A Ló kapcsolata a kínai horoszkóp többi jegyével

Ló - Patkány

A Ló és Patkány nem ért szót egymással. A kínai asztrológia azt tanácsolja, hogy érzelmileg kerüljék egymást. S ez így is lesz, mert fizikailag sem vonzódnak egymáshoz. Egyformán önzők, szenvedélyesek, olyannyira, hogy őrültségekre is képesek. Szenvedélyességben a Patkány a józanabb, hisz bármennyire érzéki, némileg megőrzi tisztánlátását, s nem lép át bizonyos határokat. A Ló azonban nem ismer akadályt, épp az a vágya, hogy szenvedélyesen átlépjen minden korlátot, majd gyönyörrel élvezze sikerét. Patkány társa, kritikusan figyelve túlkapásait, felszínesnek tartja a Lovat, aki viszont rosszindulattal vádolja. Eltérő temperamentumuk folytán mindig ellenkeznek.

Ló - Bivaly

Két önző jegy, viszonyuk eléggé zavaros. A folyton száguldásra vágyó Ló nem érti a Bivaly egyhelyben maradását. És nem is igyekszenek megérteni egymást, ritkán találkoznak. Ha mégis, a Bivaly kitartásának köszönhető, de szerelmük aligha lesz tartós. A Ló, bár önző, szenvedélyes és szentimentális, fontos neki, hogy szeressék s ezt gyakorta be is bizonyítsa neki a partnere. A Bivaly viszont nem szokott érzelmeiről áradozni, így hamar lehűti a romantikus Lovat. A Ló szereti a társaságot, a Bivaly épp kerüli, a nyugalmat szereti. Jobb esetben a horoszkóp szerinti helyzetük, a világelemek egetleges együttállása hozhat viszonyukba némi harmóniát. Szakmailag viszont jó pár.

Ló - Tigris

A kínai horoszkóp szerint a Tigris a Ló ideális társa, jnagyon ó párkapcsolat. Nagyszerűen megértik egymást, közösen könnyen legyőznek minden akadályt. Összhangjuk tökéletes, lelkesedésük csodálatra méltó. Együtt nem ismernek lehetetlent. Ám ha a Tigris felismeri a Ló önzését, aki csak a saját célját tartja szem előtt, a maga igazát a leghelyesebbnek, a vég előre látható. A Ló, még ha tekintettel van is másokra, mindent csakis a saját érdekében tesz. Szerencsére a Tigris mindig túl elfoglalt, nemigen van ideje eltűnődni a Ló magatartásán. Ha mégis vitára kerülne sor, az erőszakos Ló elfogult marad saját hibáival szemben s nem épp jóhiszemű a sokkal nyitottab, szabadabb hősiesen harcoló Tigrissel szemben. Konfliktusuk kész tragédia.

Ló - Macska

Ló és Macska között jó viszony jöhet létre. Különösen, ha a Macska annyira szerelmes, hogy képes alkalmazkodni. A szerényen meghúzódó Macska csodálja az érzelmes és romantikus Lovat. A magabiztos Lóvat a bőbeszédűsége, lelkesedése, szenvedélyessége ellenállhatatlanná teszi, valósággal elbűvöli a Macskát. Ha netán elveszti lendületét, az életkedvét, a Macska képes őt megvígasztalni. Mindenként hasznos kapcsolat. Mégis, a nagy szabadságtól megrészegült Ló olykor szívesen elvágtat a Macska örökös jótanácsai elől.

Ló - Sárkány

Kölcsönösen tisztelik egymást, de nemigen férnek meg együtt. Mindkettő ambiciózus, tettre kész. Gyakran épp tevékenységük révén találkoznak össze. Közös cél érdekében képesek összefögni, kiválóan megértik egymást. A mindennapokban viszont nehezebben. A Sárkánynak szüksége van a csodálatra, dédelgetésre, arra, hogy éreztessék vele fontosságát. Az önző Lovat viszont nem igen érdeklik partnere leki problémái. Ilyenkor a Sárkány mindent elkövet "tüzet okád", csakhogy a Ló észre vegye. Ám előfordulhat, hogy a zabolátlan Ló erre úgy elnyargal, hogy sosem tér vissza. Szerencsésebb a helyzet, ha a párosban a férfi az öntelt és tündöklő Sárkány, aki ismét megcsillantja magát partnere előtt, még mielőtt a Ló - asszony elvágtatna.

Ló - Kígyó

Alapjában véve pozitív párkapcsolat. Szakmai szinten jó az együttműködésük, de szerelmesekként nem fogadják el egymást. Szerelmük kezdetén, amikor a Lovat még elvakítja a szenvedély, a Kígyó képes elbűvölni őt, sőt, még hűséges maradni is hozzá. Már amennyiben nem vesz tudomást arról, hogy a folyton szemlélődő Kígyó mindenütt ott van. A sokat elmélkedő Kígyót nem sokat zavarja ha a szabadságszerető Ló olykor észre sem veszi őt, mindig talál magának elfoglaltágot, sőt, a Ló kedélyhullámzásait is képes szórakoztató látványosságként venni. Csakhogy eljöhet a pillanat, hogy belefárad tűrni a Ló önzését, s másutt keres vigaszt. S jól teszi, mitsem, hogy lenyelné a Lovat.

