Tigris

A Tigris Yang-tendenciájú jegy. Termete többnyire magas, karcsú, megjelenése átlagos. Arca mosolytalan. Mivel kényes, inkább igyekszik megelőzni a betegségeket, mitsem, hogy kezelésre szoruljon. Lelkileg jó hatással vannak rá az élénk színek. Hajlamos az önvizsgálatra, elmélkedésre.

Értelmes, független szellem, gyakran magányos. Szabadságszerető, aki nincs tekintettel a társadalmi hierarchiára. Inkább a természet a barátja, a nyugodt magány, semmint az emberek sokasága. Az összhangot elsősorban önmagában akarja megteremteni.

A Tigris csillagjegyhez a Fa elem tartozik. A világegyetemre ható öt fő erő, a születés órájától függően, a kínai zodiákus minden egyes jegyében másként színezi a szülött típusait. A Tigrishez tartozó Fa elem kiegyensúlyozottságot, gyengédséget, gazdag fantáziát és kreativitást kölcsönöz a szülöttnek. A Tigrist nem könnyű nyomon követni.

Tigris

A tigris keletről származó állat. A kínai hagyományokban az állatok királya, a nyugati világ fenséges és nemes Oroszlánjának felel meg, de Ázsiában isteni jelleggel bír. Ő a Nagyúr, aki a végtelen időkből érkezett. Gyönyörű csíkos szőrzetével, a Yin és Yang jelképrendszer hordozója. Bundáján a csíkok váltakozása egyben a Yin és Yang keveredése, mely a többi állat fölé helyezi. A Tigris minden állat vezetője, de rettegésben tartja s könyörtelenül szétmarcangolja a démonokat és a túlvilági erőket is. A Tigris megvédi a gyermekeket a rossz szellemektől. A régi hagyomány szerint a kisfiúkat képletesen felajánlják Tigrisnek, amit tigris formájú sapkával jeleznek, nehogy elrabolja őket valamley ártó szellem.

Az ázsiai hitvilágban sokféle Tigris létezik: a fehér tigris a királyi erény megtestesítője, a szavahihetőség, a tollerancia jelképe. A hosszú életű tigrisek a halhatatlanok lovai, mások a boszorkányok, a sámánok kísérői. Annyi biztos, hogy a Tigrist nem akárki képes meglovagolni, sem kegtrecbe zárni. A tiszteletre méltó, ugyanakkor félelmet keltő Tigris nagyvonalú és kivételes egyéniség, akinek a jóindulatát mindig fontos kivívni. Az ember mindig is vadászott rá, hogy gyönyörű bundáját megszerezze, hogy vicsorgó képét trófeaként akassza a falára, hogy a fogát aranyba foglalva, sikeres vadászatot, szerencsét hozó talizmánként a nyakán viselje. De akár meglovagolni akarná, akár vadászni rá, az embert mindig egyaránt elbűvöli és rémiszti a Tigris. Egy ázsiai szűlló ige szerint "Lépj a Tigris farkára s az nem harap meg". Ez a mondás a legerősebb és a leggyengébb erő találkozását fejezi ki: a leggyengébb incselkedése ugyan bosszantja a legerősebbet, de az nem bántja a gyengét, kapcsolatuk nem sértő, inkább szórakoztató. Azaz: a Tigrissel ne versengjünk, hanem tiszteljük erejét.

A Tigris életútja

A Tigris jegyben született élete, a kínai hagyomány szerinti négy korszak szerint, békés gyermekkorral kezdődik, még akkor is, ha a Tigris-gyerek teste mindig csupa zózódás és seb a sok játszadozástól, futkosástól. Az ífjúkora még mozgalmasabb, csupa konfliktus, izgalom, valamint változatosság és kockázattal tarkított szenvedélyesség. Felnőtt korára kiegyensúlyozottá válik, tapasztalatai lehiggasztják. Ám ha nem tanul hibáiból, sok bizonytalan helyzet várhat rá, főleg érzelmi síkon. És ez érvényes öreg korára is. Csak nagyon későn sikerül nyugalomra találnia. S ez nem is baj, mert a Tigris számára az eseménytelenül, egyformán múló napok nem szerencsések.

