Majom

A Majom szülött egyaránt Yin és Yang-típus. Küllemében ez gyakran testes, közepes termetet, erős izomzatot jelent. Arca kerek és komoly. Fizikai ellenállóképessége kitűnő, jó egészségnek örvend.

Látszólag nyugodt, elmélkedő fajta, aki folyton önmagával van elfoglalva, lelkileg mégis ingadozó, viselkedése a környezetétől függ. Önbizalma jó, mégis fél a kudarctól. Optimista, társaságkedvelő, szívélyes. Tevékeny életet élő, vállalkozásaiban gyakorlatias és hatékony ember.

A Majom eleme a Fém. A világegyetemre ható öt fő erő, a születés órájától függően, a kínai zodiákus minden egyes jegyében másként színezi a szülött típusait. A Majomhoz tartozó Fém elem, akár a mindent széthasító éles kard, az akadályok, megszokások legyőzését, szigort és éleslátást hoz a szülött életébe.

Majom

A Majom a keleti szél szimbóluma, mely hirtelen jön, pörög s egy szökkenéssel elillan. A Majom az intelligens, kettős természetű bűvész, az ösztönös erőket felszabadító és uraló mágus. A valós élet buktatói között kedvére kószál a maga irracionális világában. A hagyomány szerint a Majom több ezer évig él. Nyolcszázas éveiig nem mindig épp jóindulatú, de aztán javul a természete, mígnem bűbájos, segítőkész aggastyánná válik. A kínai hitvilágban Szun-Vu-Kung, a Majonkirály, a Nyugat Királynője kertjéből ellopott barabcnak köszönheti halhatatlanságát (hosszú életét). Hatalmas erejét sosem a maga javára, a saját dícsősége emelésére fordítja, hanem Ura és Istene szolgálatába állítja.

Kína keleti határvidékén tudnak egy szikláról, ami a világ kezdete óta a nap- és holdsugarak találkozási helye. Egy nap ez a szikla megduzzadt, kettévált s egy kőtojást hozott a világra. Egy nagy vihar alkalmával e kőtojás megrepedt s egy kőmajom lépett ki belőle, mely mind az öt érzékszervvel bírt. Hosszas fáradalmak után sikerült a föld négy égtájára eljutnia, közben a fák gyümölcsével és a hegyi patakok vizével élt. Később felköltözött a hegyekbe, de az éjszakát az enyhe lejtőkön töltötte, ahol más majmokkal, a gibbonokkal is találkozhatott. Valamelyik nyári napon, egy fenyőerdőben, ahová a gibbonok is követték, bővizű hegyi patakra bukkant. Elhatározták, megkeresik a forrását, de előbb megmártoznak a patak vizében. A kőmajom elsőnek merült a zuhatagba s a gibbonok elhatározták, aki elsőként fedezi fel annak forrását, azt királyuknak választják.

A kőmajom ugrás közben behunyta a szemét s mikor kinyitotta, hirtelen eltűnt a zuhatag s helyette ott állt egy hatalmas épület, homlokzatán a felirattal: Ez a virágok és gyümölcsök hegye, a boldogság és az égi barlang földje. Erre a kőmajom visszasietett a felszínre, hogy elmondja, mit látott. A hír hallatán a majmok örömükben táncra perdültek, a kőmajom pedig megmondta nekik, hogy ezután mindannyian abban a palotában fognak élni, az lesz menedékük a tűző nap és az eső elöl. A majmok pedig sorra beugrottak a vízbe, hogy birtokukba vegyék a boldogság palotáját, a kőmajmot pedig kikiáltották királyukká, s ettől kezdve Tökéletes Majonkirály néven tisztelték. A király mégsem volt boldog, mert félt a megöregedéstől, a haláltól. Ezért elhatározta, hogy megkeresi a halhatatlanságot. Hosszas kutatása során a föld mélyén, a levegőben, a szelek szárnyán, teste megváltozott: emberivé lett. - A keleti életbölcselet értelmében, ez azt jelenti, hogy hiába a hatalom meg az értelmesség, a bátorság, hírnév és vagyon, ha nem fogjuk fel az élet és a halál misztériumát.

