A Majom kapcsolata a kínai horoszkóp többi jegyével

Majom - Patkány

A kínai horoszkóp azt tanácsolná, hogy kerüljék egymást, dehát mindketten szeretik a kihívásokat, a bonyodalmakat. Ha mindketten képesek engedni, akár boldogok is lehetnek együtt. A Majom - Patkány kettős jól elszórakozhat egymással, cinkostársakként is megfelelnek, csakhogy folyton versengenek, egyik mindig túl akar járni a másik eszén. A Majmot pedig nehéz becsapni. Baráti vagy üzlettársi viszonyuk nagyon labilis. Érzelmi életben meg a józan Majom képtelen követni a Patkány szenvedélyességét. Gyengédsége sem ér fel annak elvárásaival, bár eleinte elbűvöli, hamar hűvős és nemtörődömmé válik, veszélyeztetve társa lelki egyensúlyát is.

Majom - Bivaly

Vérmérsékletük eléggő különböző, mégis mind házasságban, mind az üzleti életben jó viszony lehet. A nyugodt Bivalyt szinte elképeszti a Majom folytonos élénksége, s már - már sajátos bizalmatlanságáról is megfeledkezve csodálja eredetiségét. A józan Majom pedig a Bivaly természetes kiegyensúlyozottságát értékeli. A környezetétől függő hangulatú Majom, a nyugodt Bivaly mellett biztonságban érzi magát. A kínai horoszklóp szerint egyik sem szentimentális, a szerelem egyik életében sem foglal el fő helyet, így féltékenységi jelenetek, felesleges faggatások nélkül telhetnek napjaik. Az üzleti életben szövetségesek lehetnek, ám nehézségben nem várhatnak segítséget egymstól.

Majom - Tigris

Kölcsönös gyanakvás mérgezi viszonyukat. Első pillanatra vonzódnak egymáshoz, de ellentétük kibékíthetetlen. A Majom szeretetével és a Tigris toleranciájával mégis lehetséges együttélésük. Kalandvágyó természete ellenére a Tigris rugalmasabb, alkalmazkodóbb a Majomnál. Tiszteletben tartja szabadságvágyát, de szereti a világos helyzetet. A Majom, még ha szerelmes is partnerébe, tetszésvágyása titkos kísérletezésekre készteti, hogy megbizonyosodjék saját vonzerejéről s a Tigris mellett ezt megteheti, csakhogy szókimondásával olykor megsérti a hozzá legközelebb állók érzékenységét, így a Tigrisét is. És bármennyire csodálná, ezt már a Tigris sem tűrheti. Ha felbőszül, a legváratlanabb pillanatban "szétmarcangolja" a Majmot.

Majom - Macska

A fondorlatos Majom mellett jól jön az ügyeit diszkréten intéző és megértő Macska. Ravaszságban ugyan ő sem marad alul, képes bonyolult helyzetekből is kivágni magát, de az értelmes és leleményes Majom tanácsai mellett egyszerre több ügyet is meg tud oldani. Majom és Macska annyira érdeklődnek egymás iránt, hogy másra nincs is szükségük. A nagy család, több gyermek nem nekik való. Ez a páros olyan egyedi légkört teremt maga körül, melyről legtöbben csak álmodnak. Üzletileg viszont nem épp ideális kapcsolat: az előírásokhoz ragaszkodó Macska nem tűri a Majom pontatlanságait s bár lelke mélyén irigyli könnyedségét, folyton csak bírálja. A Majom pedig csak gúnyolódik a felháborodásán.

Majom - Sárkány

Jó párkapcsolat, szeretik egymást. Társaságban mindig felismerhető a bölcs Sárkány - Majom páros. Valójában nem szokásuk elmélyülni a dolgokban, de képesek jókat fecsegni, mindent tudnak. Azonos társadalmi helyzetről indulva, házasság esetén együtt jutnak a csúcsok felé. A Majomban minden megvan, amivel a Sárkányt meghódíthatja, sőt megtarthatja szerelmét. Mivel a leglelkesebb bókok után is képes idejében elhallgatni, s elbűvölőn figyelni a folyton ragyogni vágyó Sárkányt, kapcsolatuk tartós lehet. A mindig lelkes Majom érdekmentessége, álomszerűsége és önzetlensége rabul ejti a Sárkányt. Sosem versengenek egymással, inkább kölcsönösen emelik egymás értékét, önbizalmát, mely önzetlenséggel elbűvölik környezetüket. Az irigy megjegyzéseket meg se hallják.

Majom - Kígyó

Nagyon különbözők, sokat veszekednek. Valamely közös magasztos cél érdekében azonban képesek összefogni. Mégpedig olyan magas szinten, ahol már nem számít a különböző temperamentum. Szellemileg tökéletesen megértik egymást. A kínai zodiákus szerint szellemi viszonylatban a Kígyó - Majom páros a legtehetségesebb. A munkában ötletekben gazdag, tevékeny páros. Éles eszűek, mindenhez tudnak alkalmazkodni. A Majom ügyesebbnek tűnik, pedig a Kígyó az. Kiegészítik egymást. Érzelmileg viszont nem a legjobb viszony. A hagyomány szerint, a Majom képes ellenállni a Kígyó csábításának. Az meg csak csodálkozik e kivételes helyzeten és inkább könnyebb prédát keres. Tartós hűség hiányában, inkább legyenek jó barátok!