A Tigris kedvenc tartózkodási helye a vad természet vagy épp a hivatalok dzsungele, a pénzvilág áttekinthetetlen sűrűje. A Tigris színei a narancssárga és az aranybarna A Tigris kedvenc növénye a bambusz valamint a napraforgó virága. A Tigris drágakövei a gyémánt, a gránát, a rubin.

A Tigris főbb jellemvonásai

Kínában a Tigris a fenségesség, a magasztosság, a hatalom, a szerencse jelképe. Ez a kínai zodiákus egyik legárnyaltabb, legösszetettebb jegye, melynek szülötte egyaránt magán viseli a legkiválóbb és a legrosszabb tulajdonságokat. S hogy e mozgalmas életre született egyén híres bölccsé vagy vadállattá válik, az nevelés, önismeret kérdése is. A Tigris legfőbb jellemzője a hűség, bátorság, nagyvonalúság, lelkesedés és harci szellem. Lehet őszinte, gyendéd és nagylelkű, ugyanakkor makacs, tapintatlan, önző és rideg. Végtelenül lobbanékony, tetteiben logikátlan. Leghőbb vágya, hogy elégedett legyen önmagával s kivívja mások tiszteletét. Jó humora kellemes beszédpartnerré teszi. Magatartásával könnyen kivívhatná a rokonszenvet, mégis inkább tiszteletet és csodálatot kelt, így nem csoda ha nemigen bízik másokban. Ritkán lehangolt, inkább optimista, pozitív gondolkodású, érzékeny természetű.

A munkában akkor sikeres, ha a maga ura lehet. Uralkodói alkat, aki lehet király vagy nemzeti hős, de koldusként képtelen megélni. Amit egyszer elkezdett, azt bevégzi. Céljai elérése érdekében semmitől sem riad vissza, nem tűr korlátokat. Kedveli a kockázatot, mindig megőrzi hidegvérét. Beosztottként viszont nem épp a legjobb munkatárs. Ellenségként kíméletlen. Ami a pénzt illeti: költekező, de vállalja következményét.

Élvezi a váratlan eseményeket, szeret szerencsét próbálni, keresi a kihívásokat, kalandokat, az ismeretlen helyek felkutatását. S teszi ezt lehetőleg gyalog vagy lóháton és nem csoportos turistautakon. A Tigris jegyben született akkor szerencsés, ha éjjel születik, ahogy a tigris is éjjel portyázik, amikor riválisai alszanak. Nem tűrui a kritikát, elítéli a képmutatást, a rosszhiszeműséget.

A szerelemben érzékeny, szenvedélyes romantikus, partnere a legmagasabb fokon élheti meg a szerelmet, de épp oly szenvedélyesen féltékeny is: az ő partnere ne pazarolja másokra se a figyelmét se az érzelmeit!

A Tigris szülöttre jellemző foglalkozás, domináns természetének megfelelően, bármilyen vezető szerep, legyen az irodafőnök vagy államfő. Fontos, hogy a figyelem közpotjában legyen. Minden esetben nemes lelkű, jóindulató és nagylelkű főnök, aki, saját bátorítására, szívesen felemlíti beosztottjai érdemeit. Kedveli a természettel kapcsolatot munkát, lehet mezőgazdász vagy állatorvos, idomár vagy állattenyésztő. Kedveli a művészetet lehet kiváló író vagy ünnepelt zenész.

A Tigris kapcsolata a többi jeggyel

A Tigris által uralt évek

1902 február 8 - 1903 január 28
1914 január 26 - 1915 február 13
1926 február 13 - 1927 február 1
1938 január 31 - 1939 február 18
1950 február 17 - 1951 február 5
1962 február 5 - 1953 január 24
1974 január 23 - 1975 február 10
1986 február 9 - 1987 január 28
1998 január 28 - 1999 február 15
2010 február 15 - 2011 február 3
2022 február 1 - 2023 január 21
2034 február 19 - 2035 február 7