Ló - Ló

Nagyon szenvedélyes, látványos viszony. Két Ló együttese mindig izgalommal teli. Őrült vonzalmukat az esetleges gondok, a legyőzendő akadályok csak fokozzák. Eéveken át elvakultan szeretik egymást. Ám ha egyszer valamelyikük észreveszi a másikban a gyarlóságokat, melyeket magában nem hajlandó meglátni, felborul a harmóniájuk. Persze, megváltozni egyik sem hajlandó. A Ló képtelen józan ésszel szeretni, számára a szerelem egyenlő a meggondolatlansággal, az esztelenséggel. Ha mégis együtt maradnak, mondjuk a közös gyermekek miatt, mással fogják kielégíteni szellemi - érzelmi szükségleteiket.

Ló - Kecske

Mozgalmas, eseménydús kapcsolat. A folyton váratlan meglepetésekben gazdag, folyamatos szerelemben égő párkapcsolatra vágyó Ló meg is kapja ezt a Kecskétől. A bármily rutint megvető Ló állandó készenléti állapota ugyan nem nyújt biztonságot a Kecskének, ám elszórakoztatjy, így nem érzi mellette becsapottnak magát. Amíg biztos lehet abban, hogy a Ló visszatér hozzá, a Kecske boldogan szabadjára engedi őt. Ha a Kecske, szerencséjére, vagyonnal rendelkezik, netán örököl annyit, hogy anyagilag biztonságban legyen, tartós lehet viszonyuk, hisz a Ló nem küzd mások jólétéért.

Ló - Majom

Ritka páros, a két szilárd egyéniség nehezen érti egymást. Még ismeretlenekként sem vonják egymásra a figyelmet. A Ló viharosan éli meg érzelmeit, végtelenül szenvedélyes, a bölcs és józan Majom, visszakozóbb, tisztában van az érzelmek kockázatával, nem hisz a testi szerelem tartósságában. Viszont, a Ló nyílt természete növeli a Majom biztonságtudatát, még akkor is, ha naivitásnak, elvakultságnak véli a Ló őszinteségét. A Ló meg képtelen elviselni a Majom józanságát, éleselméjűségét, amiért érzéketlenséggel vádolja. Kölcsönösen bizalmatlanok.

Ló - Kakas

Nem épp eszményi pár. Mindketten érvényesülni akarnak, elismerésre várnak. Sokat adnak a külsőre, érzékenyen reagálnak mások véleményére, mindketten gyanakvók. A Ló - Kakas párosban mindkettő igyekszik előre törni, a másik rovására. Mindez egyformán szorongást okoz nekik, mégis képtelenek legyőzni versengő hajlamukat. A Ló szenved, ha a Kakas másutt ágáll, de nem elég bölcs, sem elég türelmes, hogy hagyja nyugodtan "kukorékolni". A párbeszédre szomjas Kakas is elégedetlen, hisz neki többet érne a vitatkozás, mint a Ló türelmetlen igazat adása.

Ló - Kutya

Jó viszony, bár nem egyszerű. Az önző és lelkes Ló meg a nagyvonalú és szekptikus Kutya jól kijön egymással, nem kételkedők, nem akar egyik sem uralkodni a másik felett és nem is bírálgatják egymást feleslegesen, legfeljebb ha a zabolátlan Ló valami bődületes hibát követ el. Mindegyik éli a maga életét, megtalálja a maga örömeit anélkül, hogy a másikat zavarná. Mivel a Kutyát mindig lefoglalja a jótékonykodás, az, hogy másokon segítsen, a Ló nyugodtan foglalkozhat önmagával, s így elégedettek lehetnek egymással. Különösen, hogy a Ló nagyra becsüli a Kutya hűségét.

Ló - Vaddisznó

Sok közös vonásuk van. Mindketten becsületesek, a könnyű és kellemes élet hívei, akik szeretik habzsolni az élvezeteket. Az önző Ló szívesen hasznot húzna a Vaddisznó jóindulatából, ám az képes védekezni és bölcsen elnézi partnere ilyenszerű próbálkozásait. Az érzéki szerelem rabjaiként aVaddisznő élénk képzelőereje vonzza és egyben taszítja is a szenvedélyes Lovat. Ám eljöhet az idő, hogy a Ló sorozatos vágtái helyett a Vaddisznó magányos kószálásokra vágyik. A szerelmes Ló viszont elvárja, hogy szerelme teljes egészében neki szentelje magát és minden idejét s mivel ezt a Vaddisznótól nem kapja meg, kielégületlenségében elvágtat, s még féltékeny is annak szabadságvágyára. De még mielőtt rászokna kicsapongásaira, elfárad és visszatér az önállóság és függőség különös keverékével bíró Vaddisznóhoz.