A Kígyó kapcsolata a kínai horoszkóp többi jegyével

Kígyó - Patkány

A Kígyó - Patkány különös párkapcsolat. Az aktív Patlány és a mozgást nem kedvelő Kígyó általában nem vonzódnak egymáshoz. Ha mégis egymásba szeretnek, előbbi serkenti, utóbbi megnyugtatja társát. Mindhetten uralkodni akarnak, s a Kígyó még nem is hűséges. Ha meg partnere ugyancsak megcsalja, bizony szívesen megfojtaná. De nem szorulnak egymásra, hisz hasonló fegyverekkel harcolnak. Sajátos fekete humorukkal tartóssá tehetik viszonyukat. A patkány agresszivitását a kígyó síma mosolya mindig enyhíti. Üzletileg mindketten nyugodtak, ügyesek és megalkuvók.

Kígyó - Bivaly

A Kígyó kis jóindulattal bárkivel jól kijön, ebben a kettősben a Bivaly uralkodik. A Kígyó ugyanis nem strapálja magát, hogy ellentmondjon a Bivalynak, inkább behálózza őt a csábos megértés hálójába, dícséri komolyságát, felelősségvállalását, a Bivaly meg élvezi domináns helyzetét. A kényelmet kedvelő Kígyó mindig szívesen fogadja, ha helyette más dolgozik. A Bivaly pedig naphosszat boldogan dolgozik érte, így nincs ideje észre venni a Kígyó esetleges félrelépéseit s szent a béke. Üzleti téremn is hasonlón alakul: a Bivaly húzza az igát, a Kígyó elmélkedik.

Kígyó - Tigris

Kígyó és Tigris jobb, ha kerülik egymást. Első pillanatban tetszhetnek egymásnak, de az energikus Tigris bravúrjait a folyton csak szemlélődő Kígyó heveskedésnek véli s nem képes átvenni azt az életritmust amelyet a Tigris a környezetére kényszerít. Amúgy a békés, megfontolt, olykor lusta Kígyó elboldogul magában is, nincs szüksége tanácsokra. Csak a célt látja maga előtt, amiért hajlik a görbe utakra is. A Tigris viszont épp a célhoz vezhető út szépségét és mozgalmasságát értékeli. Tigris óvakodik a Kígyó ravaszságától, az meg tudja, úgysem uralkodhat egy Tigris felett. Ám ha megcsalná, Tigris bizonyára szétmarcangolja. A vállalkozásban viszont jó páros! A Tigris kockáztat, A Kígyó titokban ügyködik.

Kígyó - Macska

Zavartalan párkapcsolat. Mindkettő békeszerető, fontos nekik a kényelmes, szép otthon. A bölcs Macska képes elhitetni a Kígyóval, hogy ő az úr a háznál. Csakhogy szigorú erkölcsiségével olykor kihozza béketűréséből a Kígyót. Ezzel együtt mind a szerelemben, mint a barátságban vagy a munkában jó kapcsolat. Nagy türelemmel a Macska képes elfogadtatni párjával bizonyos értékeket, a megfélelmíthetetlen Kígyó pedig képes alkalmazkodni a Macskához és kissé elmélkedőbbé változtatni őt.

Kígyó - Sárkány

A Kígyó - Sárkány a legkedvezőbb kapcsolat. A folyton tündöklésre vágyó Sárkány és az uralkodni vágyó Kígyó, a kínai horoszkóp e két szomszédos jegye, kölcsönösen tiszteli egymást. Az okos, elbűvölő és elegáns Kígyó - feleség ideális pár a Sárkány - férjnek, akinek szüksége van arra, hogy feleségével büszkélkedhessék mások előtt, még akkor is ha tudja, ő az erősebb. A Kígyónak pedig eszébe sem jutna küzdeni a hatalomért, hiszen ő is tudatában van annak, hogy szükség esetén megvannak a maga titkolt fegyverei. Ám ha egy házasságban az asszony a Sárkány, aki elvárja a Kígyó - férj imádatát, már nehezebb. Mert a Kígyó eleinte udvarol, de aztán úgy megszorongatja, hogy azt már képtelen egy Sárkány elviselni. Ám van annyi dicsvágy benne, hogy ne valljon kudarcot. A türelmes Kígyó is képes fékezni bíráló kedvét partnere féktelen tündöklési vágya láttán.

Kígyó - Kígyó

A kínai asztrológia szerint két kígyó képtelen együtt élni. Barátként vagy a munkában a Kígyó - kettős kölcsönösen nagyra becsüli egymást, folyton incselkednek, kötekednek csakhogy lássák, melyik tér ki előbb a másik útjából. A szerelemben vagy szülő - gyermek kapcsolatban lehetetlen páros, szinte megfojtják egymást. Ha két kígyó túl gyakran találkozik, tudják, kölcsönösen kioltják egymást s mert nincs bennük semmi diplomácia, dühöngenek. Ám ha valamely közös cél tartja össze őket, kapcsolatuk megszilárdul, sőt, elválaszthatatlanokká válhatnak!

Kígyó - Ló

Szakmai szintem együttműködésük jó, de szerelmesekként nem fogadják el egymást. Kezdetben, amikor a szabadságszerető Lovat még elvakítja a szenvedély, a szép Kígyó elbűvüli, képes még hűséges maradni is. Már amennyiben mellőzi a gondolatot, hogy a Kígyó mindenütt ott van. A sokat elmélkedő és szemlélődő Kgyót sem zavarja nagyon, ha a Ló olykor észre sem veszi, megtalálja a maga foglalatosságát, sőt, a Ló kedélyhullámzásai szórakoztatják, mint afféle látványosság. De eljöhet a pillanat, hogy a Ló önzése fárasztani kezni s ilyenkor másutt keres vigaszt. S még jó is, mert különben a Kígyó lenyelné a Lovat.

