A Kutya kapcsolata a kínai horoszkóp többi jegyével

Kutya - Patkány

Fokozatosan jól alakuló párkapcsolat. Barátság, megértés fűzi össze őket. A öreg napjai biztonságáért aggódó Patkány, önmagából kiindulva, megérti a Kutya mélységes nyugtalanságát, aki folyton éberen őrzi felségterületét. A hűséges Kutya pedig nem veszi zokon partnere titkolózási mániáját. Nincsenek nézeteltéréseik, békés viszonyukat nem zavarja a köztük levő kevéske eltérés, inkább együtt örülnek, mikor felfedezik egymásban a közös vonásokat, a rejtélyek utáni vágyat, a családi béke és a gyermekeik szeretetét, az éjszakai kalandozások utáni vágyat, s annak, hogy mindketten megválogatják barátaikat. A mindkettőjük védelmére, a nehézségek megoldására alkalmas Patkány méltányolja a Kutya hűséges természetét. Mind érzelmi, mind üzleti szempontból ősszeillő pár.

Kutya - Bivaly

Zavarmentes, a kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat. A türelmes Bivaly csodálja a Kutya értelmét, a hűséges Kutya pedig a Bika stabilitását. Tartós kapcsolat lehet, még akkor is ha a folyton szorongások gyötörte Kutya, élve a Bivaly toleranciájával, olyakor kicsapongásban, élvezetekben vezeti le félelmeit. Érzelmi téren viszont szenved, mivel a Bivaly - partner tartózkodó modorát hidegségnek véli. Jó kapcsolat lehet Kutya és Bivaly között szakmai téren, mivel a folyton szorongó, túl aktív Kutya főnök mellé jól illik a csöndes, visszafogott Bivaly, aki megnyugtatja.

Kutya - Tigris

Eredeti páros. Két idealista találkozása szerencsés viszonyt eredményez. A túlságosan aggodalmaskodó, szeretetre vágyó Kutya elvárja partnerétől a kényeztetést, ám a Tigris nem épp bókoló fajta. Ám ha észre veszik, hogy valaki bajban van, azonnal közösen indulnak segítségére. A heves Tigris mellett jól jön az óvatos Kutya, aki sosem kezdeményez meggondolatlanul. Boldog páros lehet, de nem hétköznapi emberek, közös eszményekre, nemes célokra van szükségük, hogy boldogok legyenek. Szakmai téren jó ha közös anyagi vagy szellemi cél vezérli őket, mely leköti figyelmüket s így érvényesíthetik találékonyságukat. A közös sikerek elmélyítik kapcsolatukat.

Kutya - Macska

Virágzó párkapcsolat. A Kutya - Macska viszony örök ellenségként él a köztudatban, holott mind asztológiai, mind pszichológiai szempontból sok a közös vonásuk. Mindketten becsületesek, biztonságra törekvők és végtelenül ragaszkodnak a javaikhoz. Kutya és Macska kölcsönösen megérti, bátorítja egymást, együtt nagy dolgokra képesek, sikeresek. Viszonyuk boldog és tartós lehet. Hacsak nem fenyegeti őket valamely külső probléma, mert akkor a Kutya, hősiesen leküzdve szorongását, azonnal a köz segítségére siet, míg a Macska hosszasan töpreng, fontoskodik, vele tartson - e? De általában szerencsések, s ha nem keverednek válságos társadalmi helyzetbe, a Kutya megelégszik, hogy humanitárius ügyekkel foglalkozzék, a zűrzavart kerülő Macska nyugodtan várhat rá a rendezett otthonukban.

Kutya - Sárkány

Nehezen illenek egymáshoz. Kutya és Sárkány a legapróbb dolgokban sem képesek egyet érteni, folyton vitatkoznak. A kínai asztrológia szerint, a magába zárkózó de tisztánlátó Kutyát nem kápráztatja el a tündőklő, nagyon is kitárulkozó Sárkány, hiszen képes meglátni azt, ami e a csillogó felszín alatt van. Szerencséjére, mondható, mert az igényes Sárkány iránti szerelme csak szenvedéssel járna: a türelmetlen Sárkány nem érti meg a Kutya szorongásait, nem képes megadni neki azt a gyengédséget, melyre szüksége lenne. A Sárkány még a Kutya kedvéért sem képes felesleges elmélkedésbe merülni, csakhogy partnere kedvében járjon, így maga is szenved. Ha a Kutya, a harmónia érdekében, megpróbálná megfosztani a Sárkányt sajátos értékeitől, csak fokozódna szorongása, mert a Sárkányt nem tudja senki megfosztani ragyogásától. Amennyiben viszont akad közös céljuk, boldogulhatnak együtt.

Kutya - Kígyó

Viharmentes, de nem túl derűs viszony. A Kutya általában kedveli a Kígyót, bár nincs szándékában szerelmével megfojtani partnerét. Mégis, összetartanak. A Kutya oly nagyra becsüli a Kígyó okosságát, mély érzéseit, hogy képes elnézni önző, karrierista jellemét. A Kutya már - már eszményíti a Kígyót, hisz értelmessége biztonságot ad neki. A Kígyó meg a becsületességet csodálja a Kutyában, még ha nem utánozza is. Csakhogy hosszú távon nem tűri a bálványozást, a szerelemben jobban értékeli, ha akadályokat kell legyőznie, így nem csoda, ha elkúszik a maga tekervényes útjain. Persze, van annyira okos, hogy előbb alaposan beszorongassa Kutya - partnerét a háztartás, a munka tennivalóival. A hűséges Kutya azonban nem veszi zokon, sőt örül, legalábbis amíg a Kígyó rendszeresen hazajár, s mellé tekeredik. Közösen vigyáznak kapcsolatukra, a Kutya szerelemből, a Kígyó gyengédségből, s mindvégig együtt maradnak.

