetnének egyik a másikra, testileg - lelkileg egyensúlyba jutnának.

Kecske - Tigris

Érdekes pár. Kecske és Tigris kölcsönösen tisztelik egymás szabadságvágyát s ezért mindketten hálásak. A szerelmes Kecske nindig dinamikus egyéniség védelmét keresi, s a bátor, merész és lojális Tigris ezt meg is adja neki. Az őszinte érzelem mindig meghozza jutalmát: a magabiztos Tigris nem ellenzi a Kecske önmegvalósításához szükséges ábrándozását, a csillagok közti barangolását. De jó, ha a Tigrisnek megvannak az anyagi alapjai, mert a Kecske költekező. Vitáik azonban sosem válnak drámaivá.

Kecske - Macska

Nagyon kedvező viszony. Kecske és Macska boldog párt alkotnak. Szeretik a nyugalmat, képesek minden élethelyzethez alkalmazkodni. Legalábbis, ha megvan a minimális szabadságuk és életkörülményük. A Kecske fantáziája elbűvölő a Macska számára, képes őt kiragadni a mindennapok egyhangúságából, a Macska pedig szeretetre méltó, anélkül, hogy birtokolni akarná partnerét, aki mellette otthonra talál. A játékos Kecske mellett a Macska munkabírása, komolysága pozitívan hat. Csak ne érje őket külső veszély, mert ez a kettős nehezen tudná leküzdeni. Túl aggodalmaskodók, túlzottan dramatizálnak, ami meginigtathatja harmóniájukat.

Kecske - Sárkány

A támogatásra, bátorításra, védelemre áhítozó Kecskének kiváló támogatója lehet a Sárkány, akinek pont az a fontos, hogy valakinek szüksége legyen a segítségére. Éreznie kell, hogy nélkülözhetetlen. Csak ne vigye túlzásba, nehogy a Kecske beleúnjon a gyámkodásába. És a Sárkánynak is több csodálatra van szüksége, mint amennyit a Kecskétől kaphat, aki ugyan tiszteli őt, de bókolni nem tud. Ha azonban e párosban a Sárkány a domináns egyéniség, munkájában megtalálhatja mindazt a sikert, amit otthon nélkülöz s nem fog elsorvadni. Kis tapintattal kapcsolatuk jó lehet.

Kecske - Kígyó

Jól megértik egymást. A Kígyó értékeli a Kecske fantáziáját, kreativitását. A szépérzék, a művészet és a harmóniaigány összefűzi őket, megértik egymást. Sosem vitatkoznak. De melyikük dolgozzék? A Kecske szétszórt, rendszertelen, a kényelmes Kígyó alig képes önamagát ellátni. Persze kis ajándékot a Kígyó is képes adni, de anyagilag nem letet rá számítani. Szükség esetén ugyan képesek mindketten némi pénzt keresni, ötlettel, alkalmi munkával, de minek kockáztatni?! Inkább együtt derülnek a hangyanép szorgalmán. A szerelemben a Kecske olykor átugrik a korlátokon, de ezért nem fognak összeveszni, a harag, a válás, fárasztó valami és ők a nyugalmat szeretik.

Kecske - Ló

Tartós, jó párkapcsolat lehet, minden téren. A nyugtalan és eseménydús életet élő, folyton szerelemittas Ló a végtelen fantáziájú Kecske mellett jó partnerre talál még akkor is, ha az rövidre fogja kötelékeit, mert egy Kecske mellett nem unatkozhat. A Kecske pedig biztonságban érzi magát az energikus Ló mellett, még akkor is, ha partnere olykor elüggett otthonról, mert élvezi szerepét s tudja, partnere mindig visszatér. Csak anyagi gondjaik ne legyenek, mert akkor nemigen kélpzelhető el, hogy a büszke paripa robotolni fog a félénk Kecskéért.

Kecske - Kecske

Kölcsönös rokonszenv fűzi össze a Kecske - Kecske párost. Képesek közösen ügyködni a boldogságukért. Szépítgetik otthonukat s ha valamivel elkészülnek, örömmel ünnepelnek. Csak ne legyen szó munkáról vagy pénzről, mert akkor ez a kettős sok bosszúságnak teheti ki magát. A költekező Kecske mellett nem könnyű meglenni. Kis szerencsével ráakadnak a megfelelő mecénásra, lehetnek befutott művészek, de akkor jó, ha van egy kiváló könyvelőjük is. A közös gyermek növeli felelősségérzetüket.

Kecske - Majom

Fantáziadús mindkettő, így vidám a viszonyuk. A Kecske - Majom páros sosem unatkozik, környezetüket is felélénkítik új és újabb mókáikkal. Szakmai szempontból is jó kapcsolatba kerülhetnek. A batátság, cimboraság is kedvükre való. Az érzelmi életben viszont a Majom megőrzi józanságát a szentimentális Kecskével szemben: bármennyire jóidulatú is, még a Kecske kedvéért sem válik afféle gügyögő széptevővé. Ám ismerve egymás észjárását, könnyen megértik egymást.

Kecske - Kakas

Mindketten szeretik a természetet, jól érzik magukat a társaságban, de más hasonlóság nemigen van e két jegy szülötte között. A Kecskének tetszik, hogy a Kakas helyette is dolgozik, de hiába vár állandó bátorításra, megértésra és erkölcsi támaszra. Sajátos módon a Kecske csak annak ad valamit önmagából, aki semmit sem vár el tőle. Erre a Kakas megsértődik, magába zárkózik és megjátssza a rá jellemző közönyöst. Hacsak nem a Kakasnak jut a domináns szerep, mert akkor jobban megértik egymást s tartós kapcsolatra számíthatnak.

Kecske - Kutya

Ekéggé egyhangú kapcsolat. A folyton a jelenért, a közeljövőért aggódó Kecske és a mélységes nyugtalanságoktól gyötört Kutya egyformán rászorul a megnyugtatásra, a szeretetre, a hűségre. De nem mondják ki, hanem mindkettő a maga módján éli meg a szorongásait. A Kutya komoly, felelősségtudattal él, aki nem érti a tréfát, így a fantáziadús Kecske kitöréseit ízléstelenségnek véli. De nem is igen veszik észre egymást, legfeljebb szellemi síkon találkozhatnak.

Kecske - Vaddisznó

Jó párkapcsolat, mind családtagokként, mind barátokként. A várúr típusú, bőkezű Vaddisznó a bőség csillaga alatt született. A Kecske pedig kedveli a titokzatos várakat, különösen, ha olykor elcsavaraghat ormain. A vaddiszó pedig, aki szereti a kényelmes, nyugodt, szép otthont, megszédül a Kecske rafinált szépérzékétől, nem veszi zokon hibáit. Szeretik a békességet, így mindketten hajlandók engedni. Csak tartsák be a mértéket, mert ha az irracionális és fantáziadús Kecske netán elragadtatná magát, a Vaddisznó kérlelhetetlenné válik s szigorúan megbűnteti, s az utolsó szó mindig a Vaddisznóé.