Kígyó - Kecske

Megértik egymást. A Kígyó nagyrabecsüli a Kecske fantáziáját, kreativitását. A szépérzék, a művészet és a harmóniaigény összefűzi őket. A veszekedést felesleges fáradalomnak tartják. Csakhogy miből élnek meg? A Kecske rendszertelen, a Kígyó anyagi alapja alig saját magának elég, hisz azért dolgozik, hogy neki legyen. De kockáztani, minek? Persze egy - egy kis ajándékot ő is képes adni, de anyagilag nem lehet rá számítani. Szükség esetén képesek kis pénzt keresni valami alkalmi munkával, de inkább közösen kifigurázzák a hangyanépet. A Kecske ugyan olykor átugrik a korlátokon, de ezért nem fognak összeveszni, a harag, a válás, fárasztó valami.

Kígyó - Majom

Túlságosan különbözők ahhoz, hogy ne veszekedjenek. Legfeljebb magasztos cél érdekében képesek összefogni és megérteni egymást, olyan magas szférákban, ahol a különbözőségek már nem számítanak. Szellemi megértésük tökéletes. A kínai zodiákusban a Kígyó - Majom páros ebben a legtehetségesebb. A munkában verhetetlen, ötletekben gazdag, tevékeny páros. Gyorsan vág az eszük, képesek mindenhez alkalmazkodni. Látszólag a Majom az ügyesebb, a valóságban azonban a Kígyó. Jól kiegészítik egymást. Érzelmileg viszont, a kínai hagyomány szerint, a Majom egyike azon ritka szülötteknek, aki képes ellenállni a Kígyó csábításának. Az meg csak csodálkozik ezen, és inkább könnyebb prádát keres, hűségük nem lehet tartós. Inkább legyenek jó barátok!

Kígyó - Kakas

A kínai zodiákusban a Kígyó - Kakas az eszményi páros. Ők képviselik a harmonikus egységre törekvő szellemet és anyagot. Vagyis, jól megértik egymást. Elegánsak, jó megjelenésűek, mindig követik a divatot. Annyira el vannak ragadtatva egymás gardrobjától, hogy kiegészítenék belőle a sajátjukat. De tudják, hogy ez csak látszat. A Kígyó mellett a Kakas naphosszat tetszeleghet, mint baromfiudvar királya a szemétdombon, mert tudja otthon mindent elmesélhet partnerének, aki majd humorosan kommentálja is. A Kígyó pedig biztonságban érzi magát a Kakas mellett, aki boldog hogy valaki megérti, aki nem a külleme után ítéli meg hanem felismeri értékeit s elfogadja olyannak, amilyen. S ez a fajta nyugalom meghozza az anyagi jólétet, a boldogságot is. Ha netán olykor mégis szóváltásra kerülne sor, általában kis hűtlenségi eset miatt - a hosszas párbeszéd ismét összehozza őket, mert élvezik, hogy éjszakákon át elfecsegjenek egymással.

Kígyó - Kutya

A Kutya nagyon szereti a Kígyót, kapcsolatuk mégsem fullasztó. A Kutya annyira értékeli a Kígyó okosságát és mély érzéseit, hogy önző, karrierista oldalát hajlandó észre sem venni. Szinte idealizálja a Kígyót, mert értelmessége biztonságot ad neki. A Kígyó meg csodálja a Kutya becsületességét, még ha nem utánozza is. Csakhogy hosszasan a Kígyó nem képes elviselni a bálványozást, inkább kedvére való ha szerelméért meg kell küzdenie, váratlan akadályokat legyőznie, így a túl rajongó Kutya mellől elkúszik a maga tekervényes útjaira. Persze, előbb jól "betekeri" Kutya - partnerét az otthon és a hivatal gondjaival. És a Kutya ettől még boldog is, legalábbis, ha a Kígyó, kielégítve függőség igényét, rendszeresen hazajár, hogy újra mellé tekeredjen. Egyik szerelemből, másik gyengédségből, de mindketten vigyáznak a kapcsolatukra.

Kígyó - Vaddisznó

A Vaddisznót elejétől kezdve annyira elbűvüli a Kígyó, hogy még akkor is bármibe beleegyezik, amikor tudja, ellenkeznie kellene. És a Kígyó, aki a becsületet sajátos módon értelmezi, nem figyelmezteti, hogy tán sokat kockáztat. A Kígyót ugyanis idegesíti a Vaddisznó vele született jósága, túl hiszékenynek, olykor épp lelki szegénynek minősíti őt. Persze, a Vaddisznő tényleg képes sok együgyűséget mondani. De minden nehézség ellenére, erős érzékiségük összetartja őket. Csakhogy olykor - olykor félre lépnek és ha kitudódik, kész veszedelem! A Kígyó persze azt hiszi hamarosan felfalhatja párját, ám a Vaddisznó, aki a Majomhoz és a Tigrishez hasonlóan képes ellenállni a Kígyónak, hirtelen haragjában kiszabadul szorításából, s a Kígyót nagy meglepetés érheti, még akkor is, ha a Vddisznó sem szabadul épp bőrrel a viadalból. Kapcsolatuk, mégis végleges és virágzó lehet.