A Patkány kapcsolata a kínai horoszkóp többi jegyével

Patkány - Patkány

Eléggé bonyodalmas viszony. Kezdetben elbűvöli őket, hogy saját tükörképükre találtak egymásban, ami felfokozza, sőt túlfűti egymás iránti szenvedélyüket. De mert ez nem bizonyul eléggé dinamikusnak, idővel ellaposul. Jó, ha a patkány társában felismeri a saját hibáit is, hogy kiküszöbölje. Ez esetben mind érzelmi, mind szakmaki téren jó lehet kapcsolatuk. Két Patkány között a barátság, mivel sok dologban cinkosok, igen törékeny, mely akár a hatóságokkal is szembe helyezheti őket.

Patkány - Bivaly

Jól megértik egymást. Elismerik és tisztelik egymás függetlenségét. A Bivaly hűséges és biztonságot nyújt a Patkánynak. Csakhogy a Patkány igen fecsegő és intim dolgai kifecsegésével megharagíthatja partnerét. A Bivalyt ugyanis nemcsak a szexualitás foglalkoztatja, szeret eltöprengeni, rendet teremteni gondolataiban és a házában. De megtalálják számításukat: a Patkány értelmessége és élénksége nélkülözhetetlen a Bivaly mindxennapjaiban.

Patkány - Tigris

Nem unalmas kapcsolat. A Patkányt mindig elbűvölik a veszélyhelyzetek, a Tigris pedig ezt hozza. Szenvedélyes viszonyuk mindkettőjüket kielégíti. Csakhogy a Tigrisben olykor feléled vadászszelleme és préda után szökik, a Patkány viszont nem érti, hogy ez csak játék, mellyen partnere önmagának akarja bizonyítani ellenállhatatlan voltát. Ha ritkítja kiruccanásait, apcsolatuk tartós lehet. Különösen, hogy a Tigris, bár realista és magabiztos, a mindennapi gondokkal szemben közönyös így derűsen gűnyolódik a kapzsi Patkányon, aki állandóan fél a holnaptól, de annál jobban örül, hogy az előrelátón minden szükségest bebiztosít neki. Tehát, jól kiegészítik egymást.

Patkány - Macska

Könnyen megbarátkoznak, mindketten a nyugalom, a béke hívei. Feszültség esetén a Macska fegyvertelen. Olykor a nyugtalan Patkány gyávának veszi az óvatos Macskát, keményen bírálja. Képtelen megérteni, hogy élhet a Macska úgy, hogy tőle, a Patkánytől függ a létbiztonsága. Érzelmi téren iskomoly erőfeszítések árán képesek együtt élni. Ha viszont tstvéri vagy baráti kapőcsolatban állnak, különbözőségükből sok tapasztalatot nyerhetnek.

Patkány - Sárkány

Igen jó, tartós kapcsolat lehet. A jószándékú Patkányt a Sárkány csillogása bámulatba ejti, fokozza elrgadtatását, valósággal csodálja. Bármennyire okos és tisztánlátó, a Patkány szenvedélyesen, már-már esztelenül ragaszkodik a Sárkányhoz, a legnagyobb őröltségre is képes, hogy magára vonja figyelmét. Csakhogy az nem mindig veszi észre, különösen, ha új szenvedélyre lobban. És mégis, a szerény és szeretetre méltó kis Patkány szerelme mindig gyógyírként hat rá. A Patkány a folyton tündöklő Sárkány helyett is megold minden nehézséget, s még boldog is, hogy társának ő nélkülözhetetlen. Mind a szerelemben, mind a barátságban vagy munkában pozitív kapcsolat.

Patkány - Kígyó

Nem unatkoznak együtt. Két nyugodt, ügyes jellem, ami leginkább az üzleti életben válhat hasznukra. Az aktív Patkány és a mozdulatlanság híveként ismert Kígyó kölcsönösen hatnak egymásra. A Patkány agresszivitását mindig semlegesíti a kígyó síma mosolya. A birtoklási vágy mindkettőre jellemző, ám a kígyónak sajátos felfogása van a hűségről. Ám ha a Patkány csalja meg őt, igencsk fojtogatja. Persze, az is kimutatja karmait. Mulatságos pár, akik jót szórakoznak együtt. Kiváló a humoruk. De nem szorulnak egymásra, hisz hasonló fegyverekkel képesek harcolni. Különös pár, együttélésük csak kölcsönös jóindulat alapján lehetséges. Barátként tisztelik egymást.