Kutya - Ló

Igen jó viszony. E két jegy külcsönösen kiegészítzi egymást. A ló önző és lelkes, a Kutya nagyvonalú és szkeptikus, de nem kételkedők, egyik sem uralkodó típus, nem bírálgatják egymást feleslegesen. A zabolátlan Ló nagyra becsüli a Kutya hűségét, bár ő olykor elkövet valamely bődületes hibát. Csak ne tudódjon ki, hogy megzavarja az érzékeny Kutyát, aki nagyon szenvedne. Ám ha mindketten zavartalanul élik a maguk életét, megtalálják a saját foglalatosságaikat, együttélésük sikeres lehet. Amíg az altruista Kutyát, aki mindig szívesen segít másokon, lefoglalják humanitátius tevékenységei, az önző Ló zavartalanul törődhet önmagával, így mindketten elégedettek egymással. Együtt sikeresek lehetnek.

Kutya - Kecske

Egyhangú, de nem rossz kapcsolat. Két pesszimista találkozása. A folyton aggódó, filozófálgató Kecske és a mélységes nyugtalanságoktól gyötört, mindig szorongó Kutya egyformán rászorulnak a szeretetre, a nyugtatgatásra, a hűségre, s bár nem mondják ki, mindkettő a maga módján éli meg szorongásait. A hűséges és komoly, felelősségteljes Kutya nem érti a fantáziadús Kecske tréfáit, mókás kitöréseit ízléstelenségként fogadja. Érzelmileg kölcsönösen táplálják egymás szorongásait, de igaz szerelem esetén, idővel javulhat viszonyuk. Szellemi síkon is biztos akad közös céljuk.

Kutya - Majom

Két kritikus alkat, kölcsönösen bírálják egymást és a világot. Embertársaiktól nem sok jóra számítanak, így nem csoda, ha cinizmussal, iróniával védekeznek. A mélységesen idealista Kutya nem tűri, hogy bármiben is szégyen érje, amit a mókázó Majom nehezen ért meg. Szülő - gyermek, illetve baráti viszony elképzelhető Majom ás Kutya között, ám az érzelmekben kevésbé. A komoly Kutya csalódott a szerinte ingatag Majom mellett, bár gondtalanságát, felelőtlenségét irigyli. De panaszkodni nem mer, inkább szótlanul tűri. A vidám, kedves, társaságkedvelő Majom pedig hamar ráún e kapcsolatra, s mivel képtelen magára vállalni még a Kutya szorongásait is, inkább megszökik tőle. Szakmailag azonban sikeresen együttműködhetnek, jó barátokká is válhatnak.

Kutya - Kakas

A Kutya és a Kakas nemigen érti egymást. Érzelmileg sem vonzódnak egymáshoz. Barátokká válhatnak, de lelki kapcsolat nemigen alakul ki közöttük. A Kakas mindig nyíltan kimondja amit gondol, megnevetteti társait, bírál vagy dícsér, akár egyszerűen csak azért, hogy beszéljen, s nem veszi észre, hogy harsány modorával olykor megbántja környezetét. A mindig tudatosan cselekvő, de szorongó Kutyát zavarja, sőt sérti a folyton "kukorékoló" Kakas felületessége, gondtalansága. Érzelmileg csak szenvednek egymás mellett. Ám ha a Kakas kicsit alább hagyna gúnyolódásával, a Kutya meg enyhítené erkölcsisége szigorát, kiegyezhetnének. Kölcsönösen segítve egymást, akár tartós is lehetne kapcsolatuk.

Kutya - Kutya

Jó barátok, hisz a hasonlót hasonló gyógyítja. Mindketten családszeretők, a gyermekek védelmezői, akik jól érzik magukat az otthon védfalai között. Látszólagos fesztelensége ellenére, mindkettő nagyon is függ egymástól, mindkettő nehezen tűri a másik távollétét, s szenved a másik akaratlanul kiejtett, meggondolatlan szavától is. De mivel azonosak az igényeik, az elvárásaik, jól megegyeznek. Különösen, ha békés, nyugodt világban élhetnek, hisz folytonos szorongásuk miatt még békeidőben is találnak okot az aggodalomra: a gyermek egészsége, a társ hosszúnak vélt elmaradása valamely komplikált közügy vagy hőstett miatt. Szerencsésebb a helyzet, ha a párosban az asszony a domináns, aki kevésbé aggódik a férj miatt, sőt, képes őt támogatni is. Környezetük ugyan nem észleli a Kutya - Kutya páros folytonos izgalmát, de nekik nem könnyű átélni!

Kutya - Vaddisznó

Feltűnően megértik, mert könnyen elviselik egymást. Mindkettő becsületes, megértő, nagyvonalú és külcsönösen becsülik egymásban e szép erényeket. A Vaddisznó képes megadni a pesszimista Kutyának azt a cseppnyi optimizmust, melyre feltétlenül szüksége van ahhoz, hogy vidámabban vegye az életet. A Kutya a Vaddisznó mellett érezheti magát a legbiztonságosabban. Az ügyetlen és naív Vaddisznónak pedig a Kutya gyanakvása, aggodalmaskodása lehet hasznára, aki fékezi törtetését. Számukra az a fontos, hogy megértésben, békében éljenek, a többi magától megoldódhat. A boldog, békés családi élet pedig meghozza gyümölcsét üzleti téren is, pláne, ha a Kutya elfogadja a Vaddisznó hasznos tanácsait.