Majom - Ló

A szenvedélyes, viharos életű Ló meg a bölcs és józan Majom nehezen érti meg egymást. Ritkán alkotnak párt. A Ló nyílt természete serkenti a Majom biztonságtudatát, de mégis tisztában marad az érzelmek kockázatával, nem hisz a testi szerelem tartósságában, sőt naivitásnak, elvakultságnak véli a Ló nyíltságát. A folyton szerelemről álmodó Ló meg képtelen elviselni a Majom józanságát, éleselméjűségét, amiért érzéketlenséggel vádolja. Kölcsönösen bizalmatlanok, kételkednek egymás értékeiben. Általában még küllemre sem figyelnek fel egymásra, így aligha keverednek szerelembe.

Majom - Kecske

Sosem unatkozó páros. Mindkettő fantáziadús, így viszonyuk szórakoztató, vidám, mellyel felélénkítik könynyezetüket is. Újabb és újabb mókáikkal mindenkit meghódítanak. Szakmai szempontból is jó a kapcsolatuk. Barátság, cimboraság szempontjából is egymás kedvére valók. Az érzelmi életben már nem ennyire egyértelmű köztük a harmónia. A Majom még a szentimentális Kecske kedvéért sem mond le józanságáról: bármennyire jóidulatú is, képtelen a széptevésre. De jól ismerik egymás észjárását, így megértik egymást s hosszú viszonyra számíthatnak.

Majom - Majom

Jól megértik egymást, kiválló párkapcsolat. A két Majom kölcsönösen bátorítja egymást, így sikeres lehet viszonyuk. Az asztrológusok ugyan nemigen dícsérik a két azonos jegyben születettek párosát. Bár érdekes és gondmentes, aligha lehet fejlődőképes viszony. Ez a Majom - Majom párosra is érvényes: e jegy szülötte sokkal józanabb, mitsem hogy rivalizáljon saját tükörképével. Inkább kihasználják e sajátos helyzetet, hogy még hatékonyabbá, még értelmesebbekké válva érvényesüljenek. Együtt bolondoznak, együtt csillognak a társaságban és egymás előtt. Csakhogy a szerelmet mulandónak tartják, így jó ha van valamiféle közös céljük, azonos anyagi érdekük, hogy majd abban bátorítsák egymást. Erzelmileg nincs szándékukban kisajátítani a másikat, így tartós együttélésre számíthatnak.

Majom - Kakas

Látszólag megfelelő páros. Mindkettő társaságkedvelő, csak folyton civakodnak. Az őszinte és becsületes Kakas csodálja a Majmot, de távolságtartó, mert tudja, közeledése csak konfliktushoz vezet. A gyanakvó és ravasz Majom, eredendő felsőbbrendűség - érzetében kissé lenézi a Kakast, folyton bírálgatja, felületesnek, naívnak tartja. A Kakas pedig, bár eleinte csodálja partnere látványos bravúrjait, végül is rájön, az legalább annyira felületes, mint ő. Mindketten a látszat alapján ítélkeznek, így hajlamosak a másik szemében meglátni a szálkát is, míg a magukéban a gerendát sem, ahogy a mondás tartja. Folyton versengnek egymással, holott jobb lenne, ha elfogadnák egymást olyannak, amilyenek, és nem akarnák megváltoztatni a másikat. Ezzel együtt, szép párt alkotnak.

Majom - Kutya

Megbízhatatlan párkapcsolat. Két kritikus alkat. Embertársaiktól nem számítanak sokra, irányukban nincsenek illúzióik, így nem csoda, ha iróniával védekeznek tőlük. Ezzel együtt, a Kutya mélységesen idealista, aki inkább meghalna, mitsem, hogy szégyen érje, amit a Majom nehezen ért meg. Szülő - gyermek, illetve baráti viszony elképzelhető Majom ás Kutya között, ám az érzelmekben már komplikáltabb. A túl komoly Kutya csalódott a kacér Majom mellett, irigyli társa gondtalanságát, felelőtlenségét, de nem meri kimondani, inkább elnézi. Az aggodalmaskodó Majom pedig hamar ráún e kapcsolatra, képtelen magára vállalni még társa szorongásait is, inkább megszökik tőle.

Majom - Vaddisznó

Nincsenek köztük különösebb nézeteltérések. Az asztrológusok szerint a Vaddisznó jegyében született az egyetlen, aki képes átlátni a Majom gyengeségein. Látva a Vaddisznó lojalitását és felsőbbrendűségét, a Majom elámul, hogy létezhet valaki, aki hisz az emberek jóságában és irgalmasságában, aki képes adni, anélkül, hogy cserébe kérne valamit. Ilyen nagylelkűséggel szemben a Majom fegyvertelen, sőt, a Vaddisznó mellett még saját magát is jobbnak véli. Az önzetlen Vaddisznó pedig elégedett, hisz tudja, látszólagos naívsága ellenére ő a leleményesebb, az utolsó szó csakis az övé lesz. Szakmai szempontból jól egyeznek.