Patkány - Ló

Nem értenek szót egymással. Még a kínai asztrológia is azt tanácsolja, hogy e két jegy kerülje érzelmileg egymást. S ez nem is nehéz, hiszen fizikailag sem vonzódnak egymáshoz. Mindketten önzők és szenvedélyesek, akik őrültségekre is képesek. A Patkány szenvedélye a józanabb, aki bármennyire érzéki is, némileg megőrzi tisztánlátását, hogy ne lépjen át bizonyos határokat. A Ló viszont nem ismer mértéket, épp az a vágya, hogy szenvedélyesen átlépjen minden határt, és gyönyörrel élvezze sikerét. A Patkány kritikusan figyeli a Ló túlkapásait, felszínesnek tartja, az pedig rosszindulattal vádolja őt. Mindig ellentmondanak egymásnak, temperamentumuk kölönboző.

Patkány - Kecske

Nem szerencsés kapocsolat, de általában nem is keresik egymás társaságát. A természeténél fogva érdeklődő Patkány túl kritikus és józan ahhoz, hogy a gondtalan és fantáziadús Kecskét tartósan elviselje. Képzelőereje, megfelelő rugalmasság és szépérzék nélkül, nem elégséges, hogy a folyton szépre törekvő Kecske társa legyen. A Kecske pedig magában szenved a Patkány támadásaitól, aki nem tűrve a nemtörődömséget, szaporítja támadásait. A Patkány lételeme a biztonság, csodálja azokat, akik ezt képesek maguknak megteremteni, de a Kecskénél, aki gyakran szorul támogatókra, ezt nem találja meg. Különben nehéz is találkozniuk, hisz egyik a földön, másik az égben jár.

Patkány - Majom

Eléggé komplikált út, de mivel mindketten kedvelik a bonyodalmakat, végére juthatnak. A Patkány és a majom sok vonatkozásban hasonló, így kiválóan elszórakoznak egymással. Cinkostérsakként pedig jól megértik egymást. Mivel szüntelen uralkodni akar egyik a másikon, állandóan átejtik egymást, hogy az erősebb jogán uralkodjon. Baráti vagy munkatársi viszonyuk dinamikus, de labilis. A szerelemben viszont kritukussá válhat a kapcsolatuk. A józan Majom képtelen lépést tartani partnere sodró szenvedélyességével és az általa elvárt figyelemben részesíteni őt. Bár egyik percben képes elbűvölő és gyengéd, a másikban már hűvös és közömbös, s mivel saját kénye-kedve szerint hajlandó birtokolni, veszélyezteti a Patkány lelki egyensúlyát.

Patkány - Kakas

Általában nehezen értik meg, kölcsönösen fárasztják egymást. Ameddig a Patkány elvakultan csak a Kakas hibáit látja, kerüli a magabiztos. Hiú ás felületes lényt, ám ha képes felfedezni ami a látszat mögött van sok számára kedves dologra talál és a továbbiakban kettesben bírálják környezetöket, már-már versengve az agresszivitásban. Ám ha kritikai szellemüket és agresszivitásukat egymár ellen fordítják, a harc elkerülhetetlen. S mivel a takarékosséghoz sem értenek, hamarosan nyomorúságba dönthetik egymást. Kezdetben az egymásnak adott ajándékokra szórt, majd a pereskedésekre költött pénz miatt. A Kakas-nő esetleg racionálisabb, könnyebben boldogul a hétköznapi gondokban, bár irtózik tőlük. Ám ha nő a Patkány, a csőd elére látható.

Patkány - Kutya

Csendes barátság fűzi össze őket, megértik egymást. A folyton öreg napjai biztonságáért aggódó Patkány megérti a Kutya mélységes nyugtalanságát. A saját felségterületeit folyton éberen őrző Kutya pedig nem veszi zokon partnere titkolózási mániáját. Konfliktusmentes kapcsolatuk eltűri a köztük levő kevéske eltérést, inkább közösen örülnek a hasonlóságoknak, a közös rejtélyek utáni vágynak, a családi békéjüknek, gyermeküknek, éjszakai utazásaiknak s annak, hogy megválogatják kivel álljanak szóba. A Patkány képes mindkettőjük védelmére a nehézségek megoldására szükség esetén és méltányolja a Kutya hűséges természetét. Mind érzelmi, mind üzleti téren összeillenek.

Patkány - Vaddisznó

Nagyon jó kapcsolat. Nem káprázatos, de mély bologság. Mindkettő nagy élvhajhász, akik kihasználják az élet kínálta szép és jó lehetőségeket, olykor túlzásba is víve a gyönyöröket. Jól egyeznek az örömök élvezetében és kölcsönösen újabb és újabb kedvtelések felfedezésére sarkallják egymást. Bár a Patkányt idegesítheti a Vaddisznó naivitása, ha elkapja a szenvedély elbűvoli annak nagyvonalúsága, a figyelmessége, a derűje, ami arra sarkallja, hogy ő legyen az, aki a Vaddisznót tettre készteti, még a gyakorlati életben is szívesen megosztja vele kis turpisságait, ami a vaddisznót persze meghökkenti, végül mégis megfogadja praktikus tanácsait.