A Majom életútja

A kínai hagyomány szerint, mint minden szülöttnek, a Majomnak az élete is négy korszakra oszlik. Gyermekkora boldog, gondtalan mert intelligens, szorgalmas és könnyen alkalmazkodó. Ifjúkora, érzelmi élete kuszáltsága miatt, már bizonytalanabb, folyton változásokkal, izgalmakkal teli. Felnőttkorára sikeres lesz, nyugodt éveket élhet, de időskorára előfordulhat, hogy távol övéitől egyedül marad, magányossá válik.

A Majom kedvenc tartózkodási helye ott van, ahol intenzíven élhet s nem unatkozik. A Majom színe a lila. A Majom kedvenc növényei a szantálfa és a cédrus. Valamint a bodza virága. A Majom drágakövei: ametiszt, topáz, márvány.

A Majom legfőbb jellemvonásai

Nagyon eredeti, másoktól sok mindenben nagyon különböző egyéniség. Éles elméjű, sokoldalú, talpra esett és ékesszóló, de ideges, ingatag, sajátos felsőbbrendű érzésében nagyon kritikus. E látszat ellenére, a hatalmát a lehető legtermészetesebb módon, értelmi képességei révén gyakorolja és környezete szívesen aláveti magát bölcs döntéseinek. Mindent könnyedén, zavarba ejtő ügyességgel old meg. Végtelen fantáziájának köszönhetően olykor irracionális módon viselkedik, vezetőként mégis vasmarokkal irányítja beosztottjait. A munkában sokoldalú tehetség, mindenhez ért, kitartó, ambíciózus, így sok lehetősége adódik az érvényesülésre. Nincs semmi ami számára ne lenne megfelelő, hisz mindenben ő lehet a legjobb. Ügyessége és képességei alapján gazdag emberré válhat, de igen költekező, nem vigyáz a pénzére. Különösen akkor szerencsés, ha nyáron születik.

A Majom a földi élethez legjobban alakalmazkodó, folyton mozgó, beszédes alkat, aki mindig könnyedén, világosan és meggyőzően fejezi ki magát. Fiatalos, friss, lelkes és lovagias természetű ember, aki mindig mások gondjaival törődik. Kíváncsi mindenre, tudásvágya kifogyhatatlan, sok mindennel foglalkozik, gyors felfogású és jó a memóriája is, amiért gyakran igazságtalanok vele, felületesnek tartják. De a Majom nem függ mások véleményétől. S épp ez a tragédiája. A felsőbbrendűség-érzete, kritikai szelleme, spontán ítélkezései, csípős megjegyzései miatt gyakran nem értik meg, szemrehányásokkal illetik. Látszatra könnyen túlteszi magát a sérelmeken, művészi piruettel könnyen kivágja magát, öniróniája figyelemre méltó. Ám mindez csak álarc. Ha betelik a pohár a Majom mélységesen szenved kirekesztettsége miatt, pesszimista és szekptikus lesz. Persze, ezt magatartása nem árulja el!

Szívesen fogadja a csodálatot, az elnéző szeretetet, megértést, de igazi arcát, természetét sosem fedi fel. Olykor maga is fájlalja józanságát, de értelme mindig féken tartja indulatait, mintha agyában állandóan az aggastyán bölcsessége és a gyermek csintalan lelkesedése folytatna párbeszédet, s szerencsére, ez mindig elűzi pesszimizmusát. A Majom szülöttre jellemző foglalkozások: kiváló alkalmazkodó készsége alapján lehet jó diplomata, élelmes politikus, szóvívő. Kiváló megfigyelő, elragadó társalgó, érdekes narrátor. Birodalma a szó világa: jó előadóművész vagy nagy író lehet.

A Majom kapcsolata a többi jeggyel

A Majom által uralt évek

1908 február 2 - 1909 január 21
1920 február 20 - 1921 február 7
1932 február 6. -1933 január 25
1944 január 25 - 1945 február 12
1956 február 12 - 1957 január 30
1968 január 29 - 1969 február 16
1980 február 16 - 1981 február 4
1992 február 4 - 1993 január 22
2004 január 22 - 2005 február 8
2016 február 8 - 2017 január 27
2028 január 26 - 2029 február 12
2040 február 12 - 2